....

Chyba na stránce: Vyšla aktualizovaná směrnice pro nakládání s osobními údaji, řeší transparentní účty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2225-vysla-aktualizovana-smernice-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji-nove-resi-i-platby-na-transparentnich-uctech?autologin=1"

Vyšla aktualizovaná směrnice pro nakládání s osobními údaji, řeší transparentní účty

Vyšla aktualizovaná směrnice pro nakládání s osobními údaji, řeší transparentní účty

Drobně jsme aktualizovali Směrnici pro nakládání s osobními údaji, která nově řeší i problematiku transparentních účtů, které mnoho středisek využívá. I plateb na bankovních účtech se totiž dotýká ochrana osobních údajů.

Co vše se tedy v nové směrnici, která byla vydána 7. prosince 2015 a účinná v plném rozsahu bude od 1. ledna 2016, tedy změnilo?

  • do výčtu zpracovávaných osobních údajů přibyla i informace o platbách na bankovních účtech - čl. (10), nové písmeno g)
  • přibyly povinnosti jednotek ohledně provádění plateb přes transparentní účty - čl. (45)
  • doplnili jsme nové role a oprávnění skautISu pro různé funkce v Junáku - českém skautu - příloha směrnice
  • drobně jsme upravili názvy a pojmy používané ve směrnici, aby zcela odpovídaly novým Stanovám a aktualizovaným řádům
  • aktualizovali jsme odpovídajícím způsobem texty poučení přihlášek (mladšího člena, dospělého člena, neplnoletého účastníka akcí - nečlena)

A co tedy nová úprava pro jednotky znamená?

Pokud vaše jednotka používá transparentní účet (tedy dá se veřejně na internetu dohledat, jaké platby vám chodí a co platíte), je nutné, abyste:

  1. neidentifikovali jmény osob odchozí platby, pokud s tím dotyčný nevyjádří písemně souhlas (např. při proplácení cesťáku neuvádějte do poznámky jméno osoby),
  2. upozorňovali jste možné plátce na transparentrnost bankovního účtu (např. sponzory, rodiče při placení členských příspěvků apod.) a
  3. nabízeli jste alternativní způsob úhrady, při kterém nedojde ke zveřejnění údajů (např. vkladem na pobočce s variabilním symbolem bez uvádění jména, platbou na jiný účet, nebo platbu v hotovosti)

Důvodem této úpravy je zveřejněný nález a doporučení Úřadu na ochranu osobních údajů, na které reagovaly i banky tím, že například u transparentních účtů již bežně nezobrazují všechny informace o protistraně při platbách spojených s transparentním účtem.

Poučení o tom, že jednotky Junáka - českého skauta mohou vyúžívat pro platby i transparentní účty a tedy zpracováváme i osobní údaje s tím spojené, jsme doplnili i přímo do textu poučení k přihláškám (v editovatelné verzi ve Wordu, tak v PDF podobě přihlášky). Směrnici i všechny související dokumenty si lze stáhnout ve Spisovně, případně přímo z odkazů níže v tomto článku.

Aktualizovaná směrnice

(obsahuje i přílohu s přehledem doporučených rolí a oprávnění osob ve skautISu)

Poučení k přihláškám

(v PDF verzi s grafikou, tak i textová Word verze určená k úpravě jednotkami)

Mladší člen:

Dospělý člen:

Přihláška na akci - neplnoletý účastník - nečlen:

Zkontrolujte si prosím, že ve středisku a v oddílech používáte přihlášky, které obsahují kompletní a správné poučení, obsahují nový název organizace a nově také zmínku o zpracovávání údajů spojených s platbou na bankovních - transparentních - účtech.

V případě dotazů se lze obracet na e-mail registrace@skaut.cz nebo do komentářů u tohoto článku.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj pro ICT a organizaci

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1597x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu