....

Chyba na stránce: Vzdělávání, Valný sněm 2017, logo a nový vizuální styl nebo odpovědi na těžké otázky. O tom všem jednalo v únoru Náčelnictvo. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2346-vzdelavani-valny-snem-2017-logo-a-novy-vizualni-styl-nebo-odpovedi-na-tezke-otazky-o-tom-vsem-jednalo-v-unoru-nacelnictvo?autologin=1"

Vzdělávání, Valný sněm 2017, logo a nový vizuální styl nebo odpovědi na těžké otázky. O tom všem jednalo v únoru Náčelnictvo.

Vzdělávání, Valný sněm 2017, logo a nový vizuální styl nebo odpovědi na těžké otázky. O tom všem jednalo v únoru Náčelnictvo.

Významná část jednacího času byla tentokrát věnována vzdělávání – kromě projednávání technické novely ŘVČČJ Náčelnictvo schválilo (vyjma jedné) teze změny řádu, která umožní získat instruktorskou kvalifikaci na akci nelesního charakteru a dotklo se také problematiky snížení požadavků na zkušební komise ČZ (v duchu návrhu Zlínského kraje, který NJ projednalo v loňském roce).

Páteční jednání zahájil br. Říha – Šípek, ředitel Skautského institutu, který během hodiny seznámil členy Náčelnictva s činností SI v uplynulém roce a projekty, které v rámci institutu v současné době běží nebo se rozbíhají.

Během druhé části večera se NJ vrátilo k problematice migrace, seznámilo se s aktivitami ústředí, které k věci proběhly nebo jsou plánovány a na vlastní kůži si vyzkoušelo jednu z možných aktivit, které nabídne připravovaná metodika pro práci s tímto tématem v oddílech.

V sobotu se Náčelnictvo zabývalo materiály souvisejícími s Valným sněmem 2017 – jednak krátce zrevidovalo stav naplňování usnesení minulého VSJ a jednak diskutovalo o možných tématech Valného sněmu 2017 a předsněmové diskuze, která mu bude předcházet. Na březnovém zasedání budou témata schválena a během dubna by měla být na Křižovatce spuštěna online předsněmová diskuze (do níž bude možné ze strany OJ přidávat další témata).

Br. Dočekal – Lupen seznámil členy NJ s aktuálním stavem příprav a práce na novém logu Junáka - českého skauta na něj navazujícím jednotným vizuálním stylem, který bude koncipován tak, aby v dlouhodobějším horizontu nebyly nutné nějaké výraznější změny.

Na programu byl také bod předložený zástupci Jihočeského a Zlínského kraje, jímž kraje žádaly o zpřístupnění údajů o táborech, které se konají na území kraje (pro případ krizových situací apod.). Náčelnictvo návrh schválilo s tím, že informace nemusí být nutně přístupné prostřednictvím skautISu, ale mohou být krajů předány před prázdninami např. formou tabulky s potřebnými údaji.

Náčelnictvo se dlouhodobě zabývá novelizací předpisů (řádů), které navazuje na nové Stanovy a NOZ – ve 2. čtení schválilo Hospodářský řád a Řád Valného sněmu, ve 2. čtení projednalo a neschválilo Revizní řád.

NJ dále projednalo Zprávu VRJ, v níž zpravodajové informují o své činnosti v uplynulém období, a především Vyhodnocení plánu VRJ za rok 2015 – zde Náčelnictvo vyjádřilo nespokojenost s nenaplněním některých úkolů v programové oblasti (zejména zpoždění revize stezek).

Výraznou část nedělního dopoledne věnovalo NJ (naposledy!) odpovědím na těžké otázky a schválením odpovědí na zbývající tři ukončilo projednávání tohoto tématu. Výstupy se promítnou do připravované revize Strategie 2022 a bude se jimi zabývat VRJ a PS NJ pro strategie v kontextu s dlouhodobým plánem naplňování strategie (možný posun priorit, časové zařazení naplňování tématu atp.).

Za PS NJ pro komunikaci
Lenka Šablová
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1124x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu