....

Chyba na stránce: Registrace 2016 se blíží - termíny, členské příspěvky, předpisy i spolkový rejstřík - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2119-registrace-2016-se-blizi?autologin=1"

Registrace 2016 se blíží - termíny, členské příspěvky, předpisy i spolkový rejstřík

Registrace 2016 se blíží - termíny, členské příspěvky, předpisy i spolkový rejstřík

Registrace v roce 2016 bude probíhat prakticky stejně jako v roce 2015. Nic zásadního se nemění a každý, kdo má zkušenosti s registrací z dřívějších let, je může bez obav využít. Přesto je dobré se na registraci připravit a zrekapitulovat si termíny, podívat se na výši členských příspěvků apod.

V tomto článku se tedy dozvíte o registraci a evidenci údajů osob i jednotek ve skautISu, především pak informace:

 • Členské příspěvky – jaké pro rok 2016 jsou
 • Aktuální termíny – jaké jsou hlavně pro odevzdání dat, ale i peněz
 • Členské karty - nahrávání fotek a aktualizace údajů
 • Jak je to s předpisy – směrnicí k registraci apod.
 • Organizační jednotky (střediska, okresy a kraje)  agenda zápisů do veřejného rejstříku a blížící se sněmy
 • Kde hledat více informací

Členské příspěvky

Pro rok 2016 jsou členské příspěvky v Junáku - českém skautu, schválené Náčelnictvem, následující:

 • 240,- Kč na člena s odběrem spolkového časopisu
 • 200,- Kč na člena bez odběru spolkového časopisu

Pro členy zapojené do Skautské telefonní sítě (STS) se výše odvodu pro rok 2016 nezměnila, zůstává ve výši 250,- Kč za telefonní číslo.
Při objednávce členských karet v registraci 2016 je cena stanovena na 24,- Kč na jednoho člena a za tuto částku bude platnost karty nově až 3 roky. Více informací o kartách.

K těmto částkám si ještě každé středisko a nadřízené vyšší organizační jednotky (okresy a kraje) přidávají svůj členský poplatek.

Podrobnější informace o členských příspěvcích najdete ve speciálním článku.

Termíny

Registrační kategorie budou na ústředí založeny na začátku prosince 2015, jako v předchozích letech, a tím bude registrace 2016 zahájena. Pak bude možné je přejímat na organizačních jednotkách, doplňovat o svoje vlastní a začít do nich zařazovat členy. Většina přípravných prací (kontrola údajů členů, doplnění fotografií, zadání nových členů, nevyřízené převody mezi jednotkami atd.) se dá provádět už předtím, bez převzetí registračních kategorií od nadřízené jednotky.

Pro odevzdávání registrace ve skautISu pak budou stanoveny tyto termíny (stejné jako dříve):

 • Registraci oddílu je možné odevzdat nejdříve 1. 1. 2016 (zpracovat a kontrolovat data lze již od prosince 2015)
 • Střediska odevzdávají registraci do 31. 1. 2016
 • Okresy odevzdávají registraci do 14. 2. 2016
 • Kraje a také ZvOJ odevzdávají registraci do 28. 2. 2016

Součástí registrace je jako dříve i hospodářský výkaz - pro jeho odevzdání je ovšem termín až 15. 4. 2016 (nebo dokonce až 15. července – pro jednotky, kterým daňové přiznání podává daňový poradce; ale i ty musí tuto skutečnost, že mají poradce, zadat do skautISu do 15. dubna).

Členské karty

Od registrace 2016 budou členské karty nově platit až 3 roky a poplatek přitom zůstává nízký - 24,-Kč. Aby však mohla být členovům být karta během registrace objednána, je nutné, aby každý člen měl ve skautISu nahranou svou aktuální fotografii "průkazového typu". Tu můžete snadno vyfotit na digitální fotoapár nebo téměř každý mobilní telefon. Jedinou podmínkou je to, aby měla minimálně 1200x1600px (odpovídá alespoň 2Mpix fotoaparátu).

Doporučujeme už nyní fotografie od členů získat, nebo si udělat součástí oddílové či družinové schůzky program spojený s focením. A tím snadno potřebné fotografie získáte a do skautISu budete moci nahrát.

Více informací o členských kartách a jejich novinkách, cenách a benefitech si můžete přečíst ve dříve vydaném článku.

Předpisy

V těchto dnech se připravuje finální podoba nové směrnice, která řeší nejen registraci ve smyslu evidence údajů o členech a jednotkách, ale také nové věci týkající se organizačních jednotek v souvislosti se spolkovým rejstříkem (ty budou podstatné pro OJ až v průběhu roku 2016 spolu s jejich sněmy). Tato směrnice bude dlouhodobě platná a nebude nutné ji každý rok měnit. K ní bude každý rok aktualizovaná směrnice určující částky a termíny (obykle vždy stejné), tedy věci čistě ke každoroční registraci. Oba tyto předpisy však vychází z dnes existující Směrnice k registraci a Směrnice ke zpracování registrace 2015, takže není potřeba se obávat žádných věcných změn a termíny budou odpovídat přesně údajům uvedeným v tomto článku. 

O vydání směrnice v nové podobě budeme informovat na Křižovatce v průběhu listopadu 2015.

Zápisy údajů do spolkového rejstříku

V této chvíli jsou ve spolkovém rejstříku (http://or.justice.cz) zapsány všechny organizační jednotky Junáka - českého skauta. Od 1. dubna 2015 tam mají všichni uveden nový název. Zákon však předpokládá zapisování i osob ve vedení OJ - statutárních orgánů a revizních komisí - na což dává spolkům čas do konce roku 2016. Obecně platí, že zápis zvolených činovníků do veřejného rejstříku bude řešen vždy ústředím v návaznosti na novou agendu realizovanou pomocí skautISu. V tuto chvíli je na to skautIS technicky připravený a agenda logicky navazuje na práci se sněmy. Zapisovat vedení a revizní komise tedy ve velkém začneme právě až v roce 2016, a to ze dvou důvodů:

 • Začnou probíhat sněmy (přibližně od dubna 2016 dál) a bude mít tedy smysl zapisovat nově zvolené činovníky i rovnou do rejstříku.
 • Na konci roku 2016 končí přechodné období, ve kterém zatím není nutné mít osoby v rejstříku uvedené.

V průběhu listopadu se objeví podrobný návod, jak tuto agendu zvládnout - půjde o vložení skautISem připravených a vybranými činovníky podepsaných dokumentů do skautISu. Už teď je všechno ve skautISu funkční a agenda v některých případech již probíhá.

Kde hledat více informací

Pokud máte nějaké dotazy a připomínky

Neváhejte a své dotazy kdykoli posílejte na registrace@skaut.cz nebo se ptejte pod článkem v komentářích.

 

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 5802x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu