....

Chyba na stránce: Co přináší skautská metodika k uprchlictví, migraci a dalším kontroverzním tématům? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2484-skautska-metodika-k-uprchlictvi-migraci-a-kontroverznim-tematum-je-tady-co-prinasi?autologin=1"

Co přináší skautská metodika k uprchlictví, migraci a dalším kontroverzním tématům?

Co přináší skautská metodika k uprchlictví, migraci a dalším kontroverzním tématům?

V těchto dnech nacházejí vedoucí oddílů mladších členů ve schránkách s časopisem i skautskou metodiku k uprchlictví, migraci a kontroverzním tématům. Jak vzniklo společné dílo NaZemi a Junáka – českého skauta  a co přináší vedoucím, kteří hledají inspiraci, jak témata dobře připravit do oddílového programu?

Téma uprchlictví hýbe českou společností již mnoho měsíců. Ani skautům a skautkám není lhostejné, stovky dobrovolníků a dobrovolnic pomáhaly na hraničních přechodech na Balkáně, oddíly pořádaly sbírky oblečení a srpnový článek otevírající diskuzi k roli skautingu v nastalé situaci je jedním z nejčtenějších článků na nové Křižovatce.

Jak se všechno stalo

Z podnětů v uvedené diskuzi vyplynuly kroky Junáka – českého skauta v otázce uprchlictví a migrace. Vznikla nabídka pro skautské vzdělávací akce, komunikační platforma pro skautky a skauty vyjíždějící pomáhat do zahraničí a začala příprava nyní vydávané metodiky. Ta navázala na stručnou metodiku vydanou NaZemi již před loňskými tábory. Junák – český skaut s NaZemi realizuje českou část mezinárodního projektu Skauti na Zemi a toto partnerství se stalo přirozeným prostředím pro tvorbu nové metodiky. Ta vznikla pod vedením editorského týmu za aktivního zapojení desítek skautských činovnic a činovníků a následně prošla veřejným připomínkováním na Křižovatce. Nyní je čerstvě k dispozici nejen skautským vedoucím, ale i jakýmkoli dalším pedagogům. Zároveň bude sloužit jako podklad pro nabízené programy na skautské vzdělávací kurzy. Související usnesení Náčelnictva z února 2016 k tématu říká: "Náčelnictvo doporučuje vedoucím oddílů, aby realizovali a využili programy k tématu migrace dle metodických materiálů Junáka - českého skauta (příp. jiných) pro podporu vzdělávacích aktivit k tomuto tématu ve výchovných jednotkách."

Co metodika přináší

Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů s tématy uprchlictví a migrace i odkazy na jiné již existující metodiky. Ukazuje také cesty, jak si při práci s dětmi a mladými lidmi poradit s kontroverzními tématy obecně, např. jak připravit bezpečné prostředí pro diskusi a prozkoumávání témat. Nepopisuje jedinou cestu, kudy je možné se vydat. Nabízí inspiraci. Přináší podporu pro naplňování skautského výchovného poslání i zářijové výzvy náčelníků a starosty, která ve zkratce říká, že složitá témata není ani možné ani správné před dětmi a mladými lidmi skrývat. Skauting je tu proto, aby nabízel podněty i bezpečné prostředí pro výměnu názorů a společné objevování světa. Jsme přesvědčeni, že tato metodika v tom skautským oddílovým vedoucím pomůže.

Co můžete nyní udělat?

Prostudovat si publikaci, pokud jste ji nalezli u svého časopisu.
Stáhnout či objednat si publikaci, pokud Vám nedošla přímo.
Projít si web www.lidevpohybu.eu s rozšířením metodiky o další aktivity a programy.
Ozvat se na sluzbaspolecnosti@skaut.cz s podněty na další aktivity v oblasti.

Závěrem

Stejně jako u jiných témat je na posouzení vůdkyň, vůdců a oddílových rad, jak hluboce se tématu budou v oddílovém programu věnovat. Jsme přesvědčeni, že vydaná metodika poskytuje kvalitní zázemí pro dobré výchovné programy a pomáhá naplňovat skautské poslání dělat svět lepším. Přejeme hodně zdaru!

Se stiskem levice

Petra Frühbauerová
NaZemi
ředitelka

Petr Vaněk – Permoník
Junák – český skaut
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1941x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu