....

Chyba na stránce: Jak pomáhají skauti uprchlíkům v jiných zemích? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2302-jak-pomahaji-skauti-uprchlikum-v-jinych-zemich?autologin=1"

Jak pomáhají skauti uprchlíkům v jiných zemích?

Jak pomáhají skauti uprchlíkům v jiných zemích?

V listopadu loňského roku se v Kodani uskutečnilo víkendové setkání skautů a skautek z 27 evropských zemí pod názvem REfugee REsponse Seminar, kde se diskutovalo, jakým způsobem se skauti zapojují či mohou zapojit do činností souvisejících s příchodem uprchlíků.

Za Junák - český skaut a jeho pracovní skupinu Služba společnosti se setkání zúčastnili Martin Rexa a Set - Martin Křivánek. Zkusíme shrnout různé zajímavé informace a podněty, které si ze setkání přivážíme.

Prezentace a materiály jsou k dispozici přímo na webové stránce semináře. Vznikla také facebooková otevřená skupina REfugee REsponse Network pro sdílení informací a zkušeností mezi skauty z různých Evropských zemí  - můžete se tam přidat taky, je otevřená (a je zamýšlená na přidání.

Různé myšlenky ze semináře 

 • Různé země mají rozdílné situace - dají se v principu rozdělit do tří kategorií:

1) uprchlíci v zemi zůstávají (Turecko, Německo, Švédsko, Finsko, …) - dává smysl se zaměřit na dlouhodobou integraci do společnosti, dělat skauting pro děti uprchlíků, zapojovat uprchlíky do běžného života

2) uprchlíci zemí prochází (Řecko, Makedonie, Srbsko, …) - dává smysl zaměřit se na přímou jednorázovou pomoc - jídlo, informace, krátkodobé aktivity

3) uprchlíci v zemi prakticky nejsou (Česko, Maďarsko, Polsko, …) - dá se pracovat obecně s veřejným názorem, šířit informace, případně podporovat lidi vyjíždějící pomáhat jinam, hodně věcí z tohoto semináře bude pro tyto země těžko aplikovatelné

 • Politická ožehavost tématu - téma je často velmi kontroverzní a budí rozepře, mezi lidmi či případně i s vládou - pomáhá konat na lokální úrovni (pomáhat konkrétním lidem, konkrétními oddíly) ne na globální - s tím je mnohem větší souhlas
 • Potřeby uprchlíků mají definovat sami uprchlici - lidé chtějí sami konkrétně pomáhat, ale často mají malou představu, co uprchlíci opravdu potřebují (a dělají potom zbytečné věci)
 • Důležité je uprchlíkům dávat pocit normality - chovat se k nim jako k lidem, kteří nemusí vyprávět svůj příběh, nemusí vysvětlovat své právo na bytí, nemusí nic, mohou být sami sebou, nemusí být nálepkováni.
 • Jak pracovat s traumatizovanými dětmi - dělat to, v čem jsou skauti nejlepší: nabídnout bezpečné prostředí a aktivity, nedělat profesionální terapii
 • Mezikulturní učení by mělo být oboustranné - tedy obě strany se navzájem od sebe učí a obě se posouvají (tedy ne “vysvětlíme uprchlíkům, jak u nás mají žít”). Přemýšlet také nad vlastní identitou, co ji utváří atd.
 • Pracujme S uprchlíky, nikoliv PRO uprchlíky - zapojujme uprchlíky do činností, dávejme možnost jim ovlivňovat dění, zjišťujme jejich potřeby
 • Naslouchat a spolupracovat s jinými organizacemi, které se tématům věnují (nejen téma uprchlíků, ale i např. kritického myšlení, mediálních záležitostí - pro ušetření času, větší efektivitu, větší odbornost atd.
 • Pomáhat se sociálními potřebami - většina NGOs pomáhá s právními či “životními” potřebami, ale ne se sociálními. Prostor pro skauty.
 • Důležitost koordinace - někdy je hodně ochoty pomáhat, ale bez koordinace to nemusí být účinně zužitkováno
 • Skauti by měli zapojit VŠECHNY mladé, ne jen bílé děti ze střední třídy - pokud je nezapojí, je riziko, kam/ke komu se zapojí oni
 • Proč pracovat s uprchlíky? “Every day is a jamboree”, nové hry, zkušenosti, přátelé.
 • Dělat realistické a konkrétní projekty - aby bylo snadné se přidat jak pro dobrovolníky, tak pro uprchlíky.
 • WOSM má rámcovou dohodu s Červeným křížem a UNHCR - kdybychom chtěli spolupracovat s lokálními pobočkami jako Junák v Česku, můžeme se na tuto dohodu odkázat (ozvat se případně Evropskému regionu WOSM) 

Co se dá dělat v přímé pomoci uprchlíkům

 • dát vědět vládě, že skauti jsou připraveni pomoci
 • poskytovat informace uprchlíkům - na jednom místě, ověřené, aktualizované
 • hledat skauty mezi uprchlíky
 • lokální akce pro uprchlíky a děti - tvořivý dílny - možno podpořit balíčkem informací a aktivit (dělají ve Švédsku)
 • vedoucí mají dělat to, co umí - organizovat aktivity a hry - a ne psychoterapii nebo právní poradenství (to nechat na profícich)
 • lokální setkání uprchlíků s místními jídly - s jídlem a diskuzemi (dělají v Německu)
 • Buddy systém: vemte s sebou uprchlíka do divadla, kina, na výlet - činnost pro rovery či vedoucí (dělají v Německu)
 • “welcome tours” - ukázání města, seznámení se…
 • “welcome parties” - v registračních kempech
 • nechat uprchlíky nechat vyprávět jejich příběhy
 • nedělní skautské odpoledne v táborech (Holandsko, Řecko)
 • vyškolení Syřanů jako vedoucí oddílů a zakládání syrských skautských skupin (pomáhá při jazykové bariéře) - Turecko

Možné zdroje financí

 • Messengers for Peace - možno žádat skoro o cokoliv od 1000 $ do 900 000 $, musí mít dopad, edukační potenciál a potenciál pro replikování. Žádat skrze Junáka, ne přímo.
 • WOSM leadership training fund - školení vůdců a vůdcovských dovedností, musí mít částečně vlastní financování. Žádat skrze Junáka, ne přímo.
 • Eric Frank Trust UK - vzdělávací aktivity, mají aktuálně 10 000$ vyčleněných pro skauty
 • European Scout Foundation - Switzerland - malé projekty, skrze zahraniční zpravodaje
 • Rotary service clubs - kontaktovat lokální skupiny, lokální projekty
 • Evropská komise

Odkazy

Příklady skautské aktivity v Řecku a Turecku 

Řecko

 • Ve spolupráci s NGO “Doctors of the World/Médecins Du Monde” pořádali sbírky léků pro uprchlíky pod kampaní “A boat full of medical supplies for the refugees”. V Aténách byla na centrálním náměstí umístěna po několik dní skautská loď ke zvýšení zájmu veřejnosti. Natočen klip, který běžel ve státní televizi. Vylepovány plakáty.
 • Zorganizovali několik misí na ostrovy Lesbos a Kos, kterých se zúčastnilo na 120 vedoucích. Náplní činnosti byl skautský program pro děti a pomoc s distribucí jídla a v jiných oblastech.
 • Mnoho dalších lokálních oddílů pomáhalo dalšími způsoby (skauti z Thessalonik a Kilkisu pomáhali stavět stany, skauti z Kavaly pořádaly pravidelné sbírky oblečení, hraček a jídla, které distribuovali uprchlíkům v přístavu atd.)
 • 3. října ministr Mouzalas požádal skauty, aby se ujali vedení uprchlického tábora na olympijském stadionu Galatsi. Do 24. listopadu pak 10 skautů denně poskytovalo služby jako manažment dobrovolníků, třídění a distribuce jídla, oblečení a léků, skautský program pro děti. Od 25. listopadu v tomto pokračují v táboře v oblasti Falliro.
 • od 10. října do 24.11. odpracovalo 558 vedoucích na 4392 hodin dobrovolné služby
 • Dále vytvářejí časopisy pro děti uprchlíků a tvoří příručku pro skautské oddíly, která má usnadnit uvedení dětí a mladých do tématu uprchlíků, zvýšit jejich (a rodičů) citlivost k tématu a povzbudit je k mírovým komunitním projektům.
 • snaží se komunikovat skrze média a ovlivňovat veřejnou debatu - např. skrze partnerství se státní televizí

Turecko

 • angažují se v místních uprchlických táborech
 • snažili se dostat syrské děti do skauta, ale nezískali si důvěru syrských rodičů (a to ačkoli jsou to všichni muslimové) -> rozhodli se najít vhodné lidi mezi Syřany a vycvičit z nich skautské vedoucí (pro přkonání jazykové bariéry si zvali skautské vedoucí z arabských zemí) -> vznikly syrské skautské oddíly, ve kterých je dnes až 7000 dětí uprchlíků. V každém uprchlickém táboře je údajně alespoň 1 skautský oddíl.
 • (malé politikum: syrští skauti v Turecku nejspíš kvůli nátlaku vlády vystupují pod vlajkou Syrské svobodné armády, ne pod oficiální syrskou vlajkou)
 • místní oddíly jsou podporovány v kontaktu se syrskými dětmi

----

 Martin Křivánek - Set - martin.krivanek@junak.cz

 Martin Rexa

Pracovní skupina Služba společnosti při VRJ

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1695x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu