....

Chyba na stránce: Skautský dobrý skutek 2016 – požádejte o minigrant do poloviny března - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2321-skautsky-dobry-skutek-2016-pozadejte-o-minigrant-do-poloviny-brezna?autologin=1"

Skautský dobrý skutek 2016 – požádejte o minigrant do poloviny března

Skautský dobrý skutek 2016 – požádejte o minigrant do poloviny března

Skautský dobrý skutek se letos uskuteční od 15. dubna do 1. května. Bližší informace si můžete přečíst v únorových časopisech nebo na webu www.skaut.cz/dobryskutek, kde také najdete metodiku z pilotního ročníku. Letos můžete poprvé požádat o finanční podporu pro svůj dobrý skutek, ve formě tzv. minigrantu. Čtěte dál!

Skautský dobrý skutek je vlajkový celostátní projekt Junáka – českého skauta v oblasti služby společnosti. V roce 2015 proběhl její pilotní ročník, letos nás čeká poprvé naplno! Je to akce, která je úzce navázána na váš oddíl, komunitu, město. Záleží jen na vás, jaký projekt si vymyslíte - zda opravíte fotbalové branky na hřišti nebo uspořádáte větší akci ve spolupráci s místním nízkoprahovým centrem. Jen vy víte, co můžete pro své okolí udělat. Ať už si vymyslíte cokoli, můžete v letošním roce nově požádat o minigrant.

Minigranty Skautského dobrého skutku - o co jde?

Určitě jste se někdy setkali s granty či dotacemi, neboli penězi, o které můžete požádat na podporu vaší akce. V rámci Skautského dobrého skutku 2016 budete moci žádat o několikatisícové částky, kterým říkáme minigranty. Finanční prostředky, které máme k dispozici, jsme získali od Světové organizace skautského hnutí (WOSM), konkrétně z projektu „Messengers of Peace“. Ten si klade za cíl inspirovat miliony skautů, aby dělali ve svých komunitách svět lepším. Na minigranty Skautského dobrého skutku 2016 obdržel Junák – český skaut celkem 100 000 Kč.

Od poloviny února budete moci přihlašovat své projekty na Skautský dobrý skutek 2016 a zároveň v přihlášce zažádat i o minigrant. Zaškrtnete jednu ze tří kategorii - do 3 000 Kč, do 8 000 Kč a nad 8 000 Kč. Poskytovaný minigrant může tvořit maximálně 70% nákladů projektu (tzn. například při žádosti o 4 000 Kč budou celkové náklady minimálně 5715 Kč). Zároveň vyplníte předpokládaný rozpočet vašeho projektu. Žádat o minigranty půjde do 15. 3. 2016. Do konce března vše vyhodnotíme a výsledky budou obratem oznámeny žadatelům. Peníze budou zaslány na účet jednotky po potvrzení přijetí rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí přijde statutárnímu orgánu a stačí, pokud na e-mail odpoví, že rozhodnutí obdržel a bude se jím řídit).  Vyúčtování minigrantů pak proběhne do konce května pomocí formuláře, sepsáním informací o průběhu akce a přiložením fotek.

O udělení minigrantu bude rozhodnuto na základě popsaného projektu, kdy bude přihlédnuto k lokální provázanosti dobrého skutku, roli skautek a skautů při jeho plánování, potřebě daných nákladů pro jeho realizaci a třeba i originalitě Vašeho dobrého skutku a k případné spolupráci s dalšími organizacemi.

Zamyslete se už nyní nad letošním Skautským dobrým skutkem Vašeho oddílu, střediska či kmene, rozmyslete náklady a očekávejte výzvu k přihlašování.

Dělejme svět lepším!

Kristýna Menclová – Tynus
šéfka týmu Skautského dobrého skutku 2016

e-mail: dobryskutek@skaut.cz
web: www.skaut.cz/dobryskutek

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1242x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu