....

Chyba na stránce: Zemřel bratr Radim Palouš - Dim - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2055-zemrel-bratr-radim-palous-dim?autologin=1"

Zemřel bratr Radim Palouš - Dim

Zemřel bratr Radim Palouš - Dim

10. září zemřel ve věku 90 let Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., český filosof, pedagog, komeniolog a v neposlední řadě také skaut. Patřil k osobnostem, které v období nesvobody bez ohledu možné důsledky neváhaly stát za svými názory a bojovat za své přesvědčení. Věnujme mu tichou vzpomínku.

Radim Palouš, CSc. se narodil v roce 1924. Stal se členem pražské Vodní Pětky a po maturitě na gymnáziu se stal zástupcem vůdce oddílu Jiřího Nováka - Braťky. S oddílem se účastnil natáčení celovečerního filmu o skautském táboře Na dobré stopě, a také plachetní plavby po Visle na Balt v roce 1948.

Za války totálně nasazen, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu mohl zůstat v Praze. Od roku 1945 studoval filosofii na FF UK (m. j. u Jana Patočky) a v roce 1948 ukončil studium obhajobou disertační práce. Po promoci byl krátce zaměstnán jako redaktor vlastivědných publikací v Orbisu. V roce 1950 však odmítl podepsat souhlas s odsouzením Milady Horákové a v důsledku toho o zaměstnání přišel a krátce pracoval jako soustružník v Poldi Kladno.

Spolu se svojí ženou patřili mezi organizátory „bytových seminářů“ Jana Patočky.

Od roku 1951 působil jako učitel na základní škole v Davli, později na gymnáziu Jana Nerudy v Praze a vystudoval obor chemie na Vysoké škole pedagogické v Praze, kde od roku 1957 pracoval jako asistent. Habilitoval se v oboru pedagogika, zabýval se dílem J. A. Komenského a moderní vyučovací technikou. Svými příspěvky obohatil zejména filosofii výchovy.

V 70. a 80. letech vedl domácí filosofické semináře, vydával samizdat (mj. Spisy Jana Patočky), v roce 1977 podepsal Chartu 77 (po podpisu byl propuštěn z UK) a v letech 1982 – 83 byl jejím mluvčím. V listopadu 1989 se jako jedenz představitelů Občanského fóra účastnil schůzí a jednání, od ledna 1990 do roku 1994 byl rektorem Univerzity Karlovy. Výrazně se podílel na její obnově, na reformě vysokého školství a na obnovení mezinárodních styků UK. Kromě jiných ocenění je nositelem Řádu T. G. Masaryka III. třídy (1997) za své celoživotní působení.

Záznam z přednášky br. Palouše – Dima na téma „Výchovou k podstatě lidství“, který (v upravené verzi) vyšel ve Skautském světě (červen 2013) si můžete přečíst zde.

 

Lenka Šablová
Kancelář ústředí Junáka

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 723x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu