....

Chyba na stránce: Zapojte se s oddílem do organizace letošní prázdninové soutěže s ČT Déčko! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2476-letni-soutez-2016-ct-decko?autologin=1"

Zapojte se s oddílem do organizace letošní prázdninové soutěže s ČT Déčko!

Zapojte se s oddílem do organizace letošní prázdninové soutěže s ČT Déčko!

Pomozte nám s přípravou prázdninové soutěže pro diváky ČT :D. Založte a starejte se o kešku; dětem zprostředkujete nezapomenutelný zážitek s rodiči a nalákáte je vstříc dobrodružstvím v přírodě!

Rádi bychom vás opět vyzvali k zapojení se do přípravy velké prázdninové soutěže s Českou televizí. Smyslem soutěže je vybídnout nejen dětské diváky ČT k prázdninovým výletům do přírody. Bez pomoci skautských oddílů rozesetých po celé České republice si však nelze organizaci takto rozsáhlé prázdninové hry vůbec představit. Pokud nám pomůže váš oddíl nebo družina, budeme opravdu moc rádi!

Jaký je příběh letošní prázdninové soutěže?

Již skoro rok existuje DIV – Duhový Institut Věd (www.decko.cz/div), který s pomocí dětských agentů tajně řeší ty nejnáročnější světové problémy. Nyní se dozvídáme, že šéfka DIVu Victory se v minulosti znala s excentrickým profesorem Chaosem, jehož životní náplní je vývoj superinteligentních robotů. V Chaosově laboratoři však nyní došlo k neočekávanému výbuchu, který profesora zabil a všechny jeho superinteligentní roboty poškodil tak, že se rozhodli ovládnout svět. Chtějí toho dosáhnout pomocí viru, který elektrickou sítí šíří do všech spotřebičů. Postupně je tak dostávají pod svou kontrolu. Jediný, kdo jim v tom může zabránit, jsou dětští agenti DIVu, kteří musí během prázdnin navštívit alespoň tři místa v ČR, kde získají kódy k naprogramování antiviru. 

V roce 2014 se uskutečnila obdobná soutěž s názvem "Zachraňte duhu!"; jak probíhala najdete např.zde a zde. Úspěch této soutěže by nebyl možný bez skautek a skautů, kteří se zúčastnili příprav - celkem se zapojilo 98 oddílů!

Jaké jsou typy herních stanovišť?

Na webových stránkách ČT bude umístěna mapa s vyznačenými herními stanovišti. K úspěchu v prázdninové hře budou soutěžící potřebovat získat alespoň tří herní kódy/symboly. Po jejich získání je hráči zadají na náš web.

V letošní prázdninové soutěži používáme tři základní typy stanovišť:

  1. Návštěva stanoviště institucionálního typu (hradu, skanzenu, koupaliště, zoo, muzea). Soutěžící zde dostanou na pokladně symbol a unikátní identifikační kód, který na webu zadají. Komunikaci s institucemi si zajišťujeme sami.
  2. Letos nově zavádíme tzv. šifrovací úkol. V případě, že si soutěžící vyberou pro svůj výlet tento typ stanoviště, jejich úkolem bude dorazit do turistického informačního centra (TIC), kde obdrží papír s jednoduchou šifrou, která je dovede k cíli. Komunikaci s turistickými informačními centry si zajišťujeme sami.
  3. Hledání schránky v přírodě. Právě s umístěním a udržováním těchto schránek potřebujeme pomoci od vás. Ve schránce naleznou soutěžící herní kód/symbol, který potom doma zadají na naši webovou stránku.

Co od vás nyní potřebujeme?

Letos budou děti sbírat ve vámi umístěných schránkách (keškách) dovednosti neboli „odbornosti“, pomocí nichž se jim nakonec podaří nebezpečný virus deaktivovat. Rozmístění kešek je součástí vašeho úkolu.

  1. Vaším prvním úkolem je najít vhodné místo v přírodě (ne ve městě). Takové místo by mělo být něčím opravdu zajímavé. Zároveň by mělo být dostupné i pro maminky s kočárkem. Kešky jsou pro hráče vlastně výcviková místa, kde získají nové „odbornosti“. Potřebujeme zde zajistit rozmanitost kešek. Rádi bychom nabídli místa v přírodě, která mohou soutěžícím posloužit jako pěkný výlet, ale také se zde mohou něco zajímavého naučit nebo si něco prohlédnout. Vhodná jsou tedy jak místa poblíž různých naučných stezek a informačních cedulí, tak i významných nebo prostě jen krásných lokalit. Je potřeba pokrýt co nejlépe celou ČR, proto prosím důkladně využijte znalosti vašeho okolí a zohledněte je při vybírání vhodného místa.
  2. Toto místo je potřeba najít na internetu a zjistit GPS souřadnice. Otevřete si mapy.cz, najděte vaše místo a pravým tlačítkem myši na něj kliknete. Potom si pečlivě poznamenejte souřadnice, které jsou vidět v pravém horním rohu pod okénkem „Nový bod“- je to např. něco jako 49.9959753N, 14.6666758E.
  3. Pokud budete chtít, můžete nám také pomoci (nepovinně) navrhnout vhodný název pro kešku (odbornost). Název odbornosti by se měl odvíjet od povahy daného místa. Odbornosti mohou být nazývány podle různých dovedností (např. znalectví květin a stromů může být u nedaleké naučné stezky, která soutěžícího seznámí se vzácnými endemity; poblíž jelení obory může být myslivectví; na krásné vyhlídce do krajiny může být pozorovatelství; studánka může znamenat vodohospodářství;  atd.) Pokud však víte o zajímavém místě, na nějž žádnou odbornost navázat nejde, také to nevadí. Můžete vymyslet alternativní název související s nějakou dovedností, kterou by zde mohli soutěžící získat (např. pro odbornost ostrostřelectví může být třeba trefit se do vzdáleného stromu šiškou, ve zdravovědě mohou soutěžící zase simulovat zastavení krvácení; jinde na houbařství musí nasbírat pár hub atd.). Až budeme sestavovat mapu všech stanovišť, potřebujeme zajistit rovnoměrné rozložení odborností. Proto se, prosím, nezlobte, kdybychom název vaší kešky změnili.
  4. Nejpozději do 10. května 2016 (ale nejlépe hned) přihlaste svůj oddíl v našem webovém formuláři a vyplňte do něj výše požadované informace.
  5. Potom už jen čekejte na další instrukce. Až se probereme všemi navrženými keškami, vybereme z nich těch 80 nejlépe umístěných. Přihlédneme především k tomu, aby co nejrovnoměrněji pokrývaly celou Českou republiku. Potom, co na základě vašich doporučení vybereme vhodná místa, kontaktujeme váš oddíl a zašleme vám emailem další informace.

Co od vás budeme potřebovat během prázdnin?

Bude třeba kešku v přírodě umístit a přesně zaměřit její GPS souřadnice. Před začátkem soutěže budete muset kešku zkontrolovat, je-li připravena ke hře. Tedy, je-li i s potřebným obsahem stále na svém místě. Podobnou kontrolu bude třeba podnikat zhruba každý týden po dobu celých prázdnin. Stává se, že nám lidé volají, že jsou na místě a keška nikde. V takovém případě stanoviště na webu vypínáme a voláme kontaktní osobě (někomu z vaší družiny nebo oddílu), která by v ideálním případě měla kešku co nejdříve (v řádu dní) zkontrolovat, tak aby bylo možné stanoviště znovu otevřít. Je tedy vhodné si strážení kešky dobře rozvrhnout. Například tak, aby měl každý týden prázdnin kešku na starosti jeden člověk z vaší družiny nebo oddílu.

Co za to nabízíme my?

Oddíly, které se do hry zapojí, mohou soutěžit o zajímavé ceny. Prvních dvacet oddílů, které kešku kontrolovaly a zašlou nám do 15. září libovolně ztvárněný záznam o této činnosti (úryvek z kroniky, obrázek, komiks, povídku či videoklip), získá pamětní placky s motivy letní hry. Nejlepší z výtvorů pak odměníme podle přání buď deskovými hrami, nebo možností navrhnout a ve spolupráci s našimi vývojáři realizovat vlastní webovou počítačovou hru.

Kolektiv Déčka a Jitka Taussiková
tisková mluvčí Junáka - českého skauta
e-mail: jitka.taussikova@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2700x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu