....

Chyba na stránce: Zapište si termíny žádostí o dotace na stavby, sportovní akce pro veřejnost a neorganizovanou mládež - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1976-zapiste-si-terminy-pro-podavani-zadosti-o-dotace?autologin=1"

Zapište si termíny žádostí o dotace na stavby, sportovní akce pro veřejnost a neorganizovanou mládež

Zapište si termíny žádostí o dotace na stavby, sportovní akce pro veřejnost a neorganizovanou mládež

Konec prázdnin se blíží a je třeba naplánovat činnosti střediska na další rok a s tím související finanční výdaje. Každá ušetřená koruna se hodí, tak proč nezkusit snížit výdaje získáním dotace. V tomto článku naleznete termíny pro podávání žádostí o dotace poskytované  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem obrany.

Podávání žádostí o dotace upravuje "Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2016", která bude vydána na konci srpna.

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Dotace na činnost s neorganizovanou mládeží

Projekty zaměřené na činnost s neorganizovanou mládeží je možné zasílat elektronicky do 11. října 2015 na e-mail: skaut@junak.cz. Projekt nesmí být jednorázový, musí se skládat nejméně ze dvou dílčích akcí, případně z jednoho typu akce, která se uskuteční vícekrát za rok (např. herní odpoledne každý měsíc). Formulář a další informace jsou  k dispozici v tomto článku.

Dotace na neinvestiční opravy a údržbu staveb (kluboven, základen...)

Projekty zaměřené na opravy a úpravy staveb je třeba zasílat v papírové podobě nejdpozději do 11. října 2015 na adresu ústředí Junáka (Senovážné nám. 24, 110 00, Praha 1). Formulář a seznam příloh je uveden v tomto článku.

Dotace na investiční úpravy nemovitého majetku, či nákup investičního majetku

Vzhledem k úpravám dotačního systému dojde ke změně formuláře avšak požadované přílohy se příliš nezmění.  Pokud plánujete realizovat investiční akci, tak nám váš záměr zašlete e-mailem (skaut@junak.cz) ke konzultaci. Termín je shodný jako u neinvestičních staveb - 11. října 2015. Následně se individuálně domluvíme na dalším postupu. Problematika investičních dotací je zpracována zde.

Dotace z Ministerstva obrany (dále MO)

Pořádáte-li sportovní aktivity pro veřejnost, tak je možné zažádat o dotaci Ministerstvo obrany. Projekty jsou samostatné jednotky, ale MO vyžaduje, aby je podávalo ústředí Junáka. Na rok 2016 je možné žádat až o 80 000 Kč, avšak minimální výše dotace je 10 000 Kč.
Na rok 2015 jsme podali 13 projektů, z nich bylo 8 úspěšně podpořeno. Před samotným sepsáním projektu je třeba prostudovat Vyhlášení programů NNO pro rok 2016 a nastudovat Kritéria pro rok 2016, z nichž by na první pohled mělo být patrné, zda budete úspěšní či neúspěšní žadatelé.

Projekty je možné podávat elektronicky do 20. září 2015, zpracované na formuláři MO:

Petra Vlčková
koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1520x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu