....

Chyba na stránce: Rozpočet, změna ŘVČČJ, projekt Spolkový časopis nebo odpovědi na těžké otázky. Nejen to bude na programu 83. zasedání Náčelnictva. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2183-rozpocet-zmena-rvccj-projekt-spolkovy-casopis-nebo-odpovedi-na-tezke-otazky-nejen-to-bude-na-programu-83-zasedani-nacelnictva?autologin=1"

Rozpočet, změna ŘVČČJ, projekt Spolkový časopis nebo odpovědi na těžké otázky. Nejen to bude na programu 83. zasedání Náčelnictva.

Rozpočet, změna ŘVČČJ, projekt Spolkový časopis nebo odpovědi na těžké otázky. Nejen to bude na programu 83. zasedání Náčelnictva.

Náčelnictvo se sejde ve dnech 27. – 29. listopadu ve skautském areálu v Praze na Křížku. Významnou část programu „zabere“ hledání shody nad tezemi odpovědí a odpověďmi na „těžké otázky“, ale třeba také projednávání novel řádů, které (v návaznosti na změnu Stanov) průběžně probíhá – aktuálně se jedná o ŘVČČJ, Hospodářský řád, Řád pro ochranné známky, Řádu pro vyznamenání (včetně statutů jednotlivých vyznamenání), Revizní řád a Řád Valného sněmu (zde jde o nový předpis).

„Tradičním“ materiálem listopadového jednání je Rozpočet na další rok, jehož návrh je předkládán na základě parametrů (výše členských příspěvků apod.) schválených Náčelnictvem na předchozím jednání.

Diskuzi jistě vyvolají materiály týkající se časopisů – jednak Zpráva o projektu Spolkový časopis, která rekapituluje jeho vývoj a aktuální stav, a jednak materiál, který se zabývá zavedením přílohy časopisu Skautský svět určené členům KD.

Náčelnictvo také projedná Plán VRJ na rok 2016, který navazuje na dlouhodobý plán naplňování Strategie 2022 schválený NJ na zářijovém jednání, a Zprávu Výkonné rady, v níž zpravodajové informují o své činnosti v uplynulém období.

Pokud vás zmínka o některém z materiálů zaujala, je možné si je vyžádat prostřednictvím zástupce vašeho kraje v NJ nebo přímo na e-mailu nj_komunikace@skaut.cz.

Lenka Šablová, členka PS NJ pro komunikaci

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 889x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu