....

Chyba na stránce: Vyber si roverský kurz, který ti sedne. Nabídka je letos velmi pestrá - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2292-roverske-kurzy?autologin=1"

Vyber si roverský kurz, který ti sedne. Nabídka je letos velmi pestrá

Vyber si roverský kurz, který ti sedne. Nabídka je letos velmi pestrá

Jsi rangers či rover a zvažuješ, co o prázdninách? Jsi vedoucí oddílu a tví roveři by si zasloužili dobít baterky a něco se i naučit? Jsi už starší a máš chuť objevovat pramen sebepoznání? Vybere si každý, protože letos je opravdu z čeho vybírat.

Roverská výchova je klíčová pro završení skautského vzdělávání a převzetí odpovědnosti za další rozvoj osobnosti. Na roverských kurzech mohou roveři a rangers načerpat metodiku a inspiraci pro činnost svého společenství i podněty pro svůj rozvoj.

 

Nabídka kurzů je široká:

  • kurzy pro začínající rovery, které ukazují, v čem roverský program spočívá, inspirují k roverské činnosti a v omezené míře předávají také metodiku (Svatoplukovy pruty, fonticulus Maděra a Fonticulus)

  • kurzy pro starší rovery zaměřené na sebepoznání a seberozvoj (FONS Beníšky a FONS Slovensko)
  • kurz zaměřený na bezpečné vázání lanových překážek a zážitkové programy na nich (Lanáč)

 


Svatoplukovy pruty  

Svatoplukovy pruty jsou metodicko-zážitkový lesní kurs zaměřený na podporu a rozvoj roverských společenství. Je určen pro skupiny 3–6 R&R ve věku 16–20+ let. Nabízí společné roverské vyžití, navázání nových kontaktů, inspiraci a metodický základ pro další činnost. Hledá možnosti, jak rovering skloubit s oddílovým a osobním životem.

Termíny:

letní běh: 12.-22. srpna 2016, Lišky u Bechyně

čekatelský víkend: 14.-16.října 2016

podzimní setkání: listopad 2016

Cena kurzu je 2400 Kč.

Web: pruty.skauting.cz

FB Svatoplukovy pruty

 


 

FONS Beníšky 
FONS Beníšky je roverský zážitkový lesní kurz se zaměřením na sebepoznání, sebevzdělávání a hledání životních cest v souvislostech dnešního světa.Fons znamená latinsky pramen. Kurz FONS je především hledáním pramene životní síly v nás samotných a zdroje inspirace pro aktivní a tvořivý život.

Termín: 19.–28. 8. 2016, krkonošská roubenka

Přihlásit se můžeš do 15. března 2016.

Cílová skupina: skauti i neskauti ve věku 17–27 let

Cena kurzu je 2800 Kč.

Web: fons.skauting.cz/benisky

FB Fons Beníšky

 


 

FONS Slovensko

Seberozvojový roverský kurz FONS Slovensko v sobě spojuje dlouholetou tradici, hory, československá přátelství a snahu poznávat a objevovat nové horizonty, čím se stále posouvá dál. Je pramenem inspirace k další činnosti, vede k poznání a seberozvoji.

Termín:

letní běh: srpen 2016 na Slovensku (přesný termín upřesníme)

podzimní víkend: 14.-16. 10. 2016, v Moravském Krasu nedaleko Brna

Cílová skupina: roveři a rangers mezi 17 a 27 roky.
Web: fons.skauting.sk

FB Fons Slovensko


 

Fonticulus 

Fonticulus je roverský lesní kurz, který se letos bude konat už po devatenácté. Svým charakterem je kurzem motivačním a zážitkovým. Určen je pro holky a kluky ve věku 15 – 18 let. Čím se od ostatních zážitkových kurzů trochu liší, je to, že si s sebou tradičně vozíme kola. Díky nim máme na dosah daleko víc zajímavých míst. Stejně tak si můžeme vyzkoušet i trochu netradiční programy a co si budeme povídat, i prožít silné týmové zážitky… : )
Termíny:

letní běh: 19. – 27. srpna 2016, na základně Strážná u Brna

podzimní víkend: v říjnu 2016

Přihlásit se je možné do konce února 2016 nebo do zaplnění míst.

Cena za letní běh je 2200 Kč.

Web: fonticulus.skauting.cz/

FB Fonticulus


 

Fonticulus Maděra 
Fonticulus Maděra je lesní zážitkový kurz pro všechny čerstvé rovery a rangers, kteří chtějí načerpat inspiraci pro práci v oddíle i pro sebe samotné, poznat nové lidi z celé republiky, dobít baterky a hlavně si užít společně konec léta na krásném tábořišti Maděra. Kurz se koná po pětileté odmlce a navazuje tak na dlouholetou tradici.

Termíny:

letní běh: 20. – 28. srpna 2016, hájenka Maděra ve Žďárských vrších,

podzimní víkend: 21. – 23. října 2016,  skautská základna Klecany

Přihlásit se můžeš do 10. března 2016.

Cena 2 300 Kč zahrnuje jak letní, tak i podzimní část.

Web: madera.skauting.cz/
FB Fonticulus Maděra

 

Lanáč 

Cílem kurzu je seznámit účastníky (18+) s bezpečným vázáním a provozem lanových překážek. Účastníci získají nejen praktickou zkušenost s vlastním vázáním nízko i vysoko nad zemí, ale také praktické informace z oblasti práva, první pomoci a zážitkové pedagogiky. Předpokladem účasti je chuť naučit se vázat lana bezpečně. Předchozí zkušenosti s lany, lezením atp. nejsou nutné.

Termíny:

nízká lana 14.–17. 4. 2016, Senečák u Plzně

vysoká lana 5.–8. 5. 2016, Senečák u Plzně

speciální lana 16.–18. 9. 2016, Senečák u Plzně

Cena kurzu je 2700 Kč (NL + VL) nebo 1500 Kč (jen NL nebo jen VL).
Web:
www.lanac.eu

 
Tomáš Kozel
Asistent Strategie Junáka do roku 2022

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3423x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu