....

Chyba na stránce: Na 40 místech právě probíhá pilotní ročník celostátního Skautského dobrého skutku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1830-na-40-mistech-prave-probiha-pilotni-rocnik-celostatniho-skautskeho-dobreho-skutku?autologin=1"

Na 40 místech právě probíhá pilotní ročník celostátního Skautského dobrého skutku

Na 40 místech právě probíhá pilotní ročník celostátního Skautského dobrého skutku

V termínu 15. až 24. května probíhá pilotní ročník nového celostátního projektu skautské služby společnosti – Skautský dobrý skutek 2015. Smyslem nového projektu je pomoci zesílit pozornost, kterou ve skautském výchovném programu věnujeme svému okolí a pomoci lidem kolem nás. Smyslem pilotního ročníku je vyzkoušet, jaké metody i projekty budou fungovat, jak zjednodušit zapojení družin, oddílů, kmenů i středisek a jak kromě samotných provedených desítek dobrých skutků tak získat podklady pro vylepšení projektu pro ročník 2016.

Do skautského dobrého skutku 2015 se zapojilo přes 40 týmů, z nejrůznějších koutů země. Díky nim a díky zpětné vazbě, kterou po uskutečnění svého dobrého skutku poskytnou, bude možné připravit příští ročník co možná nejlépe.

Jaké týmy s jakými dobrými skutky se do Skautského dobrého skutku zapojily? Čtěte níže, mějte ovšem na paměti, že týmy si mohly svůj dobrý skutek od nahlášení ještě nějak pozměnit, některé popisy tedy nemusí 100% odpovídat tomu, jak teď ve kterém místě dobrý skutek vypadá.

Název jednotky Místo působení jednotky Stručný popis dobrého skutku
oddíl Plamen a RK Rozbřesk Břeclav Pomůžeme s pracemi na židovském hřbitově v Břeclavi. Je to jedna z mála židovských památek v našem městě. Je třeba o kulturní dědictví pečovat!
středisko Br. Fandy Antoše Jirny Jirny Někdy v průběhu trvání SDS zorganizujeme zábavný program v dětském domově (přesný termín je zatím předmětem jednání). Program bude trvat asi dvě až tři hodiny a bude mít podobnou strukturu jako skautská schůzka, tj. pohybové aktivity, hry na rozvoj myšlení, hry na zvládnutí nějaké nové dovednosti, rukodělky apod. Důraz bude kladen na týmovou spolupráci.
172. oddíl Protěže a Kormoráni Praha 4, Krč Úklid lesa v okolí kluboven, vysbírání odpadků, vyčištění potoka... Na pomoc životnímu prostředí :)
oddíly Vlčí máky a Zvonky ze střediska 324.02 Přeštice Dům s pečovatelskou službou v našem městě navštíví oddíl skautek a oddíl světlušek, předvedou pásmo písniček, básniček, tanečků a seniory se pokusí zapojit i do soutěžení.
oddíl Spálov Spálov Pořádání "kurzu" první pomoci pro občany naší obce. Několik stanovišť, kde budou instruktoři skauti a skauti. Na každém bude jeden rover jako kontrolor.
Zapojení velkého množství skautů a skautek, finanční nenáročnost, předání užitečných informací a znalostí pro každého člověka...
Družina Fialek a Červenek, oddíl Sněhová vločka, 7. středisko Blaník Praha 4 Se skautkami připravíme Den dětí pro děti u nás ve farnosti
družiny Včel a Mloků, 98. dívčí skautský oddíl Minnehaha, středisko Hiawatha - Praha 5 Praha 13 Vyrábění náušnic a korálků pro lidi v okolí - je plánu vyrábět během družinovky a pak vyrobené věci rozdávat s krátkými, milými vzkazy po okolí (ještě řešíme, jak přesně bude rozdávání probíhat). Cílem je ukázat lidem, že i drobností mohou někoho potěšit, že se jen stačí dívat kolem, komu můžeme udělat radost
(družiny Včel a Čmeláků - skautky)
družina Mloků, 98. dívčí skautský oddíl Minnehaha, středisko Hiawatha - Praha Praha 13 Cílem je rozdávat kolem sebe úsměvy a tím probrat zamračené lidi neustále někam spěchající po sídlišti => psaní vtipů křídou na chodníky apod. + vyprávění vtipů kolemjdoucím
(družina Mloků - světlušky 9-11 let)
družina Ještěrek, 98. dívčí skautský oddíl Minnehaha, středisko Hiawatha - Praha 5 Praha 13 Družinka nejmladších světlušek (6-9 let) bude psát dopisy pro děti (pravděpodobně na Ukrajinu nebo pro jiné potřebné děti), aby jim ukázaly, že nejsou samy, že i na ně někdo myslí
Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s. Žamberk Skautský skutek bude realizován ve spolupráci s Městem Žamberk a jeho Technickými službami. Cílem budou převážně úklidové a natěračské práce ve městě.
Termín konání jsme si stanovili na sobotu 16. 5. 2015.
družina Cácorek, středisko Holice Holice Tvorba veselých kartiček s obrázkem, citátem, příběhem, zamyšlením, milým vzkazem do schránek seniorů (zejména těch osmělých) v našem okolí, se záměrem potěšit je, ať už milým slovem, zájmem či obálkou jinou než s účtem k úhradě elektřiny.
oddíly Letorost a Paráda a Vlčáci (středisko Hiawatha Praha) Praha 5 Zachráníme potápky! Nebo tomu aspoň maličko pomůžeme. Ptákem roku 2015 se stala potápka černokrká. Dřív to byl u nás rozšířený druh vodního ptáka, dneska už jí zahlídneme jen stěží. Potápky u nás postupně vymírají. Zjednodušeně proto, že kapři nasazení v rybnících žerou hrotnatky, které by jinak žraly řasy, tím pádem se řasy rozmnožují a v rybníku je čím dál míň vidět --> tím pádem se potápky ve vodě neorientují, nemohou lovit a krmit mláďata, která umírají (přesunout se jinam ještě nemůžou). Čistit rybníky nebudeme, to bychom asi spíš uškodili, ale vyrobíme si Secchiho desku a půjdeme s ní během víkendového vandru měřit průhlednost vody v rybnících. Tu pak zaznamenáme do formuláře na internetu a o zbytek už se postarají povolanější, tedy hlavně ornitologové... My ale pomůžeme zmapovat situaci, o což se oni letos hodně snaží, aby mohli ještě potápkám (a jistě i jiným zvířatům) pomoci. //A neplánujem to jenom na tenhle jeden víkend - myslím, že bude fajn v tom pokračovat, takže tohle nás snad nakopne! (-:
2. oddíl vlčat a skautů Dvojka a 6. oddíl světlušek a skautek Modrý kvítek Jilemnice Skautky a skauti Dvojky a Modrého kvítku střediska Jilm v rámci akce "Skautský dobrý skutek" provedou úklid lokality u sv. Karla od odpadků po neukázněných návštěvnících, úpravu přístupové cesty ke křížku (vymýcení náletů apod.), nátěr lavičky a stávající informační tabule (poškozená sprejery). Na daném místě se nacházejí dvě historické lípy, které letos spolu s Jilemnickým okrašlovacím spolkem nominujeme do celorepublikové ankety Strom roku.
Do budoucna je záměrem Jilemnického okrašlovacího spolku obnovit historickou cestu z Jilemnice do Horné Branné (které prochází mimo jiné pod lipami u sv. Karla) a upravit její povrch tak, aby mohla být využita jako cyklostezka.
Všechny výše uvedené aktivity se připravují ve spolupráci s Městem Jilemnice a vlastníky sousedních pozemků.
středisko Holice Holice -úklid okolí Holic, vyčištění parku, lesa na Březině a koryta potoku Ředička
Protože je tam nepořádek a poslední úklid byl ani nepamatuji.
Pro nás občany :-)
12.oddíl Kukačky, Junák - český skaut, středisko Doubravka Chotěboř, z.s. Chotěboř Budeme psát dopisy vězňům přes organizaci Amnesty International.
Lasičky, 2. dívčí oddíl, 4.středisko Radost a Naděje Beroun Beroun Divadelní předtsavení o skautingu pro důchodce z domova seniorů v Berouně.
Benjamínci (zatím neregistrovaní), středisko Jedovnice Jedovnice vyrábění jarních přáníček pro důchodce v místní DPSce. Nebudeme dělat program (básničky, písničky,..), po domluvě s vedením. Na jaře chodí do DPSky i děti z MŠ, tak by se to dablovalo. Obejdeme tedy s předškoláky jednotlivé seniory byt po bytu.
3. chlapecký oddíl, středisko Jedovnice Jedovnice veřejně prospěšné práce pro Jedovnice
Skautky a světlušky, středisko Jedovnice Jedovnice připraví akci "Dýchánek pro Libora" - jedná se o dobročinnou čajovnu/kavárnu/posezení, kdy výtěžek pošleme pro jednoho pána, který trpí nevyléčitelnou chorobou
Roverský kmen Tarok, středisko Jedovnice Jedovnice půjdeme darovat krev + prospěšné práce pro městys.
roverský kmen PARS Pardubice Chtěli bychom promítat fim z Jednoho Světa pro kohokoli - i široká veřejnost - kdo bude mít zájem. Pravděpodobně na našem skautském centru. Film ještě nemáme vybraný.
1. dívčí oddíl ("DOST") střediska Štika Turnov Turnov Rozhodli jsme se uspořádat sběr oblečení pro charitu - kdo má, ten dá a kdo nemá - vyrobí (=vyrábění na schůzkách jednoduchých hraček a jiných předmětů pro dětský domov - následné předání. :-) ).
1. roj Světlušek Berušky Nové Město na Moravě Založení bylinkové zahrádky
1. roj Světlušek Berušky Nové Město na Moravě Dopis Rose, adopce na dálku
41. oddíl Brno úklid odpadků, návštěva domova důchodců a asi ještě něco dalšího (každá družina dělá vlastní věc)
1. Vlčácká smečka Šumperk, Středisko Rudy Knotka Šumperk Šumperk Vyrábění papírových kreslených pohlednic s krátkým vzkazem pro lidi v domovech důchodců.
Podchřibáci, oddíl Kyjov Uklízení odpadků podél cesty za vesnicí, které je hojně využívána jako černá skládka.
Ježci Rosice u Brna Zdravotní oblast.Baví mě zdravověda.
Roverský kmen Rozbřesk Břeclav Jarní úklid židovského hřbitova
Okres Praha 2 (kmen dospělých) Praha 2 Název:
Pražské bloodění

Obsah:
Skautské dárcovství krve (v rámci projektu kmene dospělých Drákulovina) + sportovní aktivita - rekreační orientační běh pro účastníky akce (v bezprostředním okolí transfuzní stanice)
Náčelnictvo kmene dospělých ČR Podpora výcviku asistenčních psů
6. DOVS Korál Mimoň Mimoň Víme, že se projektu zúčastnit chceme, ale jasno zatím úplně nemáme...
Supersojčáci Děčín Rozdávání perníčků s věšteckým svitkem uvnitř lidem ve městě v tramvajích, v ulicích, autech, metrech, obchodních domech.
Protože to bude hezký. Jde o penetraci každodennosti jakýmsi vsvitem něčeho, co teď nevim jak formulovat. Něčeho hezkýho.
družina Bludičky (oddíl Kvítka, středisko Střelka) Kralupy nad Vltavou Navštívíme kralupskou LDNku a zazpíváme a popovídáme si s lidmi kteří tam leží.
7. oddíl Benjamínci, středisko Mír Libušín Libušín Úprava zarostlého a zaodpadkovaného hřiště a okolí
311.01.022 Prachatice Úklid svahu před klubovnou od odpadu a starého listí.ce se uskuteční 20.5.2015
oddíl Štiky, středisko Willi Líbeznice Líbeznice V naší obci máme sportovní areál ve kterém je pískové hřiště na volejbal. Je nedaleko naší skautské klubovny, takže ho využívá nejen veřejnost, ale i skauti. Protože je hřiště značně zarostlé plevelem, rozhodli jsme se ho vyplevelit. Naším dobrým skutkem tedy bude zbavit hřiště plevele, aby zase vypadlo jako hřiště.
Oddíl Vorvaň, středisko Krahujec Nymburk Chceme promítat filmy z Jednoho světa.
8. oddíl vodních skautů Mladá Boleslav Benátky nad Jizerou Akce Bezpečně na vodě, pro školní třídy ve spolupráci s komisí města.
Akce Pomníčky , zmapování, úprava a oprava zapomenutých kulturńch památek.
Pětka Praha, středisko Polaris Praha Praha 2 Tradiční oddílový závod do schodů na Letné v Praze. Akce je veřejná a benefiční, vybrané peníze jsou na humanitární pomoc v Čečně. Pořádá 5. skautský oddíl Praha (www.petkapraha.cz). Očekáváme kolem stovky účastníků.

= O závodu =
Touto akcí sledujeme několik cílů. Zaprvé, chceme zjistit, kdo letos nejrychleji vyběhne 206 letenských schodů. Zadruhé, chceme se společně složit na dobrou věc. Zatřetí, chceme si užít jarní neděli. Přijďte v neděli 23. května na Letenský plácek, vyběhněte schody a přispějte. Závod bude probíhat od 15.00 do 17.00.

= O benefici =
Přispíváme už několikátý ročník na projekt Charity ČR v Čečensku, která tam pomáhá konkrétním rodinám. Peníze slouží na zaplacení školkovného pro jedno dítě v rodině, které do charitní školky činí 300 rublů za měsíc, tj. asi 140 Kč. Děti jsou ve věku 3 až 7 let a pochází z míst s vysokou nezaměstnaností z okolí hlavního města Grozný a obcí Asinovská, Gordali-Jurt, Ojschara a Daviděnko.

Více zde: www.facebook.com/events/1438540169775225/.
OP roverský kmen Liberec, středisko Ještěd Sbírání odpadků a vysazení našeho roverského stromu. Příroda se sama neuklidí a na světě potřebujeme více zelené v podobě nových stromů / rostlin.
4. chlapecký oddíl Horizont Pardubice, 12. středisko Polaris Pardubice Pardubice Náš oddíl se připojí k oslavám 100 let Dětského domova v Pardubicích tzv. Skautským odpolednem. Společně s dětmi z DD si zahrajeme pár her v areálu našeho skautského centra a v blízkém parku na Vinici. Děti budou rozděleni do skupin podle věku a vystřídají se na všech aktivitách, které budou pro ně připraveny. Vše bude probíhat během pravidelné schůzky od 16:30 - 18:00 hod ev. dle potřeby.

Děti z DD naučíme oblíbenou oddílovou hru tzv. ŠTÍTOVKU. Hra s vlastnoručně vyrobenými štíty a papírovými koulemi v areálu SCV. Dalším “prozatím” připraveným programem je hledací a šifrovací hra v parku na Vinici, kde si děti vyzkouší práci s Morseovou abecedou. Budeme mít připravení i některé další oblíbené hry, pro případ kdybychom byly rychlejší nebo bylo nutné změnit program.
Sojčí pírka, středisko Černá růže Sezimovo Ústí Eko-vycházka pro celý oddíl, ve městě polep malými letáčky kontejnery s tříděným a netříděným odpadem - informační (jak rychle se co rozloží v přírodě) vyzývavé (třídíš? barevný kontejner je 50m odtud) atd. V lese nebo na okraji města úklid znečištěné oblasti, program a hry se zaměřením na přírodu, konec vycházky v klubovně, zavedení třídění a možná nějakých pravidel
Proč? Některé naše děti ví že pocházíme z přírody a tak je důležité ji chránit a těm ostatním snad skupinově trochu přiotevřeme oči. Pomoci můžeme i nepřímým oslovením lidí
Středisko Šlapanice Šlapanice Středisko se zapojí několika cestami:
19. května proběhne oddílovka dobrých skutků, na ní veřejná sbírka obnošeného šatstva ve spolupráci s Charitou ČR.
Další zapojení probíhá na úrovni družin a není přesně naplánované, záleží, co družiny nakonec zvolí a udělají a jaké budou mít možnosti:
Některé družiny dále samostatně připravují své menší projekty dobrých skutků. Některé družiny se také chystají na svých víkendových výpravách 23. května nabídnout svou pomoc (službu, práci) lidem na venkově dle aktuálních možností a potřeb.


Týmy dostaly k dispozici metodiku a plakáty sloužící k označení místa, kde Skautský dobrý skutek probíhá. Po uskutečnění dobrého skutku a odevzdání zpětné vazby čeká na každého zúčastněného malé poděkování za účast.

Děkujeme všem rádcům i vůdkyním, stejně jako každé a každému zapojenému skautovi jakéhokoli věku, za jejich energii věnovanou do Skautského dobrého skutku. Těší nás, že díky Vám způsobí v těchto deseti dnech skauti mnoho radosti mnoha lidem. A právě tak to má být!

Dělejme svět lepším!

MPík, Permoník, Tynuss, Upírek
tým Skautského dobrého skutku 2015

Petr Vaněk – Permoník
zpravodaj VRJ pro komunikaci a projekty služby společnosti

Skautský dobrý skutek 2015 | 15. až 24. květen 2015
www.skaut.cz/dobryskutek | dobryskutek@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1385x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu