....

Chyba na stránce: Kdy uspořádat střediskový sněm? Jaká je kvóta pro Valný sněm? Čtěte směrnici - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2387-kdy-mame-usporadat-strediskovy-snem-jaka-je-delegatu-pro-valny-snem-vysla-smernice-ke-snemum?autologin=1"

Kdy uspořádat střediskový sněm? Jaká je kvóta pro Valný sněm? Čtěte směrnici

Kdy uspořádat střediskový sněm? Jaká je kvóta pro Valný sněm? Čtěte směrnici

V letošním roce proběhnou téměř ve všech střediscích a vyšších organizačních jednotkách volební sněmy, neboť se blíží celorepublikový Valný sněm. Proto byla vydána nová směrnice ke sněmům, která řeší termíny, kvótu pro volbu delegátů na Valný sněm i mnoho dalších věcí ke sněmům.

Nejpodstatnější informace ke sněmům

Konání Valného sněmu:

XV. Valný sněm proběhne o víkendu 24. až 26. března 2017 ve Velkém Meziříčí

Kolik má naše jednotka zvolit delegátů na VSJ:

Výkonná rada stanovila kvótu na hodnotu 111. Tedy jeden delegát Valného sněmu bude reprezentovat každých dovršených 111 řádně registrovaných členů organizační jednotky dle stavu registrace 2016.

Zároveň doporučujeme zvolit dostatečné množství náhradníků, aby v případě např. nemoci zvoleného delegáta mohl vaše středisko na Valném sněmu zastoupit zvolený náhradník. Stejně tak, bez ohledu na to, zda vaše středisko má či nemá přímo nárok na vlastního delegáta, zvažte možnost kandidatury na delegáta za okres či kraj a tedy nominování vašich členů na tuto pozici. (Pozor, delegáti zvolení v minulosti na předchozí Valný sněm nejsou delegáty napořád, a tak je nutné aby sněmy OJ zvolily nové delegáty právě na VSJ 2017.)

Kdy budou sněmy OJ probíhat:

Výkonná rada v souvislosti s plánovaným Valným sněmem 2017 vyzývá střediska i vyšší organizační jednotky ke svolání sněmu OJ v roce 2016 či 2017, dle níže uvedených termínů:

  • sněmy středisek proběhnou nejpozději do 14. 11. 2016, budou tedy ohlášeny předsedovi příslušné ORJ či KRJ nejpozději do 15. 10. 2016;
  • sněmy okresů proběhnou nejpozději do 22. 12. 2016, budou tedy ohlášeny předsedovi příslušné KRJ nejpozději do 22. 11. 2016;
  • sněmy krajů proběhnou nejpozději do 29. 1. 2017, budou tedy ohlášeny VRJ nejpozději do 30. 12. 2016.

Co na sněmu a co po něm?

Sněmy všech OJ musí být stejně jako v minulosti zadány do skautISu. Ten s agendou jednotkám pomáhá - například automaticky e-mailem oznámí všem delegátům konání sněmu, informuje nadřízenou jednotku o pořádání sněmu a v neposlední řadě umožňuje zaznamenat výsledky voleb a zápis ze sněmu. Zároveň ve skautISu najdete i formuláře pro snadné sepsání zápisu ze sněmu apod.

Na sněmu budou typicky probíhat volby těchto činovníků:

  • vedoucí OJ + zástupce vedoucího OJ
  • členové revizní komise (musí mít alespoň 3 členy!)
  • delegáty vyšších sněmů (okresních / krajských) + náhradníci
  • delegáti Valného sněmu (pokud má dle kvóty nárok) + náhradníci
  • v případě potřeby lze volit další členy rady OJ

Kromě samotných voleb je sněm tím nejvhodnějším místem pro předsněmovou diskuzi. Na přípravě témat do této celorepublikové diskuze usilovně pracuje Náčelnictvo. Témata a materiály k předsněmové diskuzi budou zveřejněny přibližně v dubnu/květnu 2016. Informace pak najdete jak na webu www.skaut.cz/vsj, tak ve skautských časopisech i on-line informačních kanálech.

Velkou novinkou, vyplývající z nového občanského zákoníku, spojenou s volebními sněmy, je povinnost zapisovat vedoucího OJ + jeho zástupce a také všechny členy revizních komisí do spolkového rejstříku. Proto v rámci přípravy střediskových sněmů neopomeňte tuto věc a co nejdříve po zvolení daných činovníků (nejpozději do 10 dní) zajistěte potřebné dokumenty nutné k zápisu do rejstříku. Podrobnosti najdete v článcích na Křižovatce v sekci ke spolkovému rejstříku.

Kde najdeme další podrobnosti

Pro získání dalších informací a detailů například o náležitostech návrhů na kandidáty si přečtěte právě vydanou směrnici ke sněmům. V její příloze najdete i přehled počtů delegátů VSJ, které jednotlivé organizační jednotky na svých sněmech budou volit.

Informace k zapisování osob do spolkového rejstříku, pak najdete ve Směrnici k evidenci údajů ve skautISu.

Samotný průběh volebního sněmu je popsán v Organizačním řádu v jeho 6. kapitole. Náčelnictvo v březnu 2016 navíc schválilo novelu, která volby zjednodušuje.

Pokud máte další dotazy či nejasnosti, neváhejte se na nás obrátit v komentářích pod tímto článkem nebo e-mailem na registrace@skaut.cz

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 6984x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Diskuse o článku

8 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu