Logo

Skautské sondy hledají spolupracovníky | Chceš se podílet na tvorbě dotazníků či pracovat se získanými daty?

Skautské sondy jsou občasná dotazníková šetření mezi členy Junáka k různým tématům, která probíhají 3x – 4x ročně. Cílem je lepší pochopení toho, jak Junák funguje na různých úrovních své organizační struktury a v různých oblastech své činnosti, umožnit členům spolku podílet se na důležitých rozhodnutích vyjádřením svého pohledu na nejrůznější témata a poskytnout ústředním orgánům Junáka podklady pro nejlepší možné rozhodování.

 

Zadavatelem je Výkonná rada, která také vybírá témata do každého kola šetření. Ta navrhují zejména členové Náčelnictva či Výkonné rady a jednotlivých odborů. Dotazování probíhá prostřednictvím online dotazníku, je vyčerpávající - případně dle cílových skupin témat.

 

Koho hledáme

4 – 8 lidí (obor sociologie či statistika), kteří mají buď povědomí o dotazníkových šetřeních, nebo o statistickém zpracování dat, nebo obojí; vhodné i pro studenty bez praxe.

 

Jak a s čím můžete pomoci

Nabízíme různé možnosti spolupráce – pouze online spolupráce, nebo naopak i osobní setkávání nad výzkumným projektem, spolupodílení se na přípravě dotazníků pro jednotlivá kola, možnost přístupu ke kompletním zdrojovým datům, možnost vlastních analýz dat, spolupráce, připomínkování a doplňování zpráv za každé šetření …

 

Skautské sondy… ráj pro každého, kdo se rád ptá, je zvědavý, nadchne jej dramaturgicky krásně poskládaný, přehledný a srozumitelný dotazník. Pro toho, komu se rozechvěje chřípí nadšením při pohledu na tisíce řádků odpovědí a pak se rád převaluje v syrových datech, pobíhá mezi proměnnými, pátrá po faktorech a loví korelace…

 

Podrobnější informace

˗         časová náročnost: min 1 hodina 4x ročně (připomínkování pracovních verzí dotazníků), horní hranice času stráveného nad shromážděnými daty není omezená

˗         na jak dlouho: zatím pouze do konce roku 2015 (pak se uvidí)

˗         místo: může být i jen online spolupráce, vítaná je možnost osobního setkání v Praze

˗         plánování: jednotlivá kola dotazování budou probíhat podle předem známého harmonogramu

˗         vždy konkrétní zadání, s čím je třeba pomoci – k tomu navíc volnost dělat dle libosti cokoli navíc 

˗         odměna: dobrý pocit z užitečné a odborné práce, poděkování

 

S případnými dotazy nebo rovnou se zájmem o spolupráce se obracejte na Pavla Černého – Opa, vedoucího projektu Skautské sondy.

Kontakt: e-mail: pcerny@gmail.com, tel. 774 180 260.

 

Lenka Šablová, asistentka starosty Junáka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 882x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura