....

Chyba na stránce: Kde sehnat peníze? Diskutuj na téma Soběstačnost a fundraising - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1779-kde-sehnat-penize-diskutuj-na-tema-sobestacnost-a-fundraising?autologin=1"

Kde sehnat peníze? Diskutuj na téma Soběstačnost a fundraising

Kde sehnat peníze? Diskutuj na téma Soběstačnost a fundraising

Jak jsou na tom jednotky se získáváním peněz, materiálu a služeb? Kde peníze shání? Vědí, jak požádat? Umějí dobře zvládnout projekt, když už něco získají? Přemýšlí o rozvojových projektech a jak by na ně sháněli peníze? Co jednotkám pomůže, aby se stávající stav zlepšil? Co může udělat ústředí a junácké kraje, aby se stav zlepšil?

Prvních pět prioritních témat Strategie 2022 má již svá zadání a rozbíhá se příprava konkrétních projektů. Pětice dalších prioritních témat, vybraných Náčelnictvem pro rok 2015, právě startuje. Jedno z nich je téma Soběstačnost a fundraising.

 

Strategický dokument téma Soběstačnost a fundraising definuje takto:

Záměr: Využívejme rozsáhlého pozitivního působení Junáka ve společnosti k získávání finančních prostředků a dalších zdrojů pro naši činnost, staňme se méně závislými na prostředcích od státu.

Cílový stav: Junák dlouhodobě buduje síť vztahů, který mu umožňuje využívat grantové i jiné fundraisingové příležitosti. Stát Junáka stabilně podporuje, ale Junák není na jeho podpoře závislý. Usilujeme dlouhodobě o trvale udržitelné vlastnictví nemovitostí.

 

Garantem tohoto tématu je Bořek Slunéčko - borek.slunecko@junak.cz

Aby bylo možné připravit dobré zadání prioritního témat, je potřeba nejprve kvalitně popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a zamyslet se nad náměty na projekty, kterými se toto téma může následně naplnit.

Tato příprava proběhne ve dvou fázích:

  • sdílený diskuzní dokument
  • osobní schůzka k vytvoření zadání

Diskuze nad zadáním tématu probíháv tomto dokumentu – zapoj se do ní! Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Následovat bude schůzka k tvorbě zadání, kde se na základě podnětů z diskuzního dokumentu sestaví podoba podrobného zadání tématu, to následně schválí VRJ a Náčelnictvo.

Schůzka proběhne úterý 12. května v 17:30 v Praze na ústředí (Senovážné náměstí 24) v zasedací místnosti

Cesta bude proplacena. Bude možnost se zúčastnit i po Skypu.

Máte-li libovolné podněty k tématu Soběstačnosti a fundraisingu, napište je nejlépe přímo do dokumentu, případně Bořkovi.

Děkujeme za vaše podněty, protože každý názor je pro nás důležitý!

Odkaz na vznikající zadání.

Bořek Slunéčko, garant tématu Soběstačnost a fundraising, borek.slunecko@junak.cz

Set - Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@junak.cz

 

Zde jsou další z rozpracovaných prioritních témat, můžeš se podívat, jak probíhaly a dopadly jiné diskuze:Dostupnost vzdělávání,Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků,Motivace činovníků,Podpora činnosti výchovných zpravodajů, Interní komunikace, Získávání nemovitostí.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3181x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu