Logo

Předprázdninové jednání Náčelnictva proběhne o tomto víkendu. Co všechno je na programu?

Jednání Náčelnictva proběhne v Praze na Křížku a program je tentokrát vskutku nabitý od pátečního večera do nedělního odpoledne. Jeho výraznou část opět tvoří body související se Strategií 2022 – členové NJ budou hledat odpovědi na Těžké otázky strategie, projednávat zadání strategických priorit Získávání nemovitostí a Soběstačnost a fundraising a zabývat se problematikou financování strategie.

Dalším „blokem“ programu budou body zabývající se zvláštními OJ Junáka – projednávání novely statutu Skautského institutu v 1. čtení a statutu nově vznikající ZvOJ Skautské centrum Domašov.

Náčelnictvo dále projedná první záměr komplexní novely Organizačního řádu, po kterém bude na následujících jednáních postupně projednávat jednotlivé teze změn.

Oblast vzdělávání je v programu zastoupena třemi materiály – návrhem systému na posuzování kvality vzdělávacích akcí, který předkládá Výkonná rada, a Informacemi ke změnám ve vzdělávání, který připravila PS NJ pro vzdělávání. Zástupci Kmene dospělých předložili návrh na novou kvalifikaci pro vedoucí klubů KD.

Náčelnictvo bude také diskutovat nad prvním materiálem k Valnému sněmu 2017 nebo projednávat materiál k problematice časopisu Kmene dospělých.

Část jednání bude patřit také Zprávě Náčelnictva včetně rekapitulace naplňování Plánu NJ, Zprávě Výkonné rady a vyhodnocení jejího plánu po 1. čtvrtletí roku nebo třeba návrhu na změnu Jednacího řádu Náčelnictva, která upřesní výklad některých článků řádu.

Za PS NJ pro komunikaci
Lenka Šablová
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 629x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura