....

Chyba na stránce: Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje dva grantové programy s uzávěrkou žádostí na konci listopadu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2145-skautska-nadace-jaroslava-foglara-vyhlasuje-dva-grantove-programy-s-uzaverkou-zadosti-na-konci-listopadu?autologin=1"

Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje dva grantové programy s uzávěrkou žádostí na konci listopadu

Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje dva grantové programy s uzávěrkou žádostí na konci listopadu

Zažádejte o granty, uzávěrka je na konci listopadu.

Dobré skutky

Podpora dobrých skutků v rámci činnosti oddílu, výchova k pomoci druhým, k ochraně přírody a životního prostředí nebo např. spolupráce se znevýhodněnými skupinami. Šanci na ocenění mají zejména aktivity nové, které nepatří do pravidelné náplně oddílu a nejsou tradičními skautskými akcemi.

Obvyklá výše grantů 3 000 – 5 000 Kč, max.10 000 Kč.

Střecha

Účelem je pomoc skautským střediskům při dofinancování stavebních úprav kluboven nebo základen. SNJF chce podpořit projekty probíhající v letošním roce nebo plánované na rok 2016, které jsou ohroženy nedostatkem finančních prostředků. SNJF je finančně schopna projekty pouze dofinancovat

  • doplnit část vlastních zdrojů k jiným dotacím nebo grantům nebo
  •  zaplatit část nákladů u projektům s velkým objemem vlastní dobrovolnické práce.

Klubovny či základny musí být ve vlastnictví skautského střediska nebo v dlouhodobém pronájmu (alespoň 15 let). Prioritou je podpora projektů zaměřených na vznik či zprovoznění nových kluboven, případně řešení akutních technických problémů stávajících kluboven. 

Grantová částka se může pohybovat mezi 7 až 25 tisíci korunami. Podíl grantu vůči ostatním nákladům může činit nejvýše 15 %. Nadace počítá, že v rámci této výzvy podpoří 3 až 7 projektů.

Doplňující informace

  • Uzávěrka žádostí projektů je 31.11. 2015
  • Očekávaná realizace projektů do konce roku 2016.
  • Vyúčtování do 1 měsíce po skončení projektu, nejpozději však do 31.12. 2016.
  • Na udělení grantu není právní nárok. Nadace si vyhrazuje možnost změnit podmínky i v průběhu výběrového řízení, jakož i možnost nevybrat k financování žádný z předložených prpjektů.

Formuláře žádostí

Osnovy (formuláře žádostí) projektů si můžete stáhnout níže nebo na webu nadace v sekci Dokumenty - http://www.skautskanadace.cz/index.php/dokumenty.


Za Skautskou nadaci Jaroslava Foglara

Pavel Trantina
místopředseda správní rady

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1493x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu