....

Chyba na stránce: Poslechněte si o podivuhodném světě Jaroslava foglara a zapojte se do soutěže - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2283-podivuhodny-svet-jaroslava-foglara-prednaska-13-1?autologin=1"

Poslechněte si o podivuhodném světě Jaroslava foglara a zapojte se do soutěže

Poslechněte si o podivuhodném světě Jaroslava foglara a zapojte se do soutěže

http://p3.literatiznasictvrti.cz/cz/akce

Součástí akce Literáti z naší čtvrti je kromě výstav, besed s literáty a  komentovaných procházek také literární soutěž. Zveme k účasti!

  • soutěž je vymezena ESEJÍ pro věkovou skupinu 12 – 15 let a 16 – 100 let, DÉLKOU (max. dvě normostrany) a TÉMATEM:  Svoboda jako dokonalost člověka.
  • tři vítěze vybere komise tvořená ze zástupců Městské knihovny v Praze, Památníku národního písemnictví, Městské části Praha 6, Ústavu české literatury a komparatistiky FFUK.
  • první tři místa budou oceněna hodnotnými dary
  • příspěvky je nutno odevzdat nejpozději do 15. 4. 2016, a to elektronicky na adresu info@literatiznasictvrti.cz nebo v tištěné formě na adresu: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6 (rozhoduje poštovní razítko) / Příspěvek musí být doplněn o kontaktní údaje shodné s údaji v přihlášce, tj. jméno a adresa.
  • slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 18. 5.

Stačí vyplnit přihlášku:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 460x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu