....

Chyba na stránce: Priorita Hodnocení kvality čeká na tvé připomínkování. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2364-priorita-hodnoceni-kvality-ceka-na-tve-pripominkovani?autologin=1"

Priorita Hodnocení kvality čeká na tvé připomínkování.

Priorita Hodnocení kvality čeká na tvé připomínkování.

Hodnocení kvality je nástroj, který je v organizaci již používán. Teď však přišel čas zakotvit ho ve struktuře Strategie 2022, proto vznikl návrh zadání prioritního tématu Hodnocení kvality. Prosím komentujte a připomínkujte do 8. března. Každný názor je pro nás důležitý.


Strategický dokument téma Hodnocení kvality definuje takto:

Záměr: Buďme  schopní  poskytnout  zpětnou  vazbu  k  fungování  organizačních jednotek na všech úrovních organizace.


Cílový stav:
Junák má a využívá nástroj k hodnocení kvality činnosti oddílů i organizačních jednotek. Ústřední orgány získávají průběžně zpětnou vazbu na

svojí činnost od nižších jednotek organizační struktury.

 Garantem prioritního tématu je: Lída - Ludmila Hobzová - ludmila.hobzova@skaut.cz

Diskuze nad zadáním tématu probíhá v tomto dokumentu – zapoj se do 8.března!
Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Následovat bude zapracování připomínek do podoby finální verze zadání tématu, to následně schválí VRJ a Náčelnictvo.

Děkujeme za vaše podněty!

Odkaz na vznikající zadání.

Web Hodnocení kvality.

Lída - Ludmila Hobzová, garant tématu Hodnocení kvality, ludmila.hobzova@skaut.cz

Set - Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@junak.cz

 

Zde jsou další z rozpracovaných prioritních témat, můžeš se podívat, jak probíhaly a dopadly jiné diskuze:Dostupnost vzdělávání,Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků,Motivace činovníků,Podpora činnosti výchovných zpravodajů, Interní komunikace, Získávání nemovitostí, Soběstačnost a fundraising.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 855x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu