....

Chyba na stránce: Jednoduché účetnictví má od letošního roku novou zákonnou úpravu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2422-jednoduche-ucetnictvi-ma-od-letosniho-roku-novou-zakonnou-upravu?autologin=1"

Jednoduché účetnictví má od letošního roku novou zákonnou úpravu

Jednoduché účetnictví má od letošního roku novou zákonnou úpravu

Zákon o účetnictví přinesl od letošního roku dílčí změnu dotýkající se našich organizačních jednotek. Do zákona se vrátila zpět úprava jednoduchého účetnictví a odlišným způsobem se stanovuje to, kdo jej může použít.

Spolky a pobočné spolky mohou vést jednoduché účetnictví tehdy, pokud celkové příjmy nepřekročí 3 milióny korun a hodnota majetku není vyšší než 3 milióny korun.

Vnitřní předpisy Junáka nestanovují, jakou formou mají OJ účetnictví vést, mohou tedy vést (podvojné) účetnictví nebo i jednoduché účetnictví. Pokud vedete jednoduché účetnictví, zkontrolujte si, že splňujete výše uvedené zákonné podmínky.

Pro hospodáře je důležité, že nový předpis zavádí sestavení přehledu o příjmech a výdajích a přehledu o majetku a závazcích na konci roku v upravené podobě. Je na zvážení, zda pro aktuální rok neupravit některé sloupečky peněžního deníku tak, aby vyplnění přehledů bylo na konci roku jednodušší. Stávající hospodářské výkazy v informačním systému skautIS budou pro příští rok upravené, aby jejich podoba odpovídala vyhlášce.

Aktuální předpisy k účetnictví najdete zde.

Bořek Slunéčko
hospodářský zpravodaj

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 829x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu