....

Chyba na stránce: Podpora vzdělávání. Rozpočet. Novelizace ŘVČČJ a dalších předpisů. Odpovědi na Těžké otázky. A ještě víc projednalo Náčelnictvo během uplynulého víkendu. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2216-podpora-vzdelavani-rozpocet-novelizace-rvccj-a-dalsich-predpisu-odpovedi-na-tezke-otazky-a-jeste-vic-projednalo-nacelnictvo-behem-uplynuleho-vikendu?autologin=1"

Podpora vzdělávání. Rozpočet. Novelizace ŘVČČJ a dalších předpisů. Odpovědi na Těžké otázky. A ještě víc projednalo Náčelnictvo během uplynulého víkendu.

Podpora vzdělávání. Rozpočet. Novelizace ŘVČČJ a dalších předpisů. Odpovědi na Těžké otázky. A ještě víc projednalo Náčelnictvo během uplynulého víkendu.

Členové Náčelnictva se sešli v pátek 27. 11. ve Skautském institutu na Staromáku, aby se seznámili s výstupy prezentace výsledků letošního výzkumu vnímání skautingu veřejností, kterou pro Junáka provedla společnost Ipsos.

V sobotu se Náčelnictvo opět vrátilo k odpovědím na Těžké otázky, kdy diskutovalo a schválilo teze odpovědí otázky „Co dělá skautský oddíl skautským oddílem?“ a „Je velikost členské základny kritériem úspěšnosti Junáka?“ a finální odpovědi na otázky Za jakou činnost pro Junák je pro nás přijatelné poskytovat finanční odměnu?“, „Chceme systematicky usilovat o získávání dospělých neskautů jako dobrovolníků do Junáka – českého skauta?“ a Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?“. Odpovědi budou součástí zápisu z jednání, které v krátké době přibude do spisovny na Křižovatce a jistě se objeví také na webových stránkách Strategie 2022.

Pokračovalo také v projednávání novel skautských řádů a statutů, které vychází většinou z potřeby přizpůsobit jejich obsah novým Stanovám a NOZ. Jedná se o novelu Revizního řádu, Hospodářského řádu a Řádu Valného sněmu, které Náčelnictvo schválilo v 1. čtení, novelu Řádu pro vyznamenání a Statuty Medaile sv. Jiří a Medaile díků schválených ve 2. čtení a teze Řádu pro Ochranné známky.

Dalšími projednávanými materiály byly Zpráva Výkonné rady a její Plán práce na rok 2016, který navazuje na dlouhodobý plán naplňování Strategie 2022 schválený na zářijovém jednání Náčelnictva.

Prostřednictvím Zprávy o skautISu a online projektech a Zprávy o projektu spolkový časopis se členové Náčelnictva seznámili s aktuálním stavem obou těchto velkých projektů, které běží pod ústředím.

Sobotní večer Náčelnictvo věnovalo diskuzi k výstupům Ústřední lesní školy ke stávajícímu dění ve společnosti a o tom, jak by Junák – český skaut a skauti a skautky (jako jednotlivci) mohli či měli na toto dění reagovat.

Významným bodem nedělního programu bylo projednávání Rozpočtu Junáka na rok 2016, který Náčelnictvo po krátké diskuzi a zodpovězení doplňujících otázek schválilo.

Náčelnictvo také projednalo a schválilo pilotní projekt vkládané přílohy Kmene dospělých k časopisu Skautský svět. Na příští jednání NJ budou předložena kritéria hodnocení projektu tak, aby bylo možné po roce rozhodnout, zda příloha splnila svůj účel.

Dále se členové NJ věnovali tezím obsahově-technické novely ŘVČČJ, které schválili vyjma jedné (možnost rozšíření ČZ o další kompetence) schválili, a materiálu Teze oprávnění vzdělavatelů, který reaguje potřeby organizace v této oblasti a výstupy ÚLŠ k tomuto tématu.

Posledním materiálem z oblasti vzdělávání byl materiál týkající se Podpory činovnického vzdělávání. Na základě projednání připraví Výkonná rada samostatný materiál k navýšení podpory vzdělávacích akcí Junáka.

Za PS NJ pro komunikaci napsala Lenka Šablová

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 930x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu