....

Chyba na stránce: Připomínkujte připravované 2. vydání metodiky pro práci s tématem uprchlictví a migrace v oddílové činnosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2385-pripominkujte-2-vydani-metodiky-pro-uchopeni-tematu-uprchlictvi-a-kontraverznich-temat-v-oddilove-cinnosti?autologin=1"

Připomínkujte připravované 2. vydání metodiky pro práci s tématem uprchlictví a migrace v oddílové činnosti

Připomínkujte připravované 2. vydání metodiky pro práci s tématem uprchlictví a migrace v oddílové činnosti

Připomínkujte do 17. března připravované 2. vydání skautské metodiky k tématu uprchlictví a migrace pro oddíly. Jedná se o materiál obsahující metodickou podporu, jak pracovat s kontroverzními tématy, a náměty na konkrétní programy a aktivity s tématem uprchlictví a migrace použitelné nejen při družinových a oddílových schůzkách. Součástí metodiky je i informační manuál, který by měl pomoci se zorientovat v tématu a dále také odkazy na další zdroje, aktivity, články a materiály, které se migraci a uprchlictví věnují. Po zveřejnění bude metodika v základní verzi k dispozici v tištěné verzi, v rozšířené verzi pak elektronicky.

Aktualizace metodiky je jednou z aktivit vycházejících ze srpnové veřejné diskuze na Skautské křižovatce a následné zářijové výzvy vedení Junáka - českého skauta skautským vedoucím. Navazuje na 1. verzi metodiky, kterou před prázdninami vydali Junák - český skaut a nezisková organizace NaZemi v rámci projektu Skauti na Zemi.Ta se zabývala způsoby, jak pracovat s tématem uprchlictví na táboře, a po proběhlých letních táborech byla na Skautské křižovatce připomínkována

V současné chvíli probíhají závěrečné úpravy 2. vydání této metodiky vypracované ve spolupráci skautských dobrovolníků a dobrovolnic a odborníků a odbornic z NaZemi. Metodika prochází oponenturami uvnitř i vně skautského hnutí - z oblasti metodické i migrační. Po zapracování komentářů jí čeká dále grafická a jazyková úprava. 

Rádi bychom nyní otevřeli prostor všem, které téma i vzdělávání o něm zajímá, k zasílání podnětů a připomínek, které můžeme při finalizaci materiálu zohlednit. Psát můžete jak své postřehy k celkovému pojetí a struktuře příručky, tak k dílčím formulacím a aktivitám. Vítáme cokoliv, co vás napadne a pro finální dotažení metodiky by mohlo být přínosné. 

Komentovat můžete přímo do dokumentu v režimu komentářů nebo barevně odlišených návrhů úprav. Můžete také poslat kompaktní komentář na e-mail petra.vackova@skaut.cz

Metodika je rozdělena do sedmi částí. Zde si je můžete otevřít a komentovat:

Děkujeme a těšíme se na vaše náměty. Zasílejte je prosím do 17. 3. včetně. Věříme, že i s pomocí tohoto veřejného skautského připomínkování nabídneme nejen skautským vedoucím vhodný metodický nástroj, jímž se budou moci dle vlastního uvážení inspirovat ve svém výchovném snažení. 

Díky za spolupráci. 

Eva Malířová - Dajda, Petra Frühbauerová, Kristýna Hrubanová, Káťa Šmajzrová, Martin Křivánek - Set a Džestr
tým metodické příručky 

Petra Vacková
petra.vackova@skaut.cz
koordinátorka projektu Skauti na Zemi 

Petr Vaněk - Permoník
petr.vanek@skaut.cz
zpravodaj Junáka - českého skauta pro komunikaci a projekty služby společnosti

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1528x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu