Logo

Spouštíme předsněmovou diskusi a její první 3 témata

Do Valného sněmu 2017 zbývá necelý rok. Třetí téma předsněmové diskuze "Dospělí v organizaci" spuštěno.

(aktualizováno 27. 4. 2016 ke spuštění třetího tématu)

V březnu 2017 se ve Velkém Meziříčí uskuteční XV. Valný sněm. Delegáty sněmu čekají volby členů a členek ústředních orgánů Junáka a také diskuse a rozhodování o dalším směřování organizace a dalších tématech, které hýbou hnutím. Delegátů je jen pár za za středisko, ne každému se poštěstí se na něj podívat a ovlivnit běh dění. Nicméně nyní nabízíme možnost přispět svou troškou do mlýna pro všechny! Otevíráme předsněmovou diskusi, ve které můžete připomínkovat a komentovat prozatimní návrhy k projednání.

Během nastávajícího období sněmů má každý možnost navrhnout téma, které mu přijde zásadní, a díky usnesení sněmu organizační jednotky jej dále prosadit až na program Valného sněmu. Náčelnictvo a Výkonná rada stojí o diskusi, připomínky a podněty k tématům, která chápou jako důležitá a budou moci nad nimi dále pracovat. Proto jako prvotní impulz předsněmové diskuse představují tři témata (pro přístup je potřeba být na Křižovatce přihlášen):

  1. Podpora výchovné činnosti - téma je opřeno o snahu vyvolat širokou diskuzi v organizaci o podpoře oddílových vedoucích a skautské výchovy v oddílech
  2. Strategie Junáka do roku 2022 - co se událo v prvním roce a půl? - cílem je reflektovat vývoj od Valného sněmu 2014, zhodnotit, co se daří a co ne a získat podněty pro další práci na Strategii či na její úpravy
  3. Dospělí v organizaci - témata související s dospělými v naší organizaci a vyvolat diskuzi, resp. získat zkušenosti s členstvím dospělých členů v Junáku.

K jednotlivým tématům byly v minulých dvou týdnech předloženy podrobné materiály zahrnující úvodní dokument, shrnující aktuální situaci, dílčí otázky do diskuse a návrhy na usnesení Valného sněmu. Pro diskusi vznikla na Skautské Křižovatce platforma, která se bude případně rozšiřovat o další témata: krizovatka.skaut.cz/predsnemova-diskuze

zapojte se do předsněmové diskuze

Před dvěma týdny bylo zveřejněno téma Podpora výchovné činnosti, minulý týden téma Strategie Junáka do roku 2022 - co se událo v prvním roce a půl?. Tento týden jsme zveřejnili poslední téma Dospělí v organizaci.

Budeme rádi za široké debaty ve střediscích i přístavech, během vzdělávacích akcí, diskusních setkání, zde na Křižovatce a samozřejmě během sněmů organizačních jednotek, které zároveň mohou zvednout další důležitá témata, která předsněmovou diskusi rozšíří.

Eva Měřínská - Evička, náčelní
Marek Baláš - Čiča, náčelník
nacelnictvo@skaut.cz
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1813x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura