....

Chyba na stránce: Špatná velká písmena v katastru nemovitostí – známý problém – Katastrální úřad připravuje řešení na podzim - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1849-spatna-velka-pismena-v-katastru-nemovitosti-znamy-problem-katastralni-urad-pripravuje-reseni-na-podzim?autologin=1"

Špatná velká písmena v katastru nemovitostí – známý problém – Katastrální úřad připravuje řešení na podzim

Špatná velká písmena v katastru nemovitostí – známý problém – Katastrální úřad připravuje řešení na podzim

Katastrální úřad svoje data o vlastnících nemovitostí přebírá ze spolkového rejstříku automaticky. Se změnou názvu tedy nebylo třeba podnikat žádné kroky, nový název se v údajích katastru objevil „sám od sebe“.

V některých případech (ne u všech jednotek) nicméně došlo k tomu, že název byl převzat chybně – se všemi počátečními písmeny slov velkými. Kromě toho, že to nevypadá moc dobře, tato chyba nemá žádné negativní dopady a rozhodně nemá vliv na žádné právní vztahy.

Po dotazech několika jednotek jsme se obrátili na Katastrální úřad, jak by bylo vhodné situaci řešit. Klíčová část odpovědi je následující:

K chybné konverzi počátečních písmen na písmena velká u názvů právnických osob dochází díky v minulosti zavedené funkčnosti pro přebírání údajů o fyzických osobách z informačního systému evidence obyvatel. V tomto informačním systému jsou totiž veškerá jména a příjmení fyzických osob zapsána písmeny velké abecedy. V případě názvu právnických osob je ovšem tato konverze nežádoucí a proto se aktuálně pracuje na jejím odstranění a velikost počátečních písmen už bude přebírána přesně v souladu se základním registrem.

Doporučujeme vyčkat do doby (pravděpodobně do konce srpna) než bude výše uvedená konverze opravena a jejich názvy budou převzaty do katastru nemovitostí tak, jak jsou evidovány v ROS. Pokud se vyskytne potřeba okamžité opravy názvu spolku v katastru nemovitostí podle ROS, je možné upozornit na tuto nesrovnalost katastrální pracoviště, které obratem název spolku v katastru nemovitostí opraví.

Poslední větu potvrzuje již i zkušenost několika středisek, která se na místně příslušné katastrální pracoviště obrátila. K opravě došlo obratem.

V tuto chvíli je tedy možné kontaktovat příslušné katastrální pracoviště nebo vyčkat do konce léta na provedení centrální opravy. Neexistuje žádná zjevná potřeba opravovat zobrazení názvu bezodkladně.

František Šereda – Moulin
asistent organizačního zpravodaje

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1847x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu