....

Chyba na stránce: Novela zákona o veřejném zdraví | aktuální stav | Pro letošní tábory se nic nemění - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1770-novela-zakona-o-verejnem-zdravi-aktualni-stav-pro-letosni-tabory-se-nic-nemeni?autologin=1"

Novela zákona o veřejném zdraví | aktuální stav | Pro letošní tábory se nic nemění

Novela zákona o veřejném zdraví | aktuální stav | Pro letošní tábory se nic nemění

V návaznosti na předchozí informace k návrhu novely Zákona 258/2000 Sb. o veřejném zdraví (viz ČRDM varuje: Novela zákona o veřejném zdraví se může nepříjemně dotknout pořadatelů táborů a Zákon o veřejném zdraví může výrazně zkomplikovat tábory | Co s tím?) vás – i vzhledem k blížícím se táborům – chceme informovat o dalším vývoji v této věci.

Díky výraznému a vytrvalému tlaku ČRDM v úzké spolupráci s Junákem a dalšími subjekty se podařilo dosáhnout toho, že byla novela stažena z 2. čtení a vrácena do sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Děkujeme všem, kteří jste k tomu přispěli tím, že jste zareagovali na naši výzvu a oslovili ve věci novely „své“ poslance. I díky tomu se nám podařilo poslancům lépe vysvětlit dopady, které by měl návrh novely předložený Ministerstvem zdravotnictví, a přesvědčit je, že je třeba problematiku více prodiskutovat a projednat.

Pro letošní tábory se nic nemění 
Novela je stále v legislativním procesu, v současné době ji znovu čeká 2. a po té 3. čtení ve sněmovně a následně pak projednávání v senátu a podpis prezidenta. Vzhledem k této skutečnosti a navrhované účinnosti novely je zřejmé, že pro letošní tábory budou i nadále platit ustanovení stávajícího zákona 258/2000 Sb. o veřejném zdraví.

Není tedy třeba nijak měnit ani stávající posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který je daný hygienickou vyhláškou.

Aktuální stav

Výbor pro zdravotnictví se novelou znovu zabýval na své schůzi 19. 3., nepodpořil však žádný z předložených pozměňovacích návrhů, na jejichž přípravě se ČRDM a Junák podíleli a které řešily vazbu mezi očkováním a účastí dítěte na akci, odstraňovaly nepřesnosti v prohlášení o bezinfekčnosti či umožnily u zdravých dětí přenést informační povinnost o zdravotní způsobilosti dětského účastníka z lékaře na rodiče.

Intenzivním jednáním se nám však podařilo dosáhnout toho, že výbor podpořil pozměňovací návrh zpravodaje zákona MUDr. Davida Kasala (podaný po debatě s Ministerstvem zdravotnictví), který obsahuje dva z požadavků, které se ČRDM do novely snažila prosadit:

  • snížení sankcí v oblasti zotavovacích akcí (v návrhu je stanoven strop ve výši 30 tis Kč)
  • možnost, aby zákonný zástupce zmocnil někoho jiného (např. prarodiče), aby podepsal prohlášení o bezinfekčnosti, a dále se také upravuje znění prohlášení ve smyslu našeho návrhu (viz dále) – o tyto změny ČRDM usilovala již od začátku projednávání novely, kdy byly součástí pozměňovacího návrhu poslance Farského, která bohužel neprošla v 1. čtení zákona

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – navrhované úpravy

ČRDM ve spolupráci s tomu nakloněnými poslanci jedná o odstranění povinnosti vystavování posudku o zdravotní způsobilosti lékařem (tento návrh zatím nemá podporu) nebo alespoň možnosti, aby posudek vystavovali lékaři při pravidelné dětské prohlídce, tj. jednou za dva roky. Pokud by dítě bylo zdravé, doložilo by pro účely zotavovací akce tento posudek (vydaný při poslední prohlídce) resp. jeho kopii, v případě dlouhodobější nemoci by bylo nutné předložit posudek aktuální.


 

Z dosavadního vývoje projednávání novely v poslanecké sněmovně i jednání, která v této věci probíhají (ať už na půdě výboru pro zdravotnictví, Ministerstva zdravotnictví či jinde), je zřejmé, že k odstranění očkovací povinnosti pro účast na zotavovacích akcích se v této novele nedojde. V současné době převažuje snaha pokračovat v diskuzi o systému očkování, kterou návrh novely podnítil, a následně přijmout další novelu Zákona o veřejném zdraví. 

Junák se v rámci ČRDM samozřejmě bude i nadále účastnit dalších jednání a diskuzí o očkovací povinnosti a její vazby k účasti dětí na zotavovacích akcích. Stejně tak budeme dále sledovat projednávání novely zákona o veřejném zdraví a o výstupech vás budeme včas informovat.

Lenka Šablová, asistentka starosty Junáka

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1725x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu