....

Chyba na stránce: Budeme měnit krojové šátky? Přibudou barvy? Možná. Zapoj se do diskuze! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2345-budeme-menit-krojove-satky-pribudou-barvy-mozna-zapoj-se-do-diskuze?autologin=1"

Budeme měnit krojové šátky? Přibudou barvy? Možná. Zapoj se do diskuze!

Budeme měnit krojové šátky? Přibudou barvy? Možná. Zapoj se do diskuze!

Náčelnictvo se chystá diskutovat budoucnost vzhledu krojových šátků. Pověřilo Výkonnou radu otevřením diskuze k tématu a následným předložením návrhu na změnu či několika alternativ Náčelnictvu ke zvážení. Zapoj se do diskuze i Ty. Diskuze je zároveň otevírána článkem na Křižovatce, RoverNetu a Teepku, aby zasáhla co nejpestřejší spektrum diskutujících. 

Pozor, v článku je zmíněn Teepek, což byl webový projekt zaměřený na cílovou skupinu skautek a skautů a oblast podpory rádců. 1. 7. 2018 byl Teepek uzavřen a již není dostupný. Funkci podpory rádců převzal částečně Rádcovský rozcestník (https://radce.skaut.cz).

Toliko stručně na začátek. A teď trochu šířeji.

Aktualizace článku dne 7. března 2016

Vřelé díky všem za zapojení do proběhlé diskuze. Od plánovaného ukončení diskuze dne 7/3 je níže odkazovaný sdílený diskuzní dokument otevřen pouze k prohlížení. Lze tedy přečíst vše, co bylo napsáno v době průběhu diskuze, nelze už ale dále přispívat. Nyní pracovní skupina pro šátky (do níž se něktěří z Vás na základě zde uvedené výzvy přihlásili, díky za to!) vyhodnotí podněty došlé do diskuze a s jejich zohledněním bude postupovat dál, tj. směrem k přípravě variant pro rozhodování Náčelnictva. Mezi dnešním dnem a rozhodováním Náčelnictva bude nad připravenými tezemi / variantami opět otevřena veřejná diskuze zde na Křižovatce. Zůstaňte tedy na příjmu. 

Se stiskem levice

Petr Vaněk – Permoník
petr.vanek@skaut.cz 
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

Zde pokračuje původní článek z 19. února 2016:

Co říká Krojový řád?

Krojové ustrojení skautek a skautů všeho věku určuje Krojový řád (řád, příloha 1, příloha 2). Ten světluškám, vlčatům a žabičkám určuje šátek žlutý, skautkám a skautům pak hnědý, případně světle modrý. Umožňuje jejich lemování, jednotné pro oddíl. Absolventům lesních škol předepisuje šátek šedý. Krojový řád umožňuje tvorbu příležitostných šátků a jejich nošení po dobu konání akce.

Jak vypadá skutečnost?

Junák – český skaut vydal v posledních letech mnohými oblíbené příležitostné šátky ke století českého skautingu a ke změně názvu organizace. Stovky skautek a skautů vlastní účastnické šátky z mezinárodních akcí. Mnohé oddíly a některé vzdělávací kurzy si tvoří své příležitostné šátky.

Když se kolem sebe rozhlédnete na akcích nebo podíváte na fotografie na sociálních sítích, vypadá to často hodně jinak než v Krojovém řádu. Kolem krku lze najít více barev. Příležitostné šátky často nekončí ve sbírkách, ale zůstávají na krku. A je na první pohled vidět, že skauti a skautky, zvláště pak náctiletí a o trochu starší, nosí kroj raději s vícebarevným než s hnědým šátkem. Ani členky a členové kmene dospělých často nenosí svůj příležitostný šátek jen příležitostně.

Co udělat s rozporem předpisu a skutečnosti?

Je patrné, že Krojový řád je často nerespektován. Samozřejmě, zdaleka ne všude a zdaleka ne vždy. Je spousta oddílů, kde se nic takového neděje. A zároveň je zřejmé, že nezanedbatelná část skautek a skautů radši nosí jiný šátek, než jaký by dle předpisu nosit měli. Někdy proto, že mají vzpomínky na událost, s níž je pojí příležitostný šátek. Podle rozhovorů ale často i proto, že se s jiným šátkem cítí lépe, protože kombinaci béžové (košile/halenka) a hnědé (šátek) nepokládají za atraktivní. Můžeme nad tím mávnout rukou, protože „předpis je předpis“, nebo se zamyslet nad tím, jestli to u těch, pro které tu skauting je, není skutečně problém.

Přístupy jsou možné tři. Ponechat dnešní situaci beze změny, protože rozpor mezi řádem a skutečností existoval do jisté míry vždy a nezanedbatelný je už několik let. Nebo začít více vymáhat dodržování řádu, protože rozpor mezi pravidlem a skutečností je obvykle nešťastná situace. Nebo zvážit změnu pravidla.

Náčelnictvo se rozhodlo pro zvážení varianty třetí, chce otevřít k diskuzi možnost změny pravidla. Neznamená to, že jej určitě změní. Už vůbec to neříká, jak jej změní, pokud vůbec. To vše se teprve uvidí, vyplyne to z právě otevírané diskuze a výstupů práce týmu kolem šátků. Následně Náčelnictvo přijme rozhodnutí.

Malý historický a zahraniční exkurz

Do konce 30. let 20. století nosily oddíly své oddílové šátky, dle vlastního rozhodnutí. Příručka „Organizace“ z pera A. B. Svojsíka ve svém vydání z roku 1930 říká o skautských šátcích: „jednotné barvy pro celý oddíl… nosí se přeložen pod límcem… vpředu uvázán rybářskou spojkou… případné lemování jinou barvou jest přípustno“. Těsně před 2. světovou válkou pak byly šátky sjednoceny do přibližně takového nastavení, jaké máme dnes.

Ve skautském zahraničí je situace různá. Někde je systém obdobný našemu stávajícímu, jinde jsou standardem oddílové či střediskové šátky. Nelemované šátky jsou (přinejmenším v Evropě) spíše v menšině. Pokud existují šátky pro jednotlivé výchovné kategorie, pak obvykle existují pro každou kategorii (ne tedy jako u nás, kde mezi skautským a roverským šátkem není rozdíl).

Studium zahraniční inspirace i vývoje krojového předpisu u nás bude součástí práce na přípravě podkladů pro rozhodování Náčelnictva.

Otevíráme diskuzi. Zapoj se!

Prvním krokem v přípravě podkladů pro rozhodování Náčelnictva je skautská veřejná diskuze. Aby bylo možno argumenty přehledně sledovat a třídit, je pro potřeby diskuze otevřen níže odkazovaný sdílený online Google dokument. K jeho čtení či přispívání není třeba žádného přihlášení. Diskuze je strukturována čtyřmi otázkami:

  • Jaké vidíš důvody pro zachování současného stavu Krojového řádu v oblasti šátků?
  • Jaké vidíš důvody pro změnu stavu Krojového řádu v oblasti šátků?
  • Jaká budoucí úprava stavu Krojového řádu v oblasti šátků by se Ti líbila?
  • Pokud by ke změně došlo, co je třeba zohlednit, aby byla co možná nejlepší?

Veřejný diskuzní dokument k možným změnám pravidel v oblasti skautských krojových šátků >>> (Od plánovaného ukončení diskuze dne 7/3 je dokument otevřen pouze k prohlížení. Lze tedy přečíst vše, co bylo napsáno v době průběhu diskuze, nelze už ale dále přispívat.)


Do diskuze jsou záměrně zváni skauti a skautky všeho věku, nejedná se tedy o diskuzi jen mezi dospělými dobrovolníky. Názor všech členek a členů Junáka – českého skauta je stejně vítán.

Tato diskuze je otevřena do 6. března 2016.
Aktualizace z 7/3: Tato diskuze je uzavřena.

Další možnost zapojení

Další diskuze o šátcích bude vyžadovat i dobrovolníky s chutí podílet se na práci pracovní skupiny, která bude připravovat podklady pro práci Výkonné rady a rozhodování Náčelnictva, stejně jako do detailu promýšlet silné stránky i slabiny různých variant řešení. Pokud by Tě zajímalo se na práci takové skupiny podílet, napiš, proč Tě téma zajímá a jaké dovednosti a zkušenosti se vztahem k tématu ve své osobě nabízíš a ozvi se e-mailem na petr.vanek@skaut.cz. (Tvá nabídka automaticky neznamená, že budeš osloven/a.)

Díky předem všem, kteří se jakkoli zapojí do diskuze o budoucnosti skautských krojových šátků. Je v zájmu nás všech (a navíc i budoucích skautek a skautů), aby nadcházející rozhodnutí bylo co možná nejlepší.

Petr Vaněk – Permoník
petr.vanek@skaut.cz
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 8031x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu