....

Chyba na stránce: Informujte rodiče o možnosti získat příspěvek od pojišťovny (nejen) na úhradu dětského tábora - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2441-informujte-rodice-o-moznosti-ziskat-prispevek-od-pojistovny-nejen-na-uhradu-detskeho-tabora?autologin=1"

Informujte rodiče o možnosti získat příspěvek od pojišťovny (nejen) na úhradu dětského tábora

Informujte rodiče o možnosti získat příspěvek od pojišťovny (nejen) na úhradu dětského tábora

Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky pohybové volnočasové aktivity, do nichž spadají i letní tábory. Níže naleznete přehled s odkazy, které obsahují podmínky poskytnutí příspěvku u jednotlivých pojišťoven.

Všeobecná zdravotní pojišťovna - příspěvek ve výši 500,- Kč, nikoliv však na tábor, ale na dlouhodobou pohybovou aktivitu
  • pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně, které musí trvat minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně), je třeba mít doklad o zaplacení registrace a být registrován v Klubu pevného zdraví (lze pořešit na místě při vyřizování příspěvku); více informací k dispozici zde
  • vzhledem k tomu, že jsme narazili na různý přístup na jednotlivých pobočkách VZP, řešili jsme s pojišťovnou přesnou formulaci použitou v žádosti - tak, aby mohla být žádost akceptována a příspěvek proplacen
schválené formulace:
suchozemští skauti - Kondiční pohybové aktivity vedoucí ke zvyšování obratnosti a fyzické zdatnosti, zvládnutí  základů míčových her, lanových aktivit a orientačních závodů v přírodě.
vodní skauti - Plavání, veslování (ovládání několika typů lodí), zvyšování fyzické zdatnosti, kondice dětí,  absolvování orientačních závodů v přírodě.

Pojišťovna ministerstva vnitra - nepřispívá (příspěvek váže na školní aktivity)

Oborová zdravotní pojišťovna - nepřispívá na tábor (příspěvek váže na školní aktivity), ale i pro letošní rok se již podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci, na jejímž základě OZP členům Junáka, kteří jsou zároveň registrovaní u OZP, proplatí členský příspěvek až do výše 500,- Kč, více v článku Smlouva s Oborovou zdravotní pojišťovnou na proplácení příspěvků za členství v Junáku podepsána!

Vojenská zdravotní pojišťovna - nepřispívá (příspěvek váže na školní aktivity)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - příspěvek 300 Kč na tábor (lze čerpat 1 x za 2 roky, v případě, že jsou i rodiče pojištěnci ČPZP, tak každoročně); více informací je k dispozici zde

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - příspěvek ve výši 300,- Kč pro děti a mládež od 6 do 20 let, v rámci balíčku pro žáky a studenty, příspěvek je proplácen do 31. 12. 2016, více zde

Průmyslová zdravotní pojišťovna - příspěvek až 300,- Kč pro děti od 6 do 16 let, příspěvek může být proplacen pouze 1x za 2 roky!, přesné podmínky příspěvku jsou k dispozici zde

Revírní bratrská pokladna - nepřispívá

Úřady práce - rodiče dítěte mohou dále požádat na místně příslušném Úřadě práce, a to o okamžitou mimořádnou pomoc-dávku, která není nároková, ale poskytuje se. Pokud ji žadatel - rodina již letos nevyčerpala na jinou nutnou podporu. Formulář pro žádost je k dispozici zde.

Konto Bariéry - dále mohou rodiče dětí, které mají jakýkoli zdravotní problém nebo diagnózu  požádat o příspěvek Nadaci Charty 77 – Konto bariéry.
Podmínky žádosti Konta bariéry si můžete přečíst zde.

 

Lenka Šablová, asistentka starosty

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3171x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu