....

Chyba na stránce: Víc skautských časopisů na schůzkách! říkají děti. Baví je třeba komiksy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2496-vyzkum-detske-skautske-casopisy-se-libi-ale-malo-se-vyuzivaji-na-schuzkach?autologin=1"

Víc skautských časopisů na schůzkách! říkají děti. Baví je třeba komiksy

Víc skautských časopisů na schůzkách! říkají děti. Baví je třeba komiksy

Časopisy Světýlko a Skaut-Junák se dětem i vedoucím nadprůměrně líbí, plní i cíle, které mají. Děti i vedoucí by ale byli rádi, kdyby se s nimi více pracovalo na schůzkách. To jsou hlavní zjištění vyplývající z prvního výzkumu o dětských časopisech, ve kterém byly dotazováni i jejich dětští čtenáři. Výzkum byl provedený na přelomu tohoto roku.

Hlavní důvod uspořádání výzkumu byl ten, že za dlouhou dobu, po kterou časopisy vychází, jsme se zatím nikdy podrobněji a strukturovaně neptali na čtenost časopisů a spokojenost s nimi samotných dětí. K šéfredaktorům se dostávaly zpětné vazby na vyžádání od jednotlivců (dětí i vedoucích), hodnocení od odborů, později měli k dispozici data ze Sond do skautského světa (tedy odpovědi jen od činovníků). Chyběl však podrobnější pohled na to, jak se časopisy líbí dětem a jak jsou s nimi spokojené.

Děti čtou časopisy rády a připomínají jim skautské hodnoty

Nyní tato data máme k dispozici a oba časopisy z nich nevycházejí vůbec špatně. Spíš naopak. Více než 80 procent dětí uvedlo, že časopis pravidelně čte (Světýlko 86 procent, Skaut-Junák 82 procent). Často jsou to hlavní časopisy, které děti čtou a většina z nich uvádí, že jiný časopis než skautský pravidelně neodebírá.

Ke stažení:

Oba časopisy jsou velmi dobře hodnocené dětmi i vedoucími. Přes 80 procent dětí uvedlo, že časopis čtou rády (89 procent u Světýlka, 86 procent u Skauta Junáka). Časopisy pozitivně oznámkovala i většina vedoucích. Zajímavé bylo, že děti uváděly, že mimo oddíl si o časopisech téměř s nikým nepovídají. Jsou tedy pro ně většinou výhradně spojeny se skautováním.

Děti velmi dobře hodnotily, že je časopis tištěný (internetovou verzi by ocenila jen menšina) a že jim chodí až do schránky. Berou ho jako něco navíc, co je bonus jen pro ně.K jednotlivým časopisům děti uváděly:

SVĚTÝLKO

a) Pozitiva

- Nejlépe hodnocené rubriky: Hlavolamy, Družina Čolků a Příroda
- posiluje pocit sounáležitosti s Junákem

b) Negativa

- Hůře hodnocené rubriky: Akce, Soutěž, Zákon a Slib a Kouzelná Lucerna.
- nevědí kdy a jak často jim časopis chodí
- je v něm hodně inzerce
- nemají tak silný pocit, že je to jejich časopis, že by do něj mohly přispívat

SKAUT JUNÁK

a) Pozitiva

- Nejlépe hodnocené rubriky: Tipy na hry, Detektivka, Hlavolamy, Zahraniční skauting a Akce
- Posiluje pocit sounáležitosti s Junákem

b) Negativa

- Hůře hodnocené rubriky: Lesní moudrost a Soutěže pro jednotlivce i družiny.
- nevědí kdy a jak často jim časopis chodí
- je v něm hodně inzerce
- nemají tak silný pocit, že je to jejich časopis, že by do něj mohly přispívat-

Při otázkách k cílům časopisů, které mají pomoci dětem i vedoucím naplňovat, převažovaly také pozitivní odpovědi. U Světýlka děti hodnotily nejvýše to, že jim připomíná skautské hodnoty a informuje o tom, co se ve skautu děje. Vedoucí vnímali jako největší dopad na děti to, že jim Světýlko pomáhá být lepší, a pak také, že jim připomíná skautské hodnoty. U Skauta Junáka děti hodnotily nejvýše to, že jim časopis připomíná skautské hodnoty a informuje o tom, co se ve skautu děje. Vedoucí vnímali jako největší dopad na děti to, že jim se děti dozví o mezinárodním skautingu, a že jim časopis pomáhá být lepším člověkem.

Časopisy na schůzkách: Děti i vedoucí by je chtěli využívat více

Zajímavé výstupy přinesla část věnovaná tomu, jak se s časopisy pracuje na schůzkách. Tři čtvrtiny vedoucích uvedly, že jim časopisy pomáhají při přípravě programu schůzek. Už ale jen 16 procent čtenářů Světýlka a 10 procent čtenářů Skauta Junáka uvedlo, že se s časopisem pracují na schůzce často nebo velmi často. Třetina dětí přitom uvedla, že by chtěly, aby se časopisy na schůzce využívaly více. Ukazuje to na zajímavý fakt, že vedoucí se zřejmě tématy a tipy z časopisů inspirují při přípravě programu, přímo na schůzkách už ale s časopisy pracují mnohem méně. Proč tomu tak je, jestli chybějící metodikou pro práci s časopisy, nebo něčím jiným, jsme se ve výzkumu neptali a je to zajímavý bod pro další práci s časopisy.

Výzkum probíhal od října 2015 do ledna 2016 a skládal se ze dvou hlavních částí. V kvalitativní části proběhly tři focus groups (v Praze, Kolíně a Blučině). Děti na nich s výzkumníky mluvily o tom, jak často čtou, jaké časopisy i odpovídaly na dotazy přímo nad skautskými časopisy. Z výstupů této části vznikly dotazníky pro kvantitativní část. Telefonicky jsme v ní dotazovali 106 vedoucích napříč oddíly z různých částí republiky. Ti poté vyplňovali dotazníky s dětmi na schůzkách (odpovědělo 149 čtenářů Světýlka a 136 čtenářů Skauta Junáka).

Václav Zeman - Šík
TDC - Tiskové a distribuční centrum Junáka - českého skauta, koordinátor skautských časopisů

Ke stažení:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 884x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu