....

Chyba na stránce: Nová databáze základen na Křižovatce - Zakládáme nebo editujeme naší základnu či tábořiště - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2075-nova-databaze-zakladen-na-krizovatce-zakladame-nebo-editujeme-nasi-zakladnu-ci-taboriste?autologin=1"

Nová databáze základen na Křižovatce - Zakládáme nebo editujeme naší základnu či tábořiště

Nová databáze základen na Křižovatce - Zakládáme nebo editujeme naší základnu či tábořiště

Nová databáze základen na Křižovatce je v provozu. Jak s ní pracovat a rychle najít základny se popisuje v tomto článku. Zde se na databázi podíváme z pohledu správce základny – jak ji založit, upravit a zveřejnit.

Databáze na Křižovatce využívá data o nemovitostech ze skautISu, takže všechny úpravy budeme provádět tam. Konkrétně na záložce „Nemovitosti a základny“ na stránce naší jednotky:

 

Díky tomu jsou teď všechny informace o nemovitostech na jednom místě a v případě potřeby se mění jen jednou.

Co je co? Termíny jako „soubor nemovitostí“, „nemovitost“ a „užívání“

Nejspíš to pochopíte v průběhu používání skautISu, ale pokud chcete rychle pochytit souvislosti nebo řešit složitější situace, doporučujeme těchto pár odstavců přečíst před vlastním návodem.

Informace o nemovitostech ve skautISu mají několika úrovňovou strukturu, aby bylo možné přesně popsat všechny možné situace, které mohou nastat (pro představu například to, že v domě jsou tři klubovny, každou z nich využívá jiný oddíl z jiného střediska a dvě z nich jsou dispozici k vypůjčení, ale samozřejmě půjčení každé z nich se řeší s někým jiným).

První úrovní této struktury je „Soubor nemovitostí“. Ten má svoji polohu (a případně adresu) a může zahrnovat jednu nebo více nemovitostí. Pokud obsahuje více nemovitostí, můžeme si to představit jako areál více budov nebo třeba základnu s přilehlými pozemky na táboření.

 

Nemovitost je pak skutečně konkrétní nemovitost – dům nebo pozemek.

A třetí úroveň struktury je v tom, že každá nemovitost má jeden nebo několik způsobů užití. Základní typy způsobů užití jsou například „Klubovna“, „Základna“, „Tábořiště“ a podobně. A každý typ užití může být k nemovitosti přidán vícekrát, ve vztahu s jinou jednotkou (oddílem, střediskem). Takto je tedy možné zachytit komplikovanou skutečnost z úvodního příkladu.

Vlastností každého užití je pak i to, zda se má „Nabízet k zapůjčení“. Každé užití, které má tuto volbu zaškrtnutou, se zobrazuje v databázi na Křižovatce. Naopak užití, která tuto volbu zaškrtnutou nemají, se nezobrazují nikdy.

Kdy má smysl zadávat nemovitosti více užití? Prakticky jen v situacích, kdy ji využívá společně více jednotek (oddílů, středisek, …) nebo pokud je možné části nemovitosti využívat odděleně. Základnu, kolem které je louka na táboření, nemusíme zadávat jako základnu i jako tábořiště, pokud se bude základna i tábořiště vždy používat dohromady – stačí ji zadat jen jako základnu. Pokud však je možné využívat tábořiště odděleně (a tedy může nastat situace, kdy budeme základnu ve stejný čas půjčovat někomu jinému než tábořiště), má smysl zadat oba způsoby užití.

Teď se tedy můžeme podívat jak krok za krokem dojít k tomu, že zaškrtneme „Nabízet k zapůjčení“ a zadáme všechny potřebné údaje.

Zveřejnění základny krok za krokem

Na stránce jednotky na záložce „Nemovitosti a základny“ máme k dispozici tlačítko „Založit soubor nemovitostí“. Po kliknutí na něj pak vyplníme formulář, kde zadáme několik údajů k souboru nemovitostí (hlavně polohu) a rovnou i první nemovitost do souboru. 

Častější situace než zakládání nového souboru však bude upravování souboru stávajícího. Nemovitosti už jsou ve skautISu často vložené (jako součást náborových informací nebo pro využívání Skautské energie), a tak stačí jen údaje opravit a doplnit.

Je důležité si uvědomit, že základny, klubovny apod. jsou v majetku, nebo nájmu střediska či VOJ a ne oddílů. Proto založení a správu souboru nemovistosti s jednotlivými nemovitostmi (domy, pozemky) zakládá a spravuje středisko a ne oddíl. Oddíly pak tyto nemovitosti mohou využívat jako své klubovny, a proto si z existujících základen mohou přidat "užívání nemovitosti".

Většinou tedy nebudeme vytvářet nový soubor nemovitostí, ani novou nemovitost a často ani nové užívání. Budeme je jen editovat a případně doplňovat o více informací.

S prací tedy začneme na stránce naší jednotky, na záložce „Nemovitosti a základny“. Příklad vidíme na obrázku výše, kde je tato záložka tak, jak může vypadat z pohledu střediska nebo VOJ.

V případě, že se díváme na stránku oddílu (a nikoli střediska nebo VOJ), máme to jednodušší, protože vidíme jen tabulku „Objekty užívané jednotkou“.

Teď existuje několik variant, podle toho, co už je ve skautISu zadané:

  • Nejjednodušší – v tabulce „Objekty užívané jednotkou“ je to, co potřebujeme – jen upravíme detail užívání a zadáme informace, co se mají zobrazovat v databázi
  • Nový způsob užití – objekt je v tabulce objektů, ale s jiným způsobem užívání než chceme (je tam například jako „klubovna“ a my chceme „základnu“ nebo „ubytování“ či „tábořiště“ – založíme nový způsob užívání a zadáme informace, co se mají zobrazovat v databázi
  • Skautská základna mezi objekty užívanými jednotkou není, ale jde vyhledat – podíváme se, jak ho vyhledat, a dál už je to stejné jako „Nový způsob užití“.
  • Požadovaná nemovitost mezi objekty užívanými jednotkou není a nejde ani vyhledat – založíme nový soubor nemovitostí (není možné u oddílu; zakládá středisko = vlastník/nájemce) a založíme mu způsob užití a pak už jen doplníme informace zobrazované v databázi

Nejjednodušší varianta – objekt i se správným způsobem užití už tu je

V tomto případě stačí v tabulce „Objekty užívané jednotkou“ kliknout na tlačítko „Detail užívání“ u příslušného objektu:

 

Na stránce užívání pak klikneme na tlačítko „upravit“ (hned nad nadpisem „Cena za půjčení“). Otevře se nám tento formulář:

 

Tady stačí jen zaškrtnut volbu „Nabízet k půjčení“ a formulář se nám znatelně rozšíří o údaje zobrazované v databázi základen:

 

Vyplníme, co potřebujeme, a klikneme na tlačítko „Uložit“. Na stránce „Detail užívání“ ještě můžeme doplnit různé ceny za půjčení. A pak stačí už jen zkontrolovat, jak záznam vypadá ve veřejné databázi na http://krizovatka.skaut.cz/skautske-zakladny a případně věci upravit a vylepšit.

Nový způsob užití objektu

Objekt v tabulce „Objekty užívané jednotkou“ vidíme, ale chceme ho tam mít s jiným způsobem užití. Třeba jako základnu nebo tábořiště. V takovém případě klikneme na tlačítko „Přidat užívání“, pomocí kolonky „Nemovitost“ vyhledáme konkrétní nemovitost (například zadáním obce nebo části adresy), vybereme žádaný typ užití ze seznamu, zaškrtneme „Nabízet k zapůjčení“ a opět vyplníme formulář se zveřejňovanými údaji, uložíme a přidáme cenu za půjčení.

Tím je vše zadané a můžeme zkontrolovat, jak se data zobrazují v databázi na Křižovatce.

Skautská základna mezi objekty užívanými jednotkou není, ale jde vyhledat

Pakliže v tabulce objektů užívaných jednotkou nevidíme objekt, který chceme, není to ještě důvod zakládat nový soubor nemovitostí (což je navíc možné jen u organizačních jednotek, ne u oddílů).

První, co máme udělat, je kliknout na tlačítko „Přidat užívání“ a zkusit objekt vyhledat i mezi soubory spravovanými jinými jednotkami. Do políčka nemovitost zadáme například jméno obce, část adresy nebo kousek názvu skautské základny a klikneme na ikonu dalekohledu:

 

Nabídnou se nám všechny soubory nemovitostí, kterých by se to mohlo týkat, a to zcela bez ohledu na jednotku, které patří nebo která je spravuje.

Pokud mezi nimi je ta, kterou potřebujeme, vybereme ji a dále už pokračujeme jako v předchozím případě (viz Nový způsob užití objektu).

Základna mezi objekty užívanými jednotkou není a nejde ani vyhledat

Pokud zkusíme objekt najít podle návodu v předchozí části, ale nepodaří se nám to, bude třeba založit úplně nový soubor nemovitostí. Něco takového můžeme udělat na záložce „Nemovitosti a základny“ u střediska nebo jiné organizační jednotky, která základnu vlastní nebo má v nájmu, není to možné u oddílu (neboť ten objekty reálně nikdy vlastnit nemůže, ale jen užívá).

Na záložce „Nemovitosti a základny“ na stránce našeho střediska nebo VOJ založíme nový soubor nemovitostí jednoduše tak, že klikneme na tlačítko „Založit soubor nemovitostí“ (pod modrým rámečkem s informačním textem a nad tabulkou souborů nemovitostí). Nabídne se nám k vyplnění formulář. Nejdříve se zadávají obecné informace k celému souboru nemovitostí…

 

…a pak se rovnou zadává i první nemovitost v souboru:

 

Klíčové je tedy zadat adresu nebo polohu souboru nemovitostí a název a majetkový vztah k nemovitosti. Všechno ostatní je možné nevyplnit.

Ve chvíli, kdy soubor nemovitostí založíme, můžeme mu přidat využití podle návodu výše a všechno popsaným způsobem zveřejnit v databázi základen.

Máte dotazy či potřebujete řešit nějaký problém nebo chybu?

Stačí se nám ozvat například e-mailem registrace@skaut.cz a pomůžeme vám.

František Šereda (Moulin)
asistent organizačního zpravodaje
správce databáze základen

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2753x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu