....

Chyba na stránce: Sportovní akce pro veřejnost můžete uspořádat s podporou dotace od ministerstva obrany - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2002-sportovni-akce-pro-verejnost-muzete-usporadat-s-podporou-dotace-od-ministerstva-obrany?autologin=1"

Sportovní akce pro veřejnost můžete uspořádat s podporou dotace od ministerstva obrany

Sportovní akce pro veřejnost můžete uspořádat s podporou dotace od ministerstva obrany

Ministerstvo obrany vyhlásilo dotační program, ve kterém můžete získat finanční prostředky na sportovní akce pro veřejnost. Uzávěrka je 20. září 2015.

Ministerstvo obrany vyhlašuje několik let program, jehož cílem je rozšíření nabídky sportovních aktivit pro veřejnost, napomáhat získání speciálních dovedností a návyků týkajících se branně bezpečnostní problematiky a rozvoji fyzické zdatnosti obyvatelstva.

Dotace se poskytují do výše 70 % objemu nákladů schváleného rozpočtu projektu. Maximální výše dotace činí 80 000 Kč a minimální 10 000 Kč (o méně nemá smysl žádat).

Vyplněné žádosti shromažďujeme na skaut@junak.cz do 20. září 2015. Potom je doplníme o zbylé náležitosti a za Junák jako celek podáme. Jednotky samostatně neodevzdávají projekty přímo na ministerstvo, ale jen přes ústředí.

Nezapomeňte v projektu popsat, jak se shoduje cíl a obsah projektu s aktivitami podporovanými dotačním programem. Formulář slouží ministerstvu k posouzení žádosti, nezapomeňte tedy vyplnit žádnou část. Pokud máte fotky z podobné akce, nebojte se je vložit.

Akce jsou posuzovány podle kritérií, která si můžete stáhnout zde.

Ačkoli jsou projekty podány za Junák jako celek, každý je posuzován zvlášť, každý může dosáhnout až na 50 tis. Kč a jsou mu individuálně přiřazeny body dle kritérií.

Více informací a konkrétní pravidla najdete zde. Formulář si stáhněte zde a vyplňte jeho druhou část. Ve formuláři jsou i poznámky formou komentářů.

V případě dotazů se obracejte na kancelář ústředí junáka, nebo přímo na Ministerstvo obrany přes paní Jarmilu Pilařovou, tel.: 973 210 373, pilarovj@army.cz.

Hana Bejčková

finanční manažerka 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1460x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu