....

Chyba na stránce: Jízda přes jezy bez pokuty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2355-jizda-pres-jezy-bez-pokuty?autologin=1"

Jízda přes jezy bez pokuty

Jízda přes jezy bez pokuty

Od dubna 2015 platí vyhláška, podle které je nutný ke splutí každého jezu souhlas jeho správce. Jinak vůdci každého plavidla hrozí bloková pokuta do 5 000 Kč, nebo v přestupkovém řízení do 200 000 Kč. Jak se pokutě vyhnout?

Zanedlouho to bude rok od chvíle, kdy vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., „o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě“, ve které je pokyn vztahující se i na kánoe a pramičky:

"§2 (6) Na povrchových vodách, které jsou vodní cestou nesledovanou, je plutí přes jezy nebo jejich propustmi možné pouze se souhlasem jejich správce a může být upraveno signálními znaky."

To podle výkladu Státní plavební správy znamená, že za splutí každého jezu může dostat vodák na každé lodi pokutu, pokud předem nekontaktoval jeho správce a nezískal k tomu jeho souhlas. Přestože se to týká více než 630 000 vodáků na našich řekách, snaha o změnu vyhlášky v tomto směru zatím není ministerstvem plánována (na rozdíl od jachtařů, kteří si vymohli její novelizaci v rámci sporné úpravy kotvení), i když se i vodní skauti vložili do připomínkovacího procesu novely. K tématu např. i nedávno publikované články

Když si odmyslíme absurdnost tohoto předpisu, budeme ignorovat omezenou vymahatelnost, zůstane nám povinnost respektovat platnou legislativu. Proto přikládáme příklad toho, jak získat souhlas od povodí, které většinu jezů spravuje:

Tuto žádost jsme už loni úspěšně vyzkoušeli a dostali souhlasné vyjádření během 3 týdnů. Obdobně je možné žádat o souhlas se všemi vodáckými akcemi do zvoleného povodí v daném roce.

Vedle toho, že se tak vyhnete riziku pokuty, vznikne tak přirozený tlak na státní podniky, aby se připojily ke snaze o novelu vyhlášky. Budeme rádi, pokud nás budete informovat o reakcích správců jezů na email organizacni()hkvs.cz.

za HKVS
David Svoboda - Cedník
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 910x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu