....

Chyba na stránce: Tábory a církevní restituce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2307-tabory-a-cirkevni-restituce?autologin=1"

Tábory a církevní restituce

Tábory a církevní restituce

Na ústředí Junáka - českého skauta se obracejí střediska tábořící na pozemku, který je součástí církevních restitucí.

Změna majitele nemusí vést nutně k zániku užívacího vztahu. Pokud není platnost smlouvy  smluvně vázána pouze na předchozího majitele, přechází na nového vlastníka, který ji může vypovědět v souladu se smlouvou nebo podle § 12 odst. 3 zákona 428/2012 Sb. (Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi.)

V případě snahy uzavřít novou smlouvu je dobré znát podmínky protistrany pro nakládání s majetkem.

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem církve jsou podobná jako v Junáku, kde středisko potřebuje při prodeji nebo podstatném omezení práva nemovitost užívat souhlas VRJ. U církevního majetku jsou majitelem zpravidla jednotlivé farnosti, které mohou majetek pronajímat i prodávat, ale u pronájmů déle jak na jeden rok a u prodeje vždy potřebují souhlas (doložku) nadřízeného biskupství. Při žádosti o pronájem je tedy zapotřebí definovat na jak dlouhou dobu pronájem žádáme. Pozn. Platí pro katolickou církev.

Vzhledem k množství agendy, které je s převodem církevního majetku spojené a potřebě mít zajištěné tábořiště pro letošní léto, bude asi vhodné snažit se přednostně uzavřít smlouvu s farností na letošní rok (na dobu kratší jak jeden rok) a teprve následně řešit dlouhodobý vztah. Může se ukázat, že roční obnovování smlouvy může být střednědobým řešením, ale je nutné vzít v úvahu pravidelnou personální obměnu vedení farností a obecnou nejistotu při plánování táborů.

Církvi se vydává majetek ve vlastnictví státu, takže původním vlastníkem bude nejspíše Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR), Lesy České republiky, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo jiná státní organizace. V těchto případech je vhodné se zajímat, zda změna vlastníka neproběhla nebo se v nejbližší době nechystá.

Pokud nevíte, zda vaše tábořiště spadá pod církevní restituce, je dobré ověřit si aktuální vlastníka v katastru nemovitostí. Na aplikaci www.ikatastr.cz si zvolte základní mapu a přibližte si místo svého tábořiště na úroveň jednotlivých obcí.  Až lokalizujete místo svého tábořiště, přepněte se do letecké mapy a po dalším přiblížení na úroveň „ulic“ se zobrazí hranice jednotlivých parcel.  Vpravo nahoře musíte mít zatržené „parcely a budovy“. Po kliknutí doprostřed parcely se zobrazí náhled do katastru nemovitostí a po vyplnění kontrolního kódu list vlastnictví (LV). Kromě vlastníka se na LV zapisují omezení vlastnického práva, což je např. zástavní právo nebo exekuce. Tato omezení není vlastník povinen nájemci oznamovat.

Nájem nebo pacht?

Nový občanský zákoník zavedl pro pronájem pozemků označení pacht.  Jedná se o případ, kdy nájemce, tj. pachtýř na pozemku hospodaří a je oprávněn sklízet a brát si úrodu (ovoce, obilí, seno apod.). Pokud je pozemek pronajat k rekreaci nebo k jinému užívání bez práva přivlastnit si úrodu, jedná se o nájem. V případě táborových pozemků se bude jednat spíše o nájemní smlouvu.

Vojenské újezdy

V souvislosti se zmenšováním vojenských výcvikových prostor dochází ke zpřísnění podmínek pro vstup do vojenských újezdů.  V současné době nevíme, zda se to může týkat i některých tábořišť, např. na Libavé. Doporučujeme co nejdříve zjistit aktuální podmínky.

Pokud máte v souvislosti s církevními restitucemi nebo vojenskými prostory problém s budoucností svého tábořiště nebo nějaké dotazy, napište na ústředí na adresu skaut@junak.cz, pokusíme se vám pomoci.  V současné době netušíme, kolika tábořišť se tyto změny dotýkají.

Odkup pozemku tábořiště?

Způsobů, jak přijít o stávající tábořiště, je více a mohou být i docela nečekané. Např. před třemi roky přijel na jeden tábor bagr a vykopal na tábořišti sondu kvůli stavbě rybníka.  Další rok následovala výpověd smlouvy.

Pro případ, že máte možnost stávající tábořiště koupit do vlastnictví střediska, zvažujte tuto možnost. Junák nabízí pro tyto případy z Fondu nemovitostí  dary až do výše 30% pořizovací ceny a bezúročnou půjčku na zbývající část. Splácet je možné několik let a kromě jiných zdrojů je možné použít i prostředky třeba z pronájmu tohoto tábořiště.

Záměry na koupi tábořiště můžete konzultovat s autorem článku. Kontakt v adresáři skautISu.

Příloha: Zákon č. 428/2012 Sb. 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1290x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu