....

Chyba na stránce: Přijďte na Otevřenou poradu odboru Skauting pro všechny o jedné z Těžkých otázek Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1996-prijdte-na-otevrenou-poradu-odboru-skauting-pro-vsechny-o-jedne-z-tezkych-otazek-junaka?autologin=1"

Přijďte na Otevřenou poradu odboru Skauting pro všechny o jedné z Těžkých otázek Junáka

Přijďte na Otevřenou poradu odboru Skauting pro všechny o jedné z Těžkých otázek Junáka

Chceš se osobně setkat se členy odboru Skauting pro všechny? Zjistit, co odbor dělá, a jak může tvému oddílu či středisku být nápomocný? Chceš si promluvit se členy odboru a dalšími skauty, kteří mají zkušenost s pedagogikou či psychologií o jedné z Těžkých otázek Junáka?

Přijď ve středu 23. září od 18 hodin do Skautského institutu na Otevřenou tématickou poradu odboru Skauting pro všechny o Těžké otázce Junáka "Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?"

Na poradě bychom vás chtěli seznámit s naší společnou odpovědí na zmíněnou Těžkou otázku Junáka. Také bychom na ni rádi přizvali skauty a skautky, kteří mají profesní či studijní zkušenost s pedagogikou či psychologií, a požádali o vlastní odpověď či komentář té naší je.

Odbor Skauting pro všechny (SpV) působí pod zpravodajem Výkonné rady Junáka pro program. Jeho cílem je podpora práce s dětmi se specifickými potřebami v Junáku. Posláním Odboru SpV je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými potřebami v Junáku. Děje se tak prostřednictvím pořádání seminářů, účasti na kurzech, přípravy metodických příruček i odborného poradenství. Odbor poskytuje podporu na centrální úrovni i v některých regionech.

Za děti se specifickými potřebami považujeme například děti se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením, děti s cukrovkou, epilepsií, autismem, hyperkinetickou poruchou, poruchami chování i děti sociálně znevýhodněné.

Více o nabídce podpory i činnosti odboru Skauting pro všechny najdete na webové stránce spv.skauting.czPokud tě toto téma zajímá, i pokud byste se s námi rádi setkali, určitě přijďte.

Těšíme se na setkání se všemi, kteří se rozhodnou přijít!

Otevřená porada SpV jako událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1699584260262932/

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 780x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu