....

Chyba na stránce: Přečtěte si zápis z jednání Náčelnictva! Vzdělávání vedoucích středisek|Zastoupení KD a VS v radách VOJ|Změna rozpočtu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2479-prectete-si-zapis-z-breznoveho-jednani-nacelnictva-vzdelavani-vedoucich-stredisek-zastoupeni-kd-a-vs-v-radach-voj-zmena-rozpoctu-novela-rvccj-a-orj?autologin=1"

Přečtěte si zápis z jednání Náčelnictva! Vzdělávání vedoucích středisek|Zastoupení KD a VS v radách VOJ|Změna rozpočtu

Přečtěte si zápis z jednání Náčelnictva! Vzdělávání vedoucích středisek|Zastoupení KD a VS v radách VOJ|Změna rozpočtu

Jednání proběhlo o víkendu 19. – 20. 3. a členové a členky NJ měli vskutku o čem diskutovat. Podstatnou část programu „zabrala“ opět skautská legislativa, ale došlo také na nové logo, témata předsněmové diskuze, Strategii 2022 (Vzdělávání vedoucích středisek, SP Hodnocení kvality) nebo živou diskuzi o problematice zastoupení KD a vodních skautů v radách VOJ.

Skautská legislativa je evergreenem programu jednání NJ – jednoduše proto, že je postupně potřeba novelizovat většinu řádů v návaznosti na nový ObčZ a Stanovy a u některých řádů při té příležitosti dochází i k dalším změnám. Náčelnictvo tak v 1. čtení projednalo novelu Řádu pro ochranné známky a schválilo novely Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků a Organizačního řádu (Volební procedura ZOJ a VOJ). Při projednávání problematiky mladších činovníků, se Náčelnictvo přiklonilo k návrhu Výkonné rady a schválilo tezi, která umožní, aby členové mladší 18ti let vykonávaly činovnické funkce vyjma těch, které zmiňuje usnesení VSJ a navíc funkci zástupce vedoucího oddílu.

Živou diskuzi, která se na půdu Náčelnictva určitě ještě vrátí, vzbudil materiál Členství zástupců KD a vodních skautů v radách VOJ – vzhledem k tomu, že téma nebylo před předložením do NJ projednáno v rámci KD a VS, byla další diskuze i případné rozhodnutí o změně oproti stávajícím stavu zatím odloženo.

Náčelnictvo dále schválilo změnu rozpočtu na rok 2016, ke které dochází z důvodu poměrně výrazného navýšení dotací MŠMT, jehož se podařilo dosáhnout díky intenzivnímu lobbingu br. starosty a ČRDM. Získané finanční prostředky budou rozděleny junáckým krajům, na opravu kluboven a základen, na provozní náklady (projekty, které navrhli zpravodajové VRJ nebo jednotlivé odbory) a nové dotační kapitoly Strategie 2022, jejím smyslem bude podpora střediskových aktivit souvisejících se strategií.

Část svého jednání NJ věnovalo Strategii 2022, konkrétně zadání SP Hodnocení kvality, které schválilo, a diskuzi k tématu Vzdělávání vedoucích středisek, což je jeden ze zásadních projektů SP Vzdělanost organizačních a hospodářských činovníků.

Náčelnictvo se také seznámilo s aktuálním stavem projektů v programové oblasti – souhrnným materiálem, který předložil zpravodaj pro program Ondřej Kupka – Dick, jako reakci na interpelaci NJ k této věci na únorovém zasedání.

Vzhledem k blížícímu se 24. dubnu, tedy řádovému dni vyznamenání Medaile sv. Jiří, projednalo a schválilo Náčelnictvo návrhy na udělení stříbrného a zlatého stupně tohoto ocenění.

Pokud vás některé z témat zajímá, více se dočtete v zápisu z 85. zasedání Náčelnictva.

 

Lenka Šablová, členka PS NJ pro komunikaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 952x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu