Logo

Výstupy z červnového jednání Náčelnictva – o čem jednalo a jaká padla rozhodnutí

Jak jsme již informovali v článku Předprázdninové jednání Náčelnictva proběhne o tomto víkendu. Co všechno je na programu?, mělo toho Náčelnictvo na programu opravdu hodně. Mimo jiné zahájilo práci na komplexní obsahové novele Organizačního řádu (na dalších zasedáních bude Náčelnictvo postupně projednávat teze a návrhy změn jednotlivých částí řádu) nebo projednalo materiály týkající se vzdělávání – zprávu k aktuálnímu stavu práce na kompetenčním modelu Junáka a návrh zpravodajky pro vzdělávání k nastavení systému hodnocení vzdělávacích akcí Junáka. K projednávaným tématům vyjde v krátké době samostatný článek na Křižovatce.

Během pátečního jednání Náčelnictvo vyslechlo prezentaci br. Peřiny – Jerryho ke Zprávě o registraci 2015 a diskutovalo nad jednotlivými části zprávy.

Podobně jako na minulých jednáních věnovalo Náčelnictvo programový blok Strategii 2022 – projednalo materiál Financování strategie Junáka a vzalo na vědomí předpokládanou finanční náročnost strategie, která vychází z připravovaného dlouhodobého plánu jejího naplňování, schválilo zadání SP Získávání nemovitostí a Soběstačnost a fundraising a v neděli dopoledne ve skupinách diskutovalo nad odpověďmi na Těžké otázky.

Další část jednání patřila Zvláštním OJ Junáka, konkrétně projednávání novely Statutu Skautského institutu (v 1. čtení) a návrhu statutu nové ZvOJ Skautské centrum Domašov, který Náčelnictvo schválilo ve zrychleném jednání.

Dva materiály předložil na jednání Kmen dospělých – jednalo se o Záměr nové kvalifikace pro vedoucí Klubů OS, který Náčelnictvo podpořilo, a návrh na zavedení Magazínu Kmene dospělých, k němuž si Náčelnictvo vyžádalo doplnění a jeho opětné předložení po vyjasnění stanovisek a předjednání této věci mezi Náčelnictvem Kmene dospělých a Výkonnou radou.

Jedním z bodů programu byly teze novely Řádu pro vyznamenání (předložený ve spolupráci s Pardubickým krajem), kde Náčelnictvo diskutovalo o možném zavedení vyznamenání pro nevýchovné činovníky a shodlo se na potřebě upřesnění statutů Medaile díků a Medaile sv. Jiří (zejména části 3 – udělení).

Standardní součástí programu zasedání Náčelnictva jsou Zpráva Výkonné rady včetně informace o stavu plnění plánu VRJ a Zpráva Náčelnictva, která se skládá ze zpráv Rady náčelníků, zástupců VS a KD, jednotlivých pracovních skupin NJ a zástupců krajů.

Máte-li zájem o více informací z 81. zasedání Náčelnictva, ptejte se na nacelnictvo@skaut.cz nebo nahlédněte do zápisu z jednání, který je k dispozici ve spisovně.

Lenka Šablová, členka PS NJ pro komunikaci

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 653x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura