....

Chyba na stránce: Oprava hrobu Vlasty Koseové na Vyšehradském hřbitově je dokončena. Podívejte se na fotky a přečtěte si více. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1971-oprava-hrobu-vlasty-koseove-na-vysehradskem-hrbitove-je-dokoncena-podivejte-se-na-fotky-a-prectete-si-vice?autologin=1"

Oprava hrobu Vlasty Koseové na Vyšehradském hřbitově je dokončena. Podívejte se na fotky a přečtěte si více.

Oprava hrobu Vlasty Koseové na Vyšehradském hřbitově je dokončena. Podívejte se na fotky a přečtěte si více.

Na základě podnětu sester ze Sboru nositelek Stříbrného trojlístku a v souvislosti se 100. výročím dívčího skautingu u nás padlo rozhodnutí, že Junák zajistí opravu poškozeného hrobu sestry Vlasty Koseové, která patří mezi dámy, jež mají na letošních stoletých oslavách zásadní podíl.

Když jsme se do věci pouštěli, netušili jsme, jaký boj bude nutné podstoupit s nejrůznějšími úředníky, památkáři a vyhláškami. Z legislativních důvodů se nám bohužel nepodařilo dosáhnout toho, aby byl hrob přepsán na Junáka nebo ho Junák mohl alespoň adoptovat. Díky vstřícnosti většiny zúčastněných jsme však nakonec získali souhlas k opravě nápisu „zakladatelka dívčího skautingu“, v němž chyběla část písmen, a celkovému vyčištění náhrobní desky.

Oprava byla koncem července dokončena a o tom, že oprava dobře dopadla, se můžete přesvědčit na přiložených fotkách, nebo ještě lépe přímo na místě během některého z letních podvečerů, třeba i s kytičkou a tichou vzpomínkou.

Vlasta Koseová, roz. Štěpánová (1895 – 1973)

Po maturitě na dívčím lyceu v Praze v Holešovicích vystudovala vyšší sociální školu a navíc složila státnici z francouzštiny. Následně pokračovala ve studiu sociálních věd v USA. Po vzniku Československa si ji vybrala předsedkyně Československého Červeného kříže Alice Masaryková jako tajemnici. Do zaměstnání nastoupila v době, kdy se samostatné povolání ženy nepovažovalo za samozřejmost a ženská emancipace byla teprve v zárodku. Vlasta tyto snahy vnímala velmi rozumně, přijala je za své a uplatňovala i ve vznikajícím dívčím skautingu.

Ke skautingu Vlastu Koseovou zřejmě přivedl její tehdejší přítel Vašek Jelen, vůdce 2. pražského oddílu, který ji podporoval ve snaze o založení dívčího skautingu. Vedla první dívčí tábor v roce 1915 a po něm 1. oddíl skautek, po první světové válce se stala pražskou zpravodajkou.

V roce 1923 se vdala za skauta Jaroslava Koseho. Strávila s ním šest let v Ženevě, kde získal místo v Mezinárodním ústavu práce. Po návratu ze zahraničí v roce 1930 se ihned zapojila do skautské činnosti a věnovala se jí i po válce. Během třicátých a poválečných let zastávala několik významných vedoucích postů u nás i v rámci zahraničního skautingu.

Během druhé světové války byl manžel Vlasty Koseové popraven, a ona se v následujících letech intenzivně věnovala práci pro druhé. Stala se členkou náčelnictva a později náčelní a místostarostkou, k tomu přednášela na dívčích lesních školách. V mezinárodní organizaci WAGGGS byla členkou a místopředsedkyní světového výboru a předsedkyní evropského výboru. Vlasta Macková o ní píše: „Neslyšely jsme ji nikdy velet, ale všechny jsme šly za ní.“

Patřila mezi nejvýznamnější osobností našeho dívčího skautingu a po zásluze obdržela mnohá skautská vyznamenání včetně Řádu Stříbrného trojlístku. Její život byl usilovnou prací a neustálým bojem o lepší budoucnost skautingu. Její klidná, přívětivá povaha a jazykové znalosti jí k tomu otevíraly cestu. Pohřbena je v rodinné hrobce na Vyšehradském hřbitově. Na jejím smutečním oznámení byla vytištěna tato věta: „Po celý svůj život zkrášlovala mládí českým a slovenským dětem a sloužila věrně národu a státu.“

Lenka Šablová, asistentka starosty Junáka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1121x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu