....

Chyba na stránce: Nové směrnice k registraci | Co se změnilo a jaké jsou termíny? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2180-nove-smernice-k-registraci-co-se-zmenilo-a-jake-jsou-terminy?autologin=1"

Nové směrnice k registraci | Co se změnilo a jaké jsou termíny?

Nové směrnice k registraci | Co se změnilo a jaké jsou termíny?

Registrace 2016 se bude řídit úplně novými směrnicemi, které právě vyšly. Předpisy popisují vše, co se týká evidence údajů o osobách, jednotkách, jejich registrace, ale také třeba zápisů údajů o OJ do spolkového rejstříku. V neposlední řadě řeší termíny a výši členských příspěvků. Přestože v předpisech došlo k větším změnám, samotné zpracování registrace i její termíny jsou obdobné jako v minulých letech.

Registrace osob a jednotek se opět týkají dva základní předpisy, které však letos mají drobně odlišnou strukturu a z dlouhodobého hlediska by měly přinést větší přehlednost a srozumitelnost. A nově tyto předpisy neřeší jen samotnou registraci, ale obecně evidenci údajů a také zapisování údajů do spolkového rejstříku.

Nové směrnice k registraci

Termíny pro odevzdání registrace, zaplacení členského příspěvku na vyšší jednotky a samotná výše členského příspěvku pro rok 2016 je uvedena ve Směrnici k registraci pro rok 2016 (tato směrnice se každý rok bude aktualizovat):

Informace o tom, jaké údaje jsou o osobách a jednotkách ve skautISu evidovány, co je povinné pro zpracování registrace, jak probíhají kontroly registrace a mnoho dalších informací najdete v základní Směrnici k evidenci údajů ve skautISu:

Jaké jsou termíny pro registraci 2016

Pro odevzdávání registrace 2016 ve skautISu jsou stanoveny tyto termíny (stejné jako v minulých letech):

 • Registrace 2016 a registrační kategorie na ústředí budou založeny 2. 12. 2015, tím samotná registrace začne.
 • Registraci oddílu/střediska je možné odevzdat nejdříve 1. 1. 2016 (zpracovat a kontrolovat data lze již během prosince 2015)
 • Střediska odevzdávají registraci do 31. 1. 2016 (VOJ nesmí tento termín střediskům posunout)
 • Okresy odevzdávají registraci do 14. 2. 2016
 • Kraje a také ZvOJ odevzdávají registraci do 28. 2. 2016

Součástí registrace je jako dříve i hospodářský výkaz - pro jeho odevzdání je ovšem termín až 15. 4. 2016 (nebo dokonce až 15. července – pro jednotky, kterým daňové přiznání podává daňový poradce; ale i ty musí tuto skutečnost, že mají poradce, zadat do skautISu do 15. dubna).

Členské příspěvky OJ své nadřízené jednotce zašlou v následujících termínech (opět stejné jako v minulosti):

 • střediska zaplatí členské příspěvky nadřízenému okresu (nebo kraji v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději do 28. 2. 2016
 • okresy zaplatí členské příspěvky kraji nejpozději 14. 3. 2016
 • kraje a ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději do 28. 3. 2016

Doporučujeme, při dodržení uvedených termínů, členské příspěvky posílat až po tom, co registraci nadřízená OJ převezme. Abyste si nemuseli v případě opravy registračních dat posílat zbytečně i přeplatky/doplatky za členské příspěvky.

Výše členských příspěvků pro rok 2016

Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2016 v této výši:

 • 240,- Kč na člena (200,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
 • dále 250,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS a
 • dále 24,- Kč za členskou kartu (s platností členské karty až tři roky).

Navíc rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy dané ZOJ či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise; člen pak OJ platí členský příspěvek daný součtem členského příspěvku příspěvku Junáka. Pokud tak vaše středisko, okres či kraj ještě neučinilo, napravte to na nejbližší radě.

Co se v nových předpisech změnilo

V nových předpisech se především změnilo rozdělení informací. Ty které se týkají pouze daného roku registrace (nyní tedy roku 2016), jsou ve Směrnici k registraci pro rok 2016. Zatímco všechna základní pravidla k registraci, ale také evidenci údajů a mnoha dalším věcem týkajících se správy údajů osob a jednotek ve skautISu je umístěno do nové Směrnice k evidenci údajů ve skautISu. Tato nová směrnice navíc obsahuje i několik nových částí (dříve se různě nacházejících i v jiných dokumentech), a vše je tak umístěno přehledně do jednoho předpisu.

Nová Směrnice k evidenci údajů ve skautISu

Hlavní změnou v této směrnici je skutečnost, že nejpve řeší tzv. průběžnou evidenci údajů ve skautISu a teprve v následující části průběh samotné registrace. I tímto se snažíme dát větší důraz na to, že údaje je nutné ve skautISu aktualizovat průběžně. Navíc platí (v souladu s novými Stanovami a Směrnicí k vedení seznamu členů), že členem Junáka - českého skauta se osoba stává až okamžikem zapsání do skautISu - není tedy vhodné čekat se zapisováním nováčků až na leden, ale je potřeba je zadávat do systému průběžně.

Obsah směrnice:
 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice pojmů
 3. Pravidla ke zpracovávání dat a uživatelské účty
 4. Průběžná evidence
  1. Evidované údaje o členech
  2. Evidované údaje o oddílech
  3. Evidované údaje o organizačních jednotkách
 5. Registrace a její pravidla
  1. Registrace členů
  2. Registrace oddílů
  3. Registrace organizačních jednotek
  4. Zpracování a kontrola registrace
 6. Aktualizace údajů OJ ve spolkovém rejstříku
 7. Závěrečná a přechodná ustanovení

Další užitečné novinky ve směrnici

Právo na účet ve skautISu propojený s reálnou osobou má nově každý už od 15 let (dříve bylo až od 18 let) – více to odpovídá realitě používání účtů a už starší 15 let běžně chodí na Křižovatku, mohou mít STS apod. a k tomu všemu tento účet potřebují. Propojený účet mohou mít i mladší, ale tam je pak na zvážení vedoucího.

Nově je ve směrnici popsán i tzv. „ověřený účet“, který vzniká v návaznosti na ověření spojené se zápisem osoby do spolkového rejstříku a pro vedoucí OJ a revizní komise bude v budoucnu využíván například pro agendu vyúčtování dotací apod. V nejbližších měsících však nebude takový účet potřeba.

Sídlo OJ musí být na existující adrese, na kterou se dá doručovat pošta a existuje dle RÚIAN. A v této věci skautIS velmi pomáhá tím, že napovídá adresy, které opravdu v městech a obcích existují.

Ve směrnici je nově informace o tom, že IČ, DIČ a spisovou značku mění jen KÚJ a ne přímo jednotky. Tyto údaje přiděluje rejstříkový soud, případně finanční úřad a jendotka je stejně nemůže ovlivnit.

Zapisování údajů a osob do spolkového rejstříku

Úplně novou oblastí, kterou Směrnice k evidenci údajů ve skautISu řeší, je zapisování údajů do spolkového rejstříku. Jde o věc vyplývající z nového Občanského zákoníku. A týká se pouze organizačních jednotek (tedy středisek, okresů, krajů a ZvOJ). Všechny naše OJ jsou od 1. ledna 2014 v rejstříku zapsány a od 1. dubna 2015 tam mají uveden nový název a některé další údaje. Zákon však počítá s tím, že všechny OJ nejpozději do konce roku 2016 budou mít zapsány i osoby vedení a kontrolních (našich revizních) komisí. A právě i tuto oblast nová směrnice v kapitole 6 řeší.

Ohledně zapisování údajů do spolkového rejstříku je v této chvíli podstatné vědět:

 • návrhy na zápis údajů do spolkového rejstříku může dělat jen Junák (hlavní spolek) = řeší to vždy KÚJ; návrh nikdy nepodává přímo sama OJ
 • samotná OJ všechny změny zadává vždy jen do skautISu (je potřeba dokládat některé nové dokumenty, které zákon vyžaduje), ale o víc se netřeba starat
 • povinnost dodat podklady pro zápis osob do rejstříku je jednotkám dána až v návaznosti na jejich řádné sněmy (které se budou konat typicky až v roce 2016) - podrobně řečí přechodná ustanovení (čl. 107 až 110); tedy v této chvíli zatím není ještě nutné žádné osoby do spolkového rejstříku zapisovat
 • v dalších týdnech a měsících zveřejníme podrobnější metodické články, které podrobně vysvětlí, jak tuto agendu ve skautISu v budoucnu řešit

Máte dotazy a připomínky

Neváhejte napsat do komentářů k tomuto článku, nebo se nám ozvat e-mailem na registrace@skaut.cz

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2094x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu