Logo

Zapisování statutárních orgánů do spolkového rejstříku - hromadně zatím neprobíhá

Do spolkového rejstříku, ve kterém jsou vedeny všechny jednotky Junáka, je možné (a od konce roku 2016 bude i nutné) zapisovat kromě běžných údajů i osoby, které mají ve spolku nějakou zásadní roli - typicky statutární orgán + jeho zástupce a členové revizní komise.

Zapisování statutárních orgánů (jejich zástupců i revizních komisí) je relativně náročný proces, který vyžaduje součinnost jak daných osob, tak i ústředí a navíc nezanedbatelné množství času pro zpracování agendy ústředím a soudem, který rejstřík vede. Proto na základě získaných zkušeností a zákonných požadavků nyní vše připravujeme tak, aby bylo zapisování osob co nejednodušší - stačilo jen vygenerovat a nahrát potřebné dokumenty do skautISu a dále věc běžně činovníky neřešit. V takové podobě bude systém funkční na podzim tohoto roku. Vše bude pro hromadné používání připraveno dostatečně včas, aby bylo možné bezproblémově pokrýt blížící se volební sněmy organizačních jednotek, z nichž většina se odehraje v roce 2016.

Do té doby je samozřejmě možné zápisy osob do rejstříku provádět, bude to nicméně administrativně náročné pro všechny zapojené. Z toho důvodu je (po příštích několik měsíců) lepší se do zápisu osob pouštět pouze ve chvíli, kdy k tomu existuje nějaký neodkladný důvod. Přibližně od září v tom pak skautIS bude poskytovat lepší podporu a bude zveřejněna i metodika s věcí pomáhající.

Vyčkat se zápisem osob až po sněmu je samozřejmě praktické i z toho důvodu, že na sněmu nejspíš dojde ke změně v obsazení zapisovaných funkcí a zápis nového stavu bude třeba provést tak jako tak. V průběhu sněmů vzniknou i všechny potřebné podklady a nebude třeba nic dohledávát a přehrabovat se v archivech.

V případě, že máte k zapisování osob do spolkového rejstříku nějaké dotazy, pište na registrace@skaut.cz

František Šereda (Moulin)
asistent organizačního zpravodaje

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1400x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura