....

Chyba na stránce: Okomentuj návrh zadání priorit Řízení kvality vzdělávacích akcí a Informace ve vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2421-okomentuj-navrh-zadani-priorit-rizeni-kvality-vzdelavacich-akci-a-informace-ve-vzdelavani?autologin=1"

Okomentuj návrh zadání priorit Řízení kvality vzdělávacích akcí a Informace ve vzdělávání

Okomentuj návrh zadání priorit Řízení kvality vzdělávacích akcí a Informace ve vzdělávání

Další dvě prioritní témata Strategie 2022 hledají své zadání. Zapoj se proto do připomínkování vznikajících návrhů témat Řízení kvality vzdělávacích akcí a Informace o vzdělávání. Komentovat můžeš až do 12. dubna. Každý podnět tu má své místo.


Strategický dokument téma Řízení kvality vzdělávacích akcí definuje takto:

Záměr: Usilujme o kvalitu vzdělávání a vytvořme nástroje pro řízení kvality vzdělávacích akcí.


Cílový stav: Je vytvořen nástroj pro hodnocení kvality vzdělávacích akcí. Vzdělávací akce používají nástroj sebehodnocení. Kvalita vzdělávacích akcí dlouhodobě roste.


Strategický dokument téma Informace o vzdělávání definuje takto:

Záměr: Zpřístupněme činovníkům informace o vzdělávacích akcích, aby si mohli zodpovědně vybírat vzdělávací akce podle svých potřeb.


Cílový stav: Existuje přehledné a hojně využívané místo s informacemi o vzdělávacích akcích, které obsahuje relevantní informace pro výběr vzdělávací akce.   Garantem prioritního tématu je: Pérák - Michal Peroutka - michal.peroutka@skaut.cz

Diskuze nad zadáním tématu probíháv těchto dokumentech Řízení kvality vzdělávacích akcí  a Informace o vzdělávání – zapoj se do 12.dubna!
Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Následovat bude zapracování připomínek do podoby finální verze zadání tématu, to následně schválí VRJ a Náčelnictvo.

Děkujeme za vaše podněty!

Odkazy na vznikající zadání:

Pérák - Michal Peroutka, garant témat Řízení kvality vzdělávacích akcí a Informace o vzdělávání, michal.peroutka@skaut.cz

Set - Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@skaut.cz

 

Zde jsou další z rozpracovaných prioritních témat, můžeš se podívat, jak probíhaly a dopadly jiné diskuse: Dostupnost vzdělávání,Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků,Motivace činovníků,Podpora činnosti výchovných zpravodajů, Interní komunikace, Získávání nemovitostí, Soběstačnost a fundraising,Hodnocení kvality.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 949x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu