Logo

Jaký má být čekatel a vůdce?

Připomínkujte model, který pojmenovává ideální profil klíčových pozic v oddílech.

Pro koho je on-line diskuse určena?

On-line diskuse je určena zejména pro účastníky některé z předchozích tří Ústředních lesních škol (ÚLŠ) a pro činovníky, kteří mají civilní zkušenosti s tvorbou a aplikací kompetečních modelů. Diskuse navazuje na ÚLŠ, kde byl kompetenční model Junáka (dále KMJ) - jeho smysl, podoba, využití představen. Pokud se chcete do diskuse zapojit a dosud jste se s tématem KMJ nesetkali nebo setkali jen okrajově, nastudujte si prosím předtím existující materiály, na které se níže v textu odkazuje.

Jak připomínkovat:

Připomínkování běží do 3. února 2016.

Své podněty zanášejte do sdíleného dokumentu s návrhem KMJ

V případě potřeby lze pro svou reakci použít i e-mail vzdelavani@skaut.cz.

Na co se ptáme těch, kteří o modelu chtějí přemýšlet s námi:

Obsahuje model pro pozici pomocníka při vedení oddílu (čekatele) a vedoucího oddílu nejdůležitější kompetence, které jsou důležité pro dobrou práci na dané pozici? Pokud ne, co podle vás chybí a popř. proč?

Jsou pro vás popisy jednotlivých kompetencí srozumitelné nebo byste někde navrhli jiný/lepší popis?

V online dokumentu je několik listů. Ve většině listů jsou sloupce umožňující vložení poznámky (jsou nazvané Poznámka 1, Poznámka 2 atd.). Pole “Poznámka 1” vždy obsahuje vysvětlující komentář. Když na něj najedete myší, objeví se text, který vysvětluje, co je na stránce napsáno a na co se v on-line diskusi ptáme.

Co se stane s poslanými připomínkami a komentáři?

Připomínky a komentáře budou sloužit jako podklad pro závěrečnou diskusi o KMJ v odboru pro vzdělávání činovnic a činovníků a v náčelnictvu. Připomínky mohou vést buďto přímo k provedení změn v KMJ (pokud by se týkaly nějakého nedostatku, kterého si dosud nikdo nevšiml), nebo ve většině případů k diskusi. Oceníme, pokud budou jednotlivé připomínky obsahovat i argumentaci (např. proč je nějaká formulace nevhodná, proč v KMJ něco konkrétního chybí), která zvýší šanci na prosazení připomínky v diskusi.

Související dokumenty:

Pro zájemce o hlubší proniknutí do tématu:

Rozšiřující informace 

Kompetenční model Junáka

V posledních třech letech byl připravován tzv. kompetenční model Junáka. Popisuje, co má umět, znát, jaký má být člověk, který zastává některou z klíčových pozic v Junáku (čekatel, vedoucí oddílu, vedoucí jednotky, instruktor). Mít tyto věci dobře rozmyšlené a pojmenované je důležitým východiskem pro tvorbu vzdělávání, ale také pro přemýšlení o tom, jaké lidi na dané pozice potřebujeme, podle čeho je hledat, podle čeho je vést a vychovávat v rámci nástupnictví apod. Jedním z důležitých cílů tvorby modelu bylo také to, aby požadavky byly pojmenovány stejným jazykem a byly jasné návaznosti mezi jednotlivými pozicemi. To je velmi důležité např. při tvorbě obsahů jednotlivých kvalifikací, jejich revizích apod., model je základ, ke kterému se lze vrátit a vyjít z něj. Kompetenční model nevznikal na zelené louce, je odvozen z dosavadních obsahů kvalifikačních zkoušek a vůdcovského profilu.

Kompetenční model Junáka (dále KMJ) pro pozice čekatele a vedoucího oddílu je nyní téměř hotov. Prošel diskusemi na poli Náčelnictva, Výkonné rady, odboru pro vzdělávání, spolupracovali na něm vzdělavatelé z různých kurzů a škol.

Předkládáme nyní model pro čekatele a vedoucí oddílu k poslednímu veřejnému připomínkování. Po zapracování vzešlých podnětů ho chceme předložit ke schválení náčelnictvu a zanést ho do Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka jako základní rámec pro tvorbu obsahů veškerého souvisejícího vzdělávání.

Co je důležité vědět, než se do toho pustíte:

Těšíme se na Vaše podněty.

Bára Tichavová (Rozárka)
zpravodajka VRJ pro vzdělávání a dospělé
ve spolupráci s pracovní skupinou Náčelnictva pro vzdělávání

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2941x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura