....

Chyba na stránce: Trváme na skautských principech - prohlášení Náčelnictva k současné situaci ve společnosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2233-trvame-na-skautskych-principech?autologin=1"

Trváme na skautských principech - prohlášení Náčelnictva k současné situaci ve společnosti

Trváme na skautských principech - prohlášení Náčelnictva k současné situaci ve společnosti

Sestry a bratři,

během podzimu se na Křižovatce objevilo několik textů, které se věnovaly situaci vyvolané migrační krizí v Evropě. Všechny jsou dostupné na Skautské křižovatce. Na nedávné Ústřední lesní škole proběhla debata, ze které vzešlo Vyjádření účastníků ÚLŠ k současné situaci ve společnosti. Podníceni aktivním přístupem jednotlivců a faktem, že náčelníci a Náčelnictvo stojí za výzvou i poděkováním skautským dobrovolníkům pomáhajícím uprchlíkům, máme potřebu vyjádřit opakovaně postoj Náčelnictva.

Na zasedání Náčelnictva v listopadu 2015 jsme vedli diskuzi především na základě výše odkazovaného vyjádření účastníků ÚLŠ. Mezi sebou jsme odkrývali vlastní názory a postoje vztahující se k současnému dění v Evropě. Debatu jsme vedli na základě konkrétních situací odpozorovaných z oddílů a od návrhů na jejich řešení jsme se posouvali k obecným závěrům:

  • Všichni lidé bez výjimky jsou si rovni a mají jistá stejná nezpochybnitelná práva.
  • Princip kolektivní viny je nepřijatelný, nikdo není vinen za to, co udělali jiní.
  • Máme morální povinnost lidem v nouzi, jako jsou uprchlíci, pomáhat.
  • Úkolem skautského vůdce a vůdkyně a dalších činovníků je pozitivně ovlivňovat postoje členů a členek naší organizace v duchu skautských principů a ideálů.

Nemůžeme si být jisti tím, že obavy z migrační krize, které se ve společnosti objevují, nejsou oprávněné. Přesto nebo právě proto trváme na skautských principech vyjádřených ve skautském slibu a zákonu. Vnímáme, že uprchlická krize radikalizuje část společnosti, že informační prostředí je nepřehledné. Někdy se může zdát, že nenávistné a/nebo zkratkovité postoje nabírají na síle, zažíváme ale i zkušenosti chápajícího a otevřeného prostředí. Právě takové pozitivní momenty jsou příležitostí, jak uchopit skautskou službu, jak se přihlásit ke skautským principům: ať přímou pomocí na místech, kde je to třeba, nebo formováním holek a kluků v oddílech, bojem za informační pravdivost, používáním kritického myšlení, dodržováním diskuzních pravidel ve virtuálním i reálném světě. Takové aktivní postoje pomohou překonávat případně i náš vlastní strach a nejistotu z neznámého.

Velmi si také vážíme kroků a aktivit ústředního dobrovolnického týmu Skautská služba společnosti, který se tématu věnuje prakticky, metodicky ve vztahu k naší organizaci. Díky za to.

Znovu apelujeme, stejně jako v září, na každého z vás:

Mluvme v oddílech o uprchlické krizi, hledejme ověřené informace a vysvětlujme skautkám a skautům, že ne vše, co vidí, slyší či čtou, musí být nutně pravda. Snažme se téma zprostředkovat i těm nejmenším, neboť i jich se denně dotýká. Učme sebe i je kriticky třídit informace, diskutujme s úctou k druhým a respektem. Umožněme skautkám a skautům v oddílech rozvíjet vlastní pohled na celou situaci, nebuďme konečným arbitrem pravdy, ale průvodcem na cestě poznání. Nezapomínejme přitom na hodnoty skautského slibu a zákona a snažme se je vnášet i do debat mimo půdu skautských oddílů.

Vyzýváme všechny skautky a skauty, nejen ty dospělé, aby před okolním světem nezavírali oči a jednali v duchu skautských ideálů.

Náčelnictvo
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2845x

Práce s článkem

22
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu