....

Chyba na stránce: Vliv skautingu na budoucí život dětí - zapojte se do výzkumu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1929-cibule?autologin=1"

Vliv skautingu na budoucí život dětí - zapojte se do výzkumu

Vliv skautingu na budoucí život dětí - zapojte se do výzkumu

VLIV SKAUTINGU NA BUDOUCÍ ŽIVOT DĚTÍ

Ať už se nad tím zamýšlíte méně nebo více, nutno podotknout, že nad otázkou: „ Jak mě vlastně ovlivnil skauting?“ se stejně někdy každý na chvilku pozastavíme. Ať už poté, co se staneme old skauty, přecházíme do roveského kmene nebo třeba skautský oddíl opouštíme.

Jak vlastně ovlivňuje skauting dnešní mládež v budoucím životě? Mnoho našich mladistvých členů zvládne odpovědět, povětšinou v pozitivním smyslu. S největší pravděpodobností srovnají sebe (skauty) s ostatními vrstevníky (neskauty) s převažující dokonalostí sebe. To by pochopitelně platilo i z opačné strany (neskautů).

Kam se děti posunou za 3 roky působení ve skautu? Jak se změní jejich hodnoty, přístup k povinnostem, vnímání přírody, zodpovědnost či samostatnost? A jak to mají skauti v budoucím životě?

Je to vůbec měřitelné? Ve vývoji dítěte se objevuje mnoho proměnných, mnoho faktorů, jež dítě mohou ovlivnit v budoucím životě (jeho jednání, samostatnosti, kooperaci, komunikaci, uplatnění atd.) a jedním z nich je také skauting.

Nelze tvrdit, že dítě, jež nenavštěvuje skautský oddíl či družinu je nesamostatné, nezodpovědné, neschopné dítě, které tráví většinu času u počítačových her. Pochopitelně, že najdeme i výjimky a svými schopnosti předčí kdejakého skauta. Zaleží totiž na již zmíněných proměnných – prostředí, kde dítě vyrůstá, rodičích nebo kolektiv kamarádů.

Jaký ale může mít vliv skauting na dítě, které s ním přijde do kontaktu pouze občas (nechodí na schůzky, ale jede na tábor nebo se účastní pouze výprav)?

Pojďme zkusit porovnat tyto tři kategorie. Jak se během tří let změní jejich „pohled na svět“?

 

Tímto tématem se zabývá Diplomová práce s názvem Vliv skautingu na budoucí život dětí psaná na Katedře sportů v přírodě UK FTVS. Práce je zaměřena na výzkum v těchto oblastech: schopnost komunikace a navazování nových vztahů, příroda a vztah k ní, samostatnost, zodpovědnost, nakládání s volným časem, finanční gramotnost, kooperační schopnosti, znalost první pomoci a ochota jí poskytnout, dobrodružství, radost z výzev, schopnost si vydělat peníze, hry atd.

 

Pro tento výzkum (snahu odpovědět na tyto otázky) hledám oddíly, družiny, střediska, které:

1) budou ochotni svým nováčkům předložit pár modelových otázek a budou dále dotazováni cca 1x za rok/2 roky

2) budou ochotni položit svým členům pár otázek (modelových situací, dovednostního testu), testování se bude opakovat cca 1x ročně

3) občas přichází skrze svojí činnost do kontaktu s neskautskými dětmi (různé jednodenní akce, kde probíhá program společně)

4) mají na táboře neskautské děti, se kterými neprobíhá skautská činnost přes rok

5) přicházejí jiným způsobem do kontaktu s dětmi - neskauty

 

Forma výzkumu?

• Dotazníku pro děti (musí se opakovat každý rok, jinak strukturovaný)

• Modelových situací např. na táboře různé aktivity v přírodě – vedoucí by musel pozorovat reakce dětí

• Připravené aktivity (hry), během nichž bude vedoucí sledovat chování dětí

• Připravená hra, jejímž cílem bude odhalit reakce skautských / neskautských dětí, krizové situace, kooperace atd.

 

V případě ochoty se účastnit s oddílem / družinou / střediskem (ať už jste jakákoliv z 5ti možností) kontaktujte mě, prosím, na email skopova.k@seznam.cz

 

Díky,

Kačka Škopová - Cibule

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1038x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu