Logo

Rozvíjejte středisko nebo oddíl novými nápady. Přispějeme na ně až 30 000 Kč

Dotační program "Strategie 2022" v oddílech nabízí střediskům a oddílům možnost žádat o částky v rozmezí 5 000 - 30 000 Kč, které jsou určené pro rozvoj činností vedoucích k naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni. Pro tento program uvolnilo pro letošní rok Náčelnictvo celkem 300 000 korun, záměrem je podpořit zhruba 20 - 50 zajímavých projektů.

Cílovou skupinou pro využití dotací jsou oddíly a střediska.
Žádosti předkládají střediska. Pokud vznikne nějaký nápad či projekt na úrovni okresu nebo kraje, ozvěte se nám na
strategie@skaut.cz. Domluvíme se na možnostech financování v rámci jiného programu.

 

Příklady možného využití

Všechny tyto příklady vychází z konkrétních prioritních témat ve Strategii:

 


Pro další možné využití hledejte v prioritních tématech Strategie Junáka do roku 2022 (mapa témat).

Využití a podmínky získání

Žádosti je možné podávat o částku v rozsahu 5 000 Kč - 30 000 Kč. Pokud by váš projekt potřeboval vyšší částku (max. do 50 000 Kč), kontaktujte nás prosím a domluvíme se na individuálním navýšení dotace. Žadatel se podílí na projektu minimálně z 30 % vlastními zdroji. Tzn. například při žádosti o 5 000 Kč budou celkové náklady minimálně 7 143 Kč.


Žádosti budeme přijímat do
31. 5. 2016 skrze vyplněný formulář, který naleznete na adrese formulare.skauting.cz/form/strategie
Zároveň vyplníte předpokládaný rozpočet vašeho projektu.


Nejpozději do 17.června vše vyhodnotíme a o výsledcích obratem informujeme žadatele.

Peníze budou následně zaslány na účet jednotky, po potvrzení přijetí rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí přijde statutárnímu orgánu a stačí, pokud na e‑mail odpoví, že rozhodnutí obdržel a bude se jím řídit).


Vyúčtování dotace je nutné do 15. prosince 2016
.
Přesné podmínky vyúčtování obdržíte společně s rozhodnutím. Odevzdat závěrečnou zprávu bude jednou z nutných podmínek.


Podmínky získání finanční podpory
Je možno požádat o podporu na projekty, které splňují tyto tři podmínky:

 
Zacílení je schválně široké, aby vám dalo možnost přemýšlet nad tím, co je pro ně opravdu přínosné.
O udělení finanční podpory bude rozhodnuto na základě popsaného projektu, kdy bude základním kritériem naplnění tří podmínek (viz výše).

Tento program bude minimálně tříletý - tedy bude se opakovat i v dalších letech.

 
Zdroje není možné žádat na tyto položky:

Harmonogram


S případnými dotazy se prosím obracejte na
strategie@skaut.cz (čte Set a Tom).


Set - Martin Křivánek a Tom Kozel,

Strategický odbor

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3301x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura