....

Chyba na stránce: Kolik užíváme tábořišť? Pomozte nám to spočítat a nakupujte další pozemky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2440-kolik-uzivame-taborist?autologin=1"

Kolik užíváme tábořišť? Pomozte nám to spočítat a nakupujte další pozemky

Kolik užíváme tábořišť? Pomozte nám to spočítat a nakupujte další pozemky

V rámci strategické priority Získávání nemovitostí jsme si položili jednoduchou otázku – kolik tábořišť využíváme a zda se tento počet mění?

Junák pořádá každým rokem téměř 1000 táborů, ale neumíme spočítat, kolik tábořišť využíváme a zda se tento počet v čase mění, např. zvyšováním počtu turnusů na jednom tábořišti. Důvodem je  různé označování stejného tábořiště jednotlivými uživateli.

Předpokladem ke spočtení počtu užívaných tábořišť je důležité vyplnit správně katastrální území, na kterém se tábořiště nachází. Když budou všechna katastrální území vyplněna správně celým a nezkráceným názvem, bude možné přehled všech táborů seřadit podle abecedy katastrálního území a více tábořišť ve stejném katastru pak stačí rozlišit „ručně“ podle údaje GPS souřadnic.

Pokud zasahuje tábořiště do více katastrů, je zapotřebí, aby se uživatelé stejného tábořiště domluvili na uvedení shodného údaje katastrálního území. (Doporučení – řiďte se podle stožáru).

Návod na určení katastrálního území:  Na webové aplikaci www.ikatastr.cz si na základní mapě najděte oblast tábora. Po přiblížení se přepněte do letecké mapy a přibližujte mapu, až se zobrazí hranice parcel (v menu je zapotřebí mít zapnuté Parcely a budovy).  Klikněte do středu parcely, na které je váš tábor (jeho nejdůležitější část) a otevře se nové okno. Po zadání kontrolního kódu se zobrazí výpis z listu vlastnictví. Do hlášenky opište celý nezkrácený název katastrálního území. (Bez okresu v závorce a kódu, neuvádějte nadřazenou obec – pokud není shodná s katastrálním územím).

Prosím věnujte letos určení tábořiště u stálých tuzemských táborů větší pozornost.

Junák  se snaží průběžně  vytvářet strategickou rezervu pozemků vhodných pro táboření. Pozemky jsou nabízeny střediskům k převodu za pořizovací náklady. Seznam nabízených rezervních pozemků je připojen  v komentářích. Na facebooku funguje uzavřená skupina Skautská tábořiště – reality, kde sdílíme tipy na vhodné pozemky.

Na koupi táborových pozemků nabízí Junáka bezúročné půjčky a dary až do výše 30% pořizovací ceny z Fondu nemovitostí Junáka. Nejbližší uzávěrka je 17. 6. 2016.

Pokud máte možnost koupit svoje tábořiště nebo i jiný vhodný pozemek, zvažujte tuto možnost. Cena půdy velmi rychle roste a většina pozemků začíná být cenově nedostupná. Odhadujeme, že pouze pětina až čvtrtina tábořišť je ve vlastnictví Junáka.

Ještěr, garant SP Získávání nemovitostí - kontakt v adresáři skatutISu

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1302x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

7 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu