Logo

Krátké zamyšlení náčelní a náčelníka ke skautskému svátku sv. Jiří

Skautský svátek svatého Jiří je pro nás náčelníky předznamenáván na přelomu zimy a jara, kdy se věnujeme návrhům na udělení vyznamenání se jménem právě tohoto skautského patrona. Pročítáme se příběhy sester a bratří, kteří výrazně oslovili a ovlivnili své okolí. Předali nám kus svého přesvědčení o tom, jak dělat svět lepším. Těší nás, že umíme hledat rytíře i v moderní době, děkovat jim a brát si z nich příklad.

Někteří z oceněných přicházejí pak spolu s dalšími stovkami skautů a skautek na Ivančenu, k místu, kde si připomínáme hrdinství, statečnost a boj za svobodu skautů nejen z 1. oddílu Ostravy na konci druhé světové války. Ještě v loňském roce se setkání na tomto místě účastnili i bratři, kteří zde po válce pokládali první kameny zdejší mohyly. Místo, kde se nejen ve chvíli předávání skautských ocenění mísí historie a současnost. Místo, které dává možnost připomínat si hodnoty, jež utvářejí skauting.

Na začátku letošního roku byl uskutečněn poměrně velký dotazovací průzkum veřejného mínění o skautech a skautingu. Zjištěná sdělení veřejnosti jsou pro nás příznivá. Většina dotázaných uvádí, že “členstvím ve skautu děti nabývají kladných charakterových vlastností.”

Přáli bychom si, abychom si toho byli stále vědomi. A dokázali pro kluky a holky připravit takovou směs aktivit, takový program, který dokáže naplnit poselství Ivančeny, oslovit ostatní atraktivností, která není laciná a zároveň je aktuální. Jednoduše, abychom žili skautingem, který nás těší, je opřený o své základy a je důležitý pro společnost. Ať se nám v dnešním světě daří vychovávat k rytířským hodnotám.


Eva Měřínská - Evička, náčelní
Marek Baláš - Čiča, náčelník
nacelnictvo@skaut.cz

 

PS: O výsledcích zmiňovaného výzkumu bude v průběhu května souhrnná zpráva na Křižovatce.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2021x

Práce s článkem

7
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura