....

Chyba na stránce: Co čeká Strategii v roce 2016? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2291-dlouhodoby-plan-realizace-strategie?autologin=1"

Co čeká Strategii v roce 2016?

Co čeká Strategii v roce 2016?

Podívej se, která prioritní témata letos odstartují. Která za dva roky? Jakou mají prioritu? Nebo jaké projekty je naplní?

Dlouhodobý plán realizace Strategie do roku 2022 sestavila Výkonná rada a následně jej schválilo na podzim 2015 Náčelnictvo. Dlouhodobý plán je vodítkem v kterém roce se prioritní téma začne realizovat, kdy realizace skončí a jaká pozornost mu bude věnována. Roční plán Výkonné rady je připravován s ohledem na dlouhodobý plán. Nicméně, není neměnný a bude každý rok upravován dle aktuálních potřeb. 


Každé téma Strategie má v plánu přidělenou také svou prioritu, která určuje kolik bude věnováno personálních i lidských kapacit k jeho naplněni a jak velké si klást v dané oblasti cíle.  

 • Priorita 1: nejdůležitější témata v rámci Strategie; snaha o významné posunutí tématu kupředu; předpoklad řady dílčích projektů a zapojení širokého spektra členů; nastavujeme ambiciozní cíle; představujeme si významné dopady na činnost Junáka; téma bude realizováno pravděpodobně více let (více než 3 či 4 roky); profesionální podpora
 • Priorita 2: důležité téma, v rámci kterého chceme dosáhnout pokroku; předpoklad řady dílčích projektů a zapojení širokého spektra členů; nastavujeme přiměřené cíle s dopady na činnost Junáka; téma bude realizováno pravděpodobně do tří let; profesionální podpora
 • Priorita 3: téma, v rámci kterého chceme učinit dílčí pokrok; předpokládáme jeden či několik dílčích projektů; téma bude realizováno pravděpodobně během roku až tří; možná částečná profesionální podpora
 • Priorita 4: zajímavé téma, které bude rozmyšleno a případně rozpracováno; bude se promítat do rozhodování ústředních orgánů a činovníků Junáka; předpoklad jednoho či několika dílčích projektů, jejichž realizace bude zavislá na aktivitě dobrovolnických skupin činovníků
 • Priorita 5: návrh na vyřazení ze Strategie 

 A jaký je tedy Dlouhodobý plán realizace Strategie? (rozklikni pro vyšší rozlišení)

 

Přehlednější varianta k prohlížení.

 


 

Sedm prioritních témat již nyní běží. Mají své garanty, schválená zadání a připravují projekty, které konkrétně přispějí k jich naplnění:

 • Motivace činovníků - zadání
 • Podpora činnosti výchovných zpravodajů - zadání
 • Dostupné vzdělávání - zadání
 • Interní komunikace - zadání
 • Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků - zadání
 • Získávání nemovitostí - zadání
 • Soběstačnost a fundraising - zadání

Více podrobností o těchto tématech si můžeš přečíst na strategie.skauting.cz/prioritni-temata

Tyto témata letos startují:

 • Výchova k nástupnictví
 • Zapojení odcházejících činovníků
 • Podpora vzdělavatelů
 • Prezentace skautingu na veřejnosti
 • Uspořádání a řízení organizační struktury Junáka
 • Přiměřenost administrativy
 • Skautská výchovná metoda
 • Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu.
 • Podpora roverské výchovné kategorie
 • Hodnocení kvality
 • Mezinárodní skauting pro mladší členy
 • Mezinárodní skauting pro činovníky

Více informací můžete najít na webu Strategii Junáka do roku 2022.

Set - Martin Křívánek, vedoucí Strategického odboru
Tom Kozel, asistent Strategického odboru
strategie@skaut.cz

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1587x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu