....

Chyba na stránce: Nech se inspirovat, kde nalézt více zdrojů a výukových materiálů ke globálním tématům! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2305-nech-se-inspirovat-kde-nalezt-vice-zdroju-a-vyukovych-materialu-ke-globalnim-tematum?autologin=1"

Nech se inspirovat, kde nalézt více zdrojů a výukových materiálů ke globálním tématům!

Nech se inspirovat, kde nalézt více zdrojů a výukových materiálů ke globálním tématům!

V listopadu 2015 Skauti na Zemi uspořádali mezinárodní skautskou konferenci Re-imagining Futures. Přes 120 účastníků ze sedmi zemí vedlo na konci listopadu v Praze a poté v Litomyšli debatu o tom, co dnes mohou slova Roberta Baden-Powella "zanechat svět o něco lepším" znamenat. Nyní nabízíme ke stažemí shrnující materiál (pod článkem) s přehledem toho, co zde účastníci mohli zažít, jak jsme propojeni s globálními otázkami a kde lze najít více zdrojů a výukových materiálů k tématům nebo k metodice.

Skautky a skauti, partneři z neziskových organizací a hosté z celého světa se zúčasnili čtyřdenní mezinárodní konference o tématech globálního rozvoje, kterou společně pořádali Junák - český skaut a organizace NaZemi. Konference Re-imagining Futures se konala v rámci společného projektu Skauti na Zemi, do kterého jsou zapojeni skautky a skauti celkem ze sedmi evropských zemí (Česká republika, Řecko, Skotsko, Německo, Slovinsko, Polsko a Slovensko). V těchto zemích, zastoupených mezi účastníky konference se rozbíhá projekt – hloubkové vzdělání o globálních tématech, přemýšlení o sociální odpovědnosti a důrazu na udržitelnost v činnostech hnutí.

Během akce postupně probíhaly workshopy hostů o následujících tématech: život a vzdělávání mládeže ve slumu v Nairobi; zážitkové učení na pobytech studentů v brazilských komunitách; potenciál společnosti k vytváření technologií zvyšujících kvalitu života očima Inda; jiné pojetí spravedlnosti bez trestů a odměn z Latinské Ameriky; síla příběhů v učení a v občanské společnosti; globální vzdělávání pro orientaci ve světě i v sobě či podoby každodenního aktivismu. 

Věříme, že inspiraci a společný čas všichni zúčastnění využijí, ať už k vytváření výukových programů o propojenostech světa či ve veřejných akcích s globálními myšlenkami, které se rozhodnout pořádat. Pokud byste se rádi o projektu dozvěděli více, zapojili se do pilotování nástrojů se svým oddílem či byste se více chtěli dostat do kontaktu s globálními tématy, neváhejte se na mě obrátit.

Petra Vacková, petra.vackova@skaut.cz

koordinátorka projektu Skauti na Zemi

   

 

 

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah článku je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 980x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu