....

Chyba na stránce: Mezinárodní skauting pro mladší členy je tématem, které se právě otvírá k diskuzi. Přidej svůj názor. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2489-mezinarodni-skauting-pro-mladsi-cleny-je-tematem-ktere-se-otvira-k-diskuzi-pridej-svuj-nazor?autologin=1"

Mezinárodní skauting pro mladší členy je tématem, které se právě otvírá k diskuzi. Přidej svůj názor.

Mezinárodní skauting pro mladší členy je tématem, které se právě otvírá k diskuzi. Přidej svůj názor.

Jak podpořit spolupráci se zahraničními skauty? Co zjednodušší pořádání oddílových akcí v zahraničí?  Jak můžeme využít členství Junáka v organizacích WOSM a WAGGGS? Mnoho podobných otázek se právě diskutuje nad vznikajícím zadáním strategické priority Mezinárodní skauting pro mladší členy. Přispějte svým pohledem.

 

Strategický dokument téma Mezinárodní skauting pro mladší členy definuje takto:

Záměr: Zprostředkovávejme dětem a mladým lidem zkušenost se skautingem v zahraničí.

Cílový stav: Dlouhodobě vzrůstá počet dětí, které se zúčastnily mezinárodní akce.

 

Garantem tohoto tématu je Anežka Novotná - Áša, international@skaut.cz

Aby bylo možné připravit dobré zadání prioritního témat, je potřeba nejprve kvalitně popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a zamyslet se nad náměty na projekty, kterými se toto téma může následně naplnit.

Tato příprava proběhne ve dvou fázích:

  • sdílený diskuzní dokument
  • osobní schůzka k vytvoření zadání

Diskuze nad zadáním tématu probíhá v tomto dokumentu – zapoj se do ní! Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Následovat bude schůzka k tvorbě zadání, kde se na základě podnětů z diskuzního dokumentu sestaví podoba podrobného zadání tématu, to následně schválí VRJ a Náčelnictvo.

Schůzka proběhne ve středu 27.dubna od 18:00 v Praze na ústředí (Senovážné náměstí 24) v zasedací místnosti.

Cesta bude proplacena. Bude možnost se zúčastnit i po Skypu.

Máte-li libovolné podněty k tématu Mezinárodní skauting pro mladší členy, napište je nejlépe přímo do dokumentu, případně Áše.

Děkujeme za vaše podněty, protože každý názor je pro nás důležitý!

Odkaz na vznikající zadání.

Áša - Anežka Notovná, garant tématu Mezinárodní skauting pro mladší členy, international@skaut.cz
Set - Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, strategie@skaut.cz

 

Zde jsou další z rozpracovaných prioritních témat, můžeš se podívat, jak probíhaly a dopadly jiné diskuse: Dostupnost vzdělávání,Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků,Motivace činovníků,Podpora činnosti výchovných zpravodajů, Interní komunikace, Získávání nemovitostí, Soběstačnost a fundraising, Hodnocení kvality.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 748x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu