....

Chyba na stránce: Ses. Zdena Krejčíková se stala novou nositelkou Řádu Stříbrného trojlístku. Blahopřejeme. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2059-ses-zdena-krejcikova-se-stala-novou-nositelkou-radu-stribrneho-trojlistku-blahoprejeme?autologin=1"

Ses. Zdena Krejčíková se stala novou nositelkou Řádu Stříbrného trojlístku. Blahopřejeme.

Ses. Zdena Krejčíková se stala novou nositelkou Řádu Stříbrného trojlístku. Blahopřejeme.

V sobotu 19. 9. 2015 proběhla tradiční výroční schůze Svojsíkova oddílu během níž byla mezi nositelky Řádu Stříbrného trojlístku slavnostně přijata ses. Zdena Krejčíková a převzala od ses. náčelní insignii tohoto nejvyššího skautského vyznamenání u nás.

 

Návrh na vyznamenání sestry Zdeny Krejčíkové podalo pražské středisko Junáka Ostříž spolu s nositelkami Řádu jako vyjádření díku za její celoživotní práci pro děti.

Sestra Krejčíková vstoupila do Junáka hned po válce v červnu 1945 do 34. dívčího oddílu v Praze, kde absolvovala v r. 1947 rádcovský kurs. Po maturitě na zdravotní škole v r. 1951 se dostala na umístěnku do Chebu, kde navázala kontakt s chebskými skauty.

Po návratu do Prahy v r. 1968 obnovila činnost 34. oddílu a v r. 1970 složila vůdcovskou zkoušku. Současně se stává vůdkyní 34. střediska Ostříž. V práci s mládeží nepřestala ani po opětovném zrušení Junáka, ale převedla oddíl do Turistického oddílu mládeže při ČSTV, kde pokračovala v duchu skautské výchovy až do r. 1989, kdy se opět aktivně zapojila do obnovy činnosti Junáka. Je instruktorkou na vůdcovských kursech, byla výchovnou zpravodajkou okresu Praha 4 a později se stala vůdkyní OS kmene Prahy 4. Ve svém volném čase chodila do Jedličkova ústavu předčítat nevidomým.

Působila a působí především v Praze, kde svou erudovaností a jistotou se významnou měrou podílí na přípravě nových vůdkyň a činovnic. Je nositelkou Řádu čestné lilie v trojlístku, Skautské lásky, členkou Svojsíkova oddílu, členkou Oddílu Velena Fanderlíka, členkou družiny Strážců Svojsíkova hrobu.

 

Lenka Šablová
Kancelář ústředí Junáka - českého skauta
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 951x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu