....

Chyba na stránce: Byla vydána nová směrnice k proplácení cestovních náhrad - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2363-byla-vydana-nova-smernice-k-proplaceni-cestovnich-nahrad?autologin=1"

Byla vydána nová směrnice k proplácení cestovních náhrad

Byla vydána nová směrnice k proplácení cestovních náhrad

Dne 1. 4. 2016 nabývá účinnosti nová směrnice k proplácení cestovních náhrad. Pojďme si shrnout, co vše se oproti původní směrnici změní.

První výraznou změnou je, že není třeba uzavírat před cestou smlouvu o proplácení cestovních náhrad. Stále samozřejmě platí, že je třeba se na cestě domluvit s jednoutkou, pro kterou cestu vykonávám.

Vyúčtování cestovních náhrad po vykonané cestě:

Výpočet cestovních nákladů při použití vozidla za jeden ujetý kilometr probíhá i nadále dle tohoto vzorce:

náhrada (za 1 km) = spotřeba pohonných hmot (PHM) / 100 * cena za PHM

Dle směrnice účinné od 1. 4. 2016 však platí změny u náhrady za použití vozidla:

  • náhrada může být u osobního automobilu maximálně 3,5 Kč/km (původně 3 Kč/km)
  • cenu za PHM:
    • je třeba doložit dokladem o jejich nákupu, který musí být vystaven ke dni spadajícího do období 3 měsíce před cestou nebo 1 měsíc po ukončení cesty (v původní směrnici to byly 3 dny po ukončení cesty)
    • NOVĚ lze stanovit cenu PHM dle průměrné ceny stanovené Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2016.
  • Pro výpočet spotřeby pohonných hmot se použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU, neboli harmonizovaná spotřeba, která má více odpovídat skutečné spotřebě než hodnotám uvedeným v technických průkazech. Postup, jak tuto hodnotu zjistit, se pro jednotlivé normy liší a je uveden v tabuce na konci směrnice. Pro některé typy vozidel již nelze jednoduše vypočíst průměrnou spotřebu přes aritmetický průměr uvedených spotřeb PHM v technickém průkazu, jako tomu bylo dosud.

Závěrem:

I přesto, že je směrnice účinná od 1. 4. 2016 může organizační jednotka rozhodnout, že podle této směrnice postupuje od 1. 1. 2016.

Celé znění Směrnice je zde:

Tento článek shrnuje změny oproti předchozí směrnici. Konkrétněji se tomuto tématu bude věnovat článek v sekci Hospodaření, který bude v průběhu března aktualizován.

Petra Vlčková
Koordinátorka dotací a pojištění

počet údajů o spotřebě PHM v technickém průkazu

Norma ES

Údaj o spotřebě PHM relevantní pro výpočet jízdních výdajů

žádný

 

údaj z TP vozidla shodného typu

1 nebo 2

 

aritmetický průměr

3

80/1268/EHS

aritmetický průměr

93/116/ES

třetí údaj

1999/100/ES

třetí údaj

2004/3/ES

třetí údaj

jiná norma

aritmetický průměr

norma neuvedena

aritmetický průměr

4

 

aritmetický průměr

Uvedené normy mohou být v technickém průkazu uvedeny bez zkratky ES nebo naopak se zkratkou EU.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 7539x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Diskuse o článku

12 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu